HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0194 Dạ Cổ Hoài Lang: TỪ SAU ĐÊM ẤY - Thơ : Thiền sư Thông Triệt - Soạn lời cổ nhạc và trình bày : Marc Giang

Sunday, April 18, 202111:11 AM(View: 223)

Thơ : Thiền sư Thông Triệt (làm tại trại cải tạo Hà Tây, mùa xuân 1982)

Đàn kìm : Nghệ sĩ Quốc Tú (https://www.youtube.com/watch?v=V5vQQHpCx_8)

Soạn lời cổ nhạc và trình bày : Marc Giang (TK Toulouse, France).

 

TỪ SAU ĐÊM ẤY
(Điệu Dạ Cổ Hoài Lang)

DD0194 Vọng Cổ Hoài Lang TỪ SAU ĐÊM ẤY


Từ
là từ đêm ấy
Đã hết rồi chuyện thế gian
Lòng thanh thản như mây ngàn
Tâm như mây ngàn... 
Ta ý nay bặt rồi,
Không lời, óc ta rỗng rang,
 
Nào ai hay tâm bừng sáng,
Khí huyết dâng tràn niệm trống không:
Phi hữu, phi vô phi ly - diệt,
Thể tương đồng dừng bặt  ngữ ngôn,
Nghiệp, thân nghiệp, … bỗng nay không còn
Một chữ KHÔNG trọn tỏ bày !
 
Không vi diệu này ai hay ?
Lặng hết nghì rõ nghĩa ngay !
Ai đem nghĩa lý suy luận bàn,
Năm tháng hoài trụ thể thấy hai.
 
Đêm giải ngộ con mừng,
Về nhà rõ đường đi.
Ơn Thầy muôn kiếp ghi lòng,
Sụt sùi tiếng khóc, lệ nhỏ sa...

 

 

ICON Nghe NhacSmall

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

  

 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,310,147