HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0115 Thơ Tâm Hoa: TƯỞNG NHỚ THẦY - Commemorating on our Most Venerable Master- Translated by Ngọc Huyền

  Monday, December 28, 20201:59 PM(View: 173)

  Tưởng Nhớ Thầy

   DD0115 Tâm Hoa TƯỞNG NHỚ THẦY 1


  Thắp nén hương con tưởng nhớ Thầy
  Âm vang lời giảng vẫn còn đây
  Vô ngôn, đường dẫn vào viên ngộ,
  Tỉnh thức, đèn soi thoát huyễn say.
  An nhiên Phật quốc, theo chân bước,
  Khổ luỵ nhân gian, thả gió bay...
  Nhất tâm khấn nguyện xin hồi hướng 
  Tất cả hạnh lành trọn sáng nay...
  Tâm Hoa  Commemorating on our Most Venerable Master
  DD0115 Tâm Hoa TƯỞNG NHỚ THẦY 2
  With an incense stick, I’m recollecting on our Master
  The sound of his Dharma lectures is still lingering here
  Non-inner talk, the way leading to full Enlightenment,
  Awareness, the light to get out of illusion and cravings.
  Human sufferings, releasing in the wind….
  Intact in the Lord’s Kingdom, following the Buddha’s steps
  Heartfeltly praying for dedicating to our Master,
  My whole righteous conducts this morning.
                                                          Translated by Ngọc Huyền
   
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,236,687