HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO: GHI DANH & KHAI GIẢNG Khóa BÁT NHÃ - lớp TRUNG CẤP 3 Do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn - Học trên ZOOM - Miễn phí

Thursday, April 28, 20226:41 AM(View: 2242)

THÔNG BÁO

 GHI DANH & KHAI GIẢNG Khóa BÁT NHà- lớp TRUNG CẤP 3 

Do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

Học trên ZOOM - Miễn phí

 DANH SÁCH 423 THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH
theo học các khóa BÁT NHÃ
(cập nhật ngày 5 tháng 5, 2022) 

NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.

NGÀY GIỜ HỌC:

Kỳ 1./ Khai giảng: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 bắt đầu lúc 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California)

Kỳ 2./ Thứ Bảy 21 tháng 5, 2022 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 3./ Thứ Bảy 4 tháng 6, 2022 bắt đầu lúc 2pm (giờ California
Kỳ 4./ Thứ Bảy 18 tháng 6, 2022 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)

Kỳ 5./ Thứ Bảy  2 tháng 7, 2022 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 6./ Thứ Bảy 16 tháng 7, 2022 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 7./ Thứ Bảy 23 tháng 7, 2022 bắt đầu lúc 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California) Bế giảng 


NỘI DUNG TU HỌC:
 KHÓA BÁT NHàLỚP TRUNG CẤP 3:
các chủ đề lớn:
- Ba la mật
- Không
- Huyễn
- Chân Như
- Bồ đề Đạt ma

 

ĐIỀU KIỆN TU HỌC các Khóa BÁT NHÃ:

 

1./ CÁC THIỀN SINH ĐÃ HỌC QUA KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CÂP 1& 2 vừa qua được tiếp tục học lên lớp Trung Cấp 3 mà KHÔNG CẦN GHI DANH LẠI
2./ CÁC THIỀN SINH trong Ban Giáo Thọ, Ban Tu Học hoặc các Thiền Sinh đã học qua các khóa Bát Nhã trước đây cần ghi danh lại để cập nhật giáo trình
2./ THIỀN SINH MỚI có nhu cầu tu học: cần điền phiếu ghi danh bên dưới, và để có kết quả tốt, cần học qua các khóa Thiền Căn Bản, khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1 qua các TÀI LIỆU HỌC TẬP bao gồm Slideshow, Audio, Video, Bài đọc thêm hiện có tại link: https://www.tanhkhong.org/p112/tu-hoc
hoặc có thể xem và học trên YOUTUBE: https://www.youtube.com/tanhkhong
 

PHIẾU GHI DANH HỌC  KHÓA BÁT NHÃ các lớp TRUNG CẤP,1, 2, 3,  Online

do Ni sư Thích Nữ Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

(Copy và gửi Phiếu Ghi Danh này về: thienduongtanhkhong@gmail.com)

 

Họ và Tên: ……………………………………………….………
Pháp danh: ……………………………….………………………
Email:  ……………………………………………..….….………
Thành phố + Quốc Gia nơi cư ngụ:............................
Hãy gửi Phiếu Ghi Danh về emai: thienduongtanhkhong@gmail.com


___________________________________________________________________
DANH SÁCH THIỀN SINH VÀ ĐẠO HỮU 
   ĐÃ GHI DANH THAM DỰ các KHÓA BÁT NHÃ:

Nếu đã có tên trong danh sách này mà vì lý do gì không nhận được các Bản tin tu học (1 tuần trước ngày khai giảng) xin vui lòng liên lạcthienduongtanhkhong@gmail.com.


Quý vị sẽ nhận được LINK kết nối vào mạng Zoom một ngày trước khi lớp học bắt đầu.


(DANH SÁCH xếp theo thứ tự NƠI TRÚ XỨ): Cập nhật ngày 5 tháng 5 năm 2022

STT HỌ & TÊN PHÁP DANH THÀNH PHỐ
1 Chau YenHa Như Huyễn Australia, Adelaide
2 Lưu Phượng Hoa Chơn Phước Thường Australia, Adelaide
3 Lâm Huệ Lan   Australia, Adelaide
4 Le Phuong Minh Phước Australia, Adelaide
5 Nguyễn Từ Hữu Vi Minh Lai Australia, Adelaide
6 Thích Nữ Như Minh Thích Nữ Như Minh Australia, Adelaide
7 Võ Ngọc Thúy Đồng Thùy Australia, Adelaide
8 Lê Hồng Thắm   Australia, Adelaide
9 Phạm Thị Kim Chi Như Uyển Australia, Adelaide
10 Trần Thường Hoàng Thường Australia, Adelaide
11 Xu Ha Lam Tâm Hà Australia, Adelaide
12 Nguyễn Phước Quí An Minh Phước Lạc Australia, Adelaine
13 Cao Thị Tố Mai Diệu Hoa Australia, Brisbane
14 Vo Tho   Australia, Brisbane
15 Ta To Linh Thích Nữ Như Linh Australia, Cairns
16 Phạm Phương Minh An Australia, Canberra
17 Chung Kim Lieu   Australia, Canberra
18 Trần Ngọc Điền Minh Nhẫn Australia, Canberra
19 Phạm Thị Minh Hoàng   Australia, Canberra
20 Lê Mỹ Xuyên An Hoàng Australia, Canberra
21 Liêu thị cảm Linh Như Linh Australia, Canberra
22 Liêu cần Học   Australia, Canberra
23 Trần Thị Diệu Hồng Diệu Châu Australia, Canberra
24 Lê Long Minh Thành Australia, Canberra
25 Pham Lan Diệu Hương Australia, Canberra
26 Mai Thị Tuyết Trinh Thích Nữ Như Mai Australia, Canberra
27 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thích Nữ Như Nguyệt Australia, Canberra
28 Phạm Thị Kiều Loan Nghiêm Lan Australia, Canberra
29 Phạm Thị Thanh Hà   Australia, Canberra
30 Nguyễn Oanh   Australia, Canberra
31 Quốc Cường Sư Chú Quang Dũng Australia, Canberra
32 Le Quan Phú   Australia, Canberra
33 Tran Logiang Viên Hoa Australia, Canberra
34 Tuấn Phan   Australia, Canberra
35 Lang Vưu Tâm Như Australia, Canberra
36 Vo Trang Diệu Nghiêm Australia, Canberra
37 Nguyen Hanh   Australia, Canberra
38 Nguyễn Tuyết Phương Đảnh Australia, Gold Coast
39 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thúy Phượng Australia, Melbourne
40 Nguyễn Loan Như Loan Australia, Melbourne
41 Nguyễn Tuyền Diệu An Australia, Melbourne
42 Mã Qui Ky Phúc Hòa Australia, Melbourne
43 Trương Anh Liệt Tâm Anh Australia, Melbourne
44 Phương Ford (Mrs) Hoàng Giác Australia, Melbourne
45 Tran Thi Thanh An Nguyen Nhu Australia, Melbourne
46 Nguyen Thien Nguyen Nguyen Cat Australia, Melbourne
47 Lê Kim Phụng Mỹ Đạo Australia, Melbourne
48 Nguyễn Thị Thu Nga Diệu Thanh Australia, Melbourne
49 Châu Anh   Australia, Melbourne
50 Phan Thi Tu Thích Nữ Như Xuân Australia, Melbourne
51 Lê Thu   Australia, Melbourne
52 Hứa Thi Lan Như Lan Australia, Melbourne
53 Khuu Anh Hop Dieu Thoi Australia, Melbourne
54 Nguyễn Thị Trang Diệu Nghiêm Australia, Melbourne
55 Thiều Thị Thu Uyên Diệu Tâm Australia, Melbourne
56 HUE NGO NHU LAN Australia, Melbourne
57 Nguyễn Thị Kim Phước Nguyên Kim Australia, Melbourne
58 Nathalie Martin    Australia, Melbourne 
59 Chu Thi Ngoc Dung Dieu Duc Australia, Perth
60 Trần Thị Kiều Hà Duyên Ngọc Australia, Perth
61 Trần Thị Ánh Hồng Tường Trân Australia, Perth
62 Tran Khanh Tâm Phước Australia, Sydney
63 Nguyen Nhan Như Định Australia, Sydney
64 Tran Loan Như Loan Australia, Sydney
65 Nguyễn Thị Ngọc Anh Như Chơn Australia, Sydney
66 Quach Nguyet Tam   Australia, Sydney
67 Nguyễn Như Hà Chơn Huyền Ngữ Australia, Sydney
68 Trần Thúy Nga Chơn Huyền Thạch Australia, Sydney
69 Lê Thị Hiền Như Hòa Australia, Sydney
70 Ngành Ly Huệ Ngọc Australia, Sydney
71 Truong h Ky Quang Ly Australia, Sydney
72 Luu t Song Minh Đạo Australia, Sydney
73 Nguyễn Phước Thanh Huê Tâm Từ Australia, Sydney
74 Nguyễn Thị Dậu Như Tịnh Australia, Sydney
75 Mai Hoài Minh Triệt Australia, Sydney
76 Mai Tuyết Tuyết Như Australia, Sydney
77 Mai San Quang Thông Australia, Sydney
78 Hồ Tân Thi Tuyết Nga Minh Thường Australia, Sydney
79 Thích Nữ Như Ngọc Thích Nữ Như Ngọc Australia, Sydney
80 Kim Đoàn Minh Tuyến Australia, Sydney
81 Vo Tara Ngân Viên Chơn Australia, Sydney
82 Do Rita   Australia, Sydney
83 Đào Hàn Dũng Tâm Dũng Australia, Sydney
84 Đào Thị Hoa Như Hoa Australia, Sydney
85 Nguyễn Hạnh Như Nguyên Australia, Sydney
86 Đỗ Thảo Như Thảo Australia, Sydney
87 Mai Nhan   Australia, Sydney
88 Hoàng Thị Phương   Australia, Sydney
89 Dinh Cúc Nguyen Phuong Australia, Sydney
90 Phạm Bích   Australia, Sydney
91 Trần Thiện Tích Quang Thiện Australia, Sydney
92 Nguyen Van   Australia, Sydney
93 Ngô Thị Vinh Diệu Tôn Australia, Sydney
94 Lâm Kim Loan Trầm Như Australia, Sydney
95 Lê Thị Mai Lan Như Lan Australia, Sydney
96 Kim Đoàn Minh Tuyến Australia, Sydney
97 Nguyễn Thi Thi Tâm Phước Australia, Victoria
98 Nguyễn Như Liên Hương Thanh Nghiêm Canada, Calgary
99 Huỳnh Thị Cẩm Diệu Hồng Canada, Edmonton
100 Lương Thị Lệ Hằng, Như Hằng   Canada, Misissaga
101 Nguyễn Thị Lưu Thủy Như Thủy Canada, Mississauga
102 Phạm Toàn Thắng   Canada, Mississauga
103 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh   Canada, Mississauga
104 Đoàn Thanh Hà Như Hà Canada, Mississauga
105 Nguyễn Thị Thanh Quy Nhu Quy Canada, Mississauga
106 Nguyễn Kim Dung Tâm Nguyên Từ Canada, Mississauga
107 Vũ Thi   Canada, Montreal
108 Vo Ngoc Thanh Như Chiếu Canada, Montreal
109 Do Kim Thu   Canada, Montreal
110 Kathy Be Dieu Hong Canada, Montreal
111 Nguyễn Thị Minh Châu Nguyên Hương Canada, Montreal
112 Tran Thu An   Canada, Ontario, Mississauga
113 Phạm Cẩm Nhung Tâm Tịnh Như Canada, Ontario, Mississauga
114 Ly Huynh   Canada, Ontario, Mississauga
115 Vũ Phương   Canada, Ontario, Ottawa
116 Do Kim Lien Dieu Lien Canada, Québec
117 Do Lan Thanh Anh Canada, Toronto
118 Tôn Thất Hiệp   Canada, Toronto
119 Tô Vũ Cát Tường   Canada, Toronto
120 Dương Thị Kiều Hạnh Ngọc Vân Canada, Toronto
121 Vũ Quốc Hưng Nguyên Thạnh Canada, Toronto
122 Vu Kim Thanh Như Kim Canada, Toronto
123 Trần Thắng Giác Thiện Canada, Toronto
124 Phạm Thúy Vân Huệ Vân Canada, Toronto
125 Lê Thúy Hằng   Canada, Toronto
126 Dương Văn Chỉnh Thích Trí Thiện Canada, Toronto
127 Pham Thuan Anh Nhu Anh Canada, Toronto
