HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0270 Đạo Tràng Bắc Cali San Jose- Hoằng Phương: TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU

Wednesday, September 29, 20218:07 AM(View: 143)

 Đạo Tràng Bắc Cali San Jose - Hoằng Phương:
TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU
TNThayKhongChieu_HoangPhuong

 

Sacramento, ngày 26 tháng 9 năm 2021

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch giác linh Tỳ Kheo Thích Không  Chiếu

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính bạch Ni Sư Thích Nữ Triệt Như

Kính thưa quí vị quan khách cùng thân hữu,

Kính thưa anh chị em thiền sinh,

Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2021, là ngày làm Lễ Trà Tỳ đưa tiễn Tỳ Kheo Thích Không Chiếu về với Phật.

Thay mặt toàn thể thiền sinh đạo tràng Thiền Tánh Không San Jose, chúng con đê đầu đảnh lễ, cảm tạ ơn Thầy bao năm tháng đến đây - đạo tràng San Jose - để dạy dỗ chúng con những bài pháp đơn giản mà đưa đến kết quả vô cùng diệu dụng trên con đường tu tập. Dù tuổi già, sức yếu, nhưng tâm nguyện hoằng pháp độ sinh của Thầy không hề suy giảm… mệt thì nghỉ vài bữa, bớt bớt thì lại đi giảng pháp. Con đường từ Sacramento về San Jose khoảng 120 dặm, hơn hai giờ lái xe mà Thầy không quản ngại đường xa, vẫn thường xuyên tự lái xe đi về để dạy dỗ chúng con.  Tấm gương vì người của Thầy chúng con luôn ghi lòng tạc dạ và nguyện sẽ noi theo! Pháp mà Thầy dạy dỗ, chúng con nguyện thực hành không thối chuyển.


Lúc trước khi còn khoẻ, Thầy cũng cùng Tăng Đoàn đi hoằng pháp khắp các nơi từ Âu Châu cho đến Canada… Lúc tuổi già sức yếu thêm phần đại dịch, Thầy cũng không chịu nghỉ ngơi mà vẫn thường xuyên giảng pháp online qua mạng lưới zoom Sacramento, zoom San Jose, rồi sau lại được post lên toàn cầu, nhờ vậy mọi người gần xa, có đủ duyên lành đều được nghe Thầy giảng pháp.


Đối với riêng con, thật là cảm động khi con bị bệnh phải thay gan,  Thầy đã đích thân đến thăm con tại nhà riêng và nhân đó ban cho con bài pháp ngắn để con hiểu làm thế nào để thân đau mà tâm không đau!

Mỗi lần đến đạo tràng chúng con giảng pháp, những khoản tịnh tài thiền sinh cúng dường Thầy cũng chỉ nhận một chút gọi là tượng trưng, còn bao nhiêu Thầy cũng cho lại chúng con để trang trải những chi phí cần thiết cho sự duy trì sinh hoạt của Đạo tràng… một lần nữa chúng con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi quan tâm đến đạo tràng San Jose của chúng con !

thời gian có hạn, chúng con xin phép tạm dừng nơi đây mặc dù tấm lòng kính ngưỡng và tri ân của chúng con dâng lên Thầy thì vô hạn.

Thay mặt Đạo tràng Thiền Tánh Không San Jose,

Hội Trưởng Hoằng Phương xin đê đầu kính lễ.

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,430,572