HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0111 Thuần Trí Tịnh: TƯỞNG NIỆM LỄ GIỔ TRÒN NĂM HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

  Monday, December 28, 202011:50 AM(View: 136)

  TƯỞNG NIỆM LỄ GIỖ TRÒN NĂM

      HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

         THIỀN SƯ THÍCH THÔNG TRIỆT

  LeTieuTuong Thay for WEB 2   KÍNH BẠCH THẦY, 

   

            Con là Thuần Trí Tịnh, hôm nay là ngày lễ giỗ đầu tiên của Thầy, ghi nhớ tròn một năm Thầy đã trở về cõi Phật. Con cung kính đê đầu bái lạy, đội ơn Thầy đã bao năm dẫn dắt, dạy bảo chúng con đi theo con đường của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, để chúng con được  tâm lạc thân an và biết đường về nhà cũ.

  Con nhớ lại vài năm trước, con lên Tổ Đình thăm Thầy rồi sau đó Thầy qua Houston hoằng pháp.

              Thầy kêu con lại hỏi rằng :

              Dạo này con còn mất ngủ nữa không ?

              Con thưa : Dạ, còn bị hoài

              Xa nhà lạ chỗ đêm dài trắng đêm !

  Khi nghe con nói vậy thì Thầy liền dạy pháp thở trị bịnh mất ngủ cho con, vì Thầy biết bịnh mất ngủ đã làm sức khỏe của con suy giảmcản trở cho sự tu tập của con. Rồi Thầy nói thêm, hôm nào Thầy nằm thở là Thầy ngủ rất ngon. Con biết Thầy dùng tiếng “hôm nào” là ngày đó Thầy cần ngủ đề “sạt bình”. Vì trong những lần lên Tổ Đình thăm Thầy, con và Không Lạc thường ở lại vài ngày, con thấy ban đêm Thầy ngủ rất ít, Thầy dùng nhiều thì giờ để tham khảo kinh điển, viết sách hoặc viết bài đọc thêm cho chúng con, nhờ vậy mà bây giờ Tánh Không có một kho tàng vô giá do Thầy để lại, chúng con luôn nhớ ơn Thầy.

            Phần con, không phải con ham mê ngủ nghỉ mà con biết thời gian không còn bao lâu nữa, con không muốn chiếc bè bị hư rã giữa giòng, con cần có sức khỏe tốt, vì vậy mà khi về đến nhà là con thưc tập pháp thở do Thầy chỉ dạy liền.

            Tập xong như được thuốc tiên

            Bịnh lâu khó chữa dứt liền Thầy ơi

            Nay Thầy đã đi xa rồi

            Chưa kịp lạy tạ, báo tin lên Thầy

            Hôm nay lễ giỗ của Thầy

           Con xin cúi lạy, ơn Thầy không quên

           Pháp thở để được ngủ yên

           Con xin chia sẻ đệ huynh xa gần

   Từ đây con sẽ tinh tấn thêm lên để không phụ lòng Thầy đã bao năm dạy bảo cho chúng con.

                    Con xin kính bái,

                     Thuần Trí Tịnh

           

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,236,707