128 Le Ai Huyen Nhu Huyen Canada, Toronto
129 Nguyen My Ngoc   Canada, Toronto
130 Phạm Ngọc Vân Anh Tâm Minh Hòa France, Amiens
131 Nguyễn Thị Phan Tuyến Diệu Trí France, Le Havre
132 Ngô Minh Thủy Minh Diệu France, Noisy le grand
133 Nguyễn Ngọc Châu   France, Paris
134 Trần Minh Đức Quảng Sanh France, Paris
135 Nguyen Thanh Liem Minh Chanh France, Paris
136 Nguyen Thi Nhat Thanh Nhu Thanh France, Paris
137 Nguyễn Lưu Phương Thảo Minh Hạnh France, Paris
138 LIM Thảo Tuệ Tỉnh France, Paris
139 Võ Marie Diệu Thuận France, Paris
140 Thái / Trần Ngọc Hoa Diệu Trí France, Paris
141 Nguyễn Ngọc Lan Hương Huệ Thông France, Paris
142 Nguyễn Minh Hòa Thiện Minh France, Paris
143 Nguyễn Thị Thanh Danh Tâm Hạnh France, Paris
144 Le Thi Thanh Trang Dieu Nghiem France, Paris
145 Ho Dinh Qui   France, Paris
146 Phạm Thị Nhung   France, Paris
147 Nguyễn Hửu Hỉ Tâm Hỷ France, Paris
148 Trần Hồng Vụ Quang Đạo France, Paris
149 Trần Hồng Yến Minh Y France, Paris
150 Cao Thiện Chí Kim Long France, Paris
151 D'OLLONE Clara Hồng Thúy France, Paris
152 Vu Moc Duyen Minh Vien France, Paris
153 Tran Ngoc Duc Diệu Hạnh France, Paris
154 Nguyễn Trọng Tuyến Tấn Lực France, Paris
155 Ngô Minh Thủy Minh Diệu France, Paris
156 Le Thanh Nga Dieu Hang France, Paris
157 Nguyễn Xuan Chinh Tam Dinh France, Paris
158 Le Ngoc Phung Thích Nữ Tiem Nhu France, Paris, Noisy Le Grand
159 Nguyen Thi Bich Thuy   France, Sceaux
160 Huỳnh Anh Minh Anh France, Toulouse
161 Giang Marc   France, Toulouse
162 Trần Thị Ánh   France, Toulouse
163 Vũ Thị Thái Hằng Diệu Thuận Germany
164 Thích Nữ Thanh Như Thích Nữ Thanh Như Germany
165 Thích Nữ Huệ Liên Thích Nữ Huệ Liên Germany
166 Lieu Qui Bau Thích Không Quang Germany
167 Đỗ Thị Vinh Minh Huệ Germany, Bad Camberg
168 TN Như Tuệ Thích Nữ Như Tuệ Germany, Berlin
169 Phan Thị Nguyên Khánh   Germany, Berlin
170 Phạm Ngọc Thúy   Germany, Berlin
171 Lê Ngọc Huê   Germany, Berlin
172 Mai Tram Tịnh Thanh Germany, Berlin
173 Trần Thị Tố Nga Ân Nguyệt Germany, Berlin
174 Trần Hiếu Tri   Germany, Düsseldorf
175 Nguyễn Hà Hòa Nguyện Germany, Göttingen
176 Võ Thị Thu Huệ Định Germany, Göttingen
177 Nguyễn Kim Oanh Huệ Không Germany, Hannover
178 Liêu Quí Chức Quang Tiến Germany, Heddesheim
179 Nguyen Kim Linh Minh An Germany, Koeln
180 Trần Hữu Tài Tâm Huy Germany, Krefeld
181 Phạm Thị Hoàng Mai Như Mai Germany, Krefeld
182 Nguyễn Tấn Sỹ Huệ Quang Germany, Oberhausen
183 Trần Kiều Trinh Trí Quang Germany, Oberhausen
184 Tu Quang Hung Dong Bon Germany, Stuttgart
185 Phạm Văn Phú Quang Trí Germany, Stuttgart
186 Tô Đình Hải Quang Nguyên Germany, Stuttgart
187 Bui Trong Khang Quang Lien Switzerland, Zürich
188 Bùi Mai Hương Huệ Thuận Thụy Sỹ, Lausanne
189 Thích Nữ Viên Hoa Thích Nữ Viên Hoa Thụy Sỹ, Lausanne, Ecublens
190 Nguyễn thị Cho Hạnh Thức USA, Antelope
191 Khương đình Viên Tuệ Tâm USA, Antelope
192 Lê Lan Diệu Huệ USA, Arizona, Mesa
193 Nguyễn Thảo Tâm Minh Nguyệt USA, Arizona, Phoenix
194 Le V Lynn Nhu Lien USA, CA
