HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0268 Đạo Tràng Sacramento Uyển Như: TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU

Tuesday, September 28, 20219:52 PM(View: 189)

Đạo Tràng Sacramento Uyển Như:
TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU
BÁI BIỆT THẦY KHÔNG CHIẾU

TNThayKhongChieu_UyenNhu

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính bạch Thầy,

          Thầy đã ra đi!  Buổi tối thứ bảy tuần trước, ngày 11 tháng 9, 2021, thiền sinh Tánh Không Sacramento nhận được tin đau.  Thầy Không Chiếu đi rồi.  Bàng hoàng.  Dẫu Thầy đã trụ thế 95 năm, biết Thầy vừa nhập viện tại UCDavis mấy ngày, nhưng tin Thầy xả bỏ huyễn thân vẫn quá đột ngột với chúng con!  Tin truyền đi rất nhanh.  Tất cả thiền sinh Tánh Không khắp nơi đều ngậm ngùi thương tiếc! 

Bạch Thầy!  Chúng con đã lặng đi, chơi vơi trong nhiều khoảnh khắc, rồi bắt tay ngay vào công việc … Sau một đêm chuẩn bị, sáng chủ nhật 12 tháng 9 năm 2021, tại Sacramento, chúng con làm Lễ Tưởng Niệm Thầy online.  Các hội thiền bạn ở các nơi cũng làm lễ tưởng niệm Thầy.  Ngày thứ bảy, 18 tháng 9, 2021, Hội Thiền Tánh Không Trung Ương đã làm lễ tưởng niệm Thầy tại Tổ Đinh Tánh không, ở Perris, nam California và online.  Thiền sinh Tánh Không khắp nơi trong và ngoài nước Mỹ đã tham dự rất đông, trang nghiêm tưởng niệm Thầy.

     

          Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2021, nhiều chư vị Tôn Đức Tăng Ni, Tăng Ni Đoàn Thiền Tánh Khônggia đình Thầy từ xa đến, nhiều đồng môn xa gần của Thầy, thân hữu năm xưa của Thầy cũng đến, đang cùng với thiền sinh Tánh Không chúng con có mặt nơi đây, tổ chức buổi lễ cầu nguyệntiễn đưa Thày.

Thầy ơi! 

“Tánh Không vốn nhiều đời nuôi dưỡng

Tâm từ bi bao kiếp tu hành

Thầy gieo hạt, bồ đề xanh lá

Vườn chân như bát nhã toả hương …”

 

Hôm nay, Hội Thiền Tánh Không Sacramento chúng con đủ duyên lành được làm sân ga tiễn đưa Thầy.  Thế nhưng, Thầy đã dạy chúng con: Sanh, lão, bệnh, tử, sanh!  Vậy thì, ra đi cũng có nghĩa là Thầy đang bắt đầu trở về với chúng con.

Thầy đang trở về, bởi vì những lời dạy của Thầy đang sống lại mạnh mẽ trong tâm chúng con và chắc chắn sẽ ở lại mãi với chúng con.  Biết!  Thầy luôn nhắc nhở chúng con phải nuôi dưỡng cái Biết liên tục trong đi-đứng-nằm-ngồi.  Thầy dặn, hãy tu tập hạnh từ bi, cho người mà không cần biết người cho, không cần biết người được cho.  Thầy nhấn mạnh, cứ thực hành Thiền Chỉ rổi cũng sẽ đi tới nơi.  Thầy nói,“Làm việc gì chỉ biết việc đó”, “Đi mà biết mình đang đi là thiền, đi mà không biết mình đang đi là phàm phu”.  Thầy còn dặn: “Chuyện của người ta là của người ta, hãy quay lại với chính mình, xét lại mình trước.”  Lời Thầy còn vang mãi trong chúng con: “Cứ tu đi rồi sẽ thấy …”

 

Thầy ơi, cho dẫu Thầy đã ra đi, đối với chúng con:“Dù có đi đâu Thầy vẫn bên con!  Lúc đang ngồi thiền con ở bên Thầy.  Tỉnh thức con đem vào cuộc sống.  Thực hành theo mỗi bước chân đi…” 

Chúng con: Xin THÀNH KÍNH BÁI BIỆT THẦY!  Chúng con Thành tâm Nguyện cầu Thầy thong dong trên đường Về Nhà, về với Cõi Chân Như - Cõi Vô Dư Niết Bàn.

 

Chúng con kính chúc Thầy, Một Niệm Vô Sanh - An Nhiên Giải Thoát

 

Con Uyển Như, thiền sinh

Hội Thiền Tánh Không Sacramento

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,430,557