195 Pham Suzette Như Sương USA, CA
196 Nguyễn Nguyệt Như Nguyệt USA, CA
197 Lam Thi Cuc Như Hoa USA, CA
198 Nguyen Bach Yen Hue Xuan USA, CA
199 Phan Ngọc Thọ Đạo Chiếu USA, CA
200 Trieu Tran   USA, CA
201 Nguyễn Văn Quí Không Định USA, CA, Castro Valley
202 Phan Văn Chương Chí Hải USA, CA, Davis
203 Nguyễn Thị MỹDung Như Chơn USA, CA, Elk Grove
204 Kim Anh   USA, CA, Fountain Valley
205 Nguyễn Thị Nga Minh Hằng USA, CA, Fremont
206 Chinh Chau Nhu Chon USA, CA, Fresno
207 Luu Trong Hai Minh Duc USA, CA, Garden Grove
208 Văn Thị Thu Hà Diệu Hải USA, CA, Garden Grove
209 Nguyen Hien   USA, CA, Garden Grove
210 Ngô Thị Hòa Như Hòa USA, CA, Garden Grove
211 Đỗ Thị Phương Thảo Tín Pháp USA, CA, Garden Grove
212 Phạm Kim Dzung Ngọc Huyền USA, CA, Garden Grove
213 Nguyet Mai (Angie) Than Tri USA, CA, Huntington Beach
214 Ngo Oanh Dieu Hanh USA, CA, Irvine
215 Ta John - Ta Mai   USA, CA, Laguna Niguel
216 Nghiêm MinhDung   USA, CA, Laguna Niguel
217 Bui Que Tu Tam USA, CA, Los Angeles
218 Pham Trang   USA, CA, Ontario
219 Nguyễn Thanh Tien   USA, CA, Orange County
220 Nguyễn Kim Thoa Khánh Hương USA, CA, Orange County
221 Nguyễn Đỗ Dzung Nguyên Thông USA, CA, Ramon
222 Bui Hung   USA, CA, Riverside
223 Nguyen Nguyet   USA, CA, Riverside
224 Nguyễn Tấn Nghiệm Trí Mẫn USA, CA, Sacramento
225 Quách Thoại Minh Quả Quang USA, CA, Sacramento
226 Nguyễn Huyền Trang Minh Đài USA, CA, Sacramento
227 Nguyễn Văn Đàng Tâm Sơn USA, CA, Sacramento
228 Tô Lan Phương Như Lan USA, CA, Sacramento
229 Nguyễn Sơn Huyền Lâm USA, CA, Sacramento
230 Jung Hogan Như Dung USA, CA, Sacramento
231 Trần Anh   USA, CA, Sacramento
232 Nguyễn Thị Yến Uyển Như USA, CA, Sacramento
233 Võ Thị Cảnh Diệu Hạnh USA, CA, Sacramento
234 Nguyễn Tuấn Nguyên Tú USA, CA, Sacramento
235 Bùi Hồng Trinh   USA, CA, Sacramento
236 Huỳnh Huyền Diệu Chân USA, CA, Sacramento
237 Đặng Phương Nam Như Hạnh USA, CA, Sacramento
238 Chu Q. Nam   USA, CA, Sacramento
239 Trương Thu Hồng Diệu Phước USA, CA, Sacramento
240 Phan Thị Nữ Kiều Như Lệ USA, CA, Sacramento
241 Trần Đức Tâm Đức USA, CA, Sacramento
242 Phạm Ẩn Thông Văn USA, CA, Sacramento
243 Nguyen Thi Kim Hien Dieu Hoa USA, CA, Sacramento
244 Nhat Sanh   USA, CA, Sacramento
245 Lê Thị Tố Mai Thanh Ngọc USA, CA, Sacramento
246 Nhan Vân Chánh Huyền Đức USA, CA, Sacramento
247 Châu Ngọc Huệ Như Châu USA, CA, Sacramento
248 Thanh Tuyền   USA, CA, San Diego
249 Nguyễn Phúc Vân Tâm Phúc USA, CA, San Jose
250 Trần lý Thu Huệ Y USA, CA, San Jose
251 Trần Phương Thảo Hoa Hiếu USA, CA, San Jose
252 La Van An Minh Tường USA, CA, San Jose
253 To Ha Quynh Giao Nhuận Lưu USA, CA, San Jose
254 Lê Thanh Thảo Nga Ngọc USA, CA, San Jose
255 Nguyễn Thu Hà Hương Ngọc USA, CA, San Jose
256 Trần Thanh Bá Tuệ Tâm Minh USA, CA, San Jose
257 Boyer Cuc Dang Như Hoa USA, CA, San Jose
258 Dao Ly Ngan Ngoc USA, CA, San Jose
259 Nguyễn Trung   USA, CA, San Jose
260 Lê Kim Hoàng Minh Như USA, CA, San Jose
261 Dang Cuong Chanh Cuong USA, CA, San Jose
262 La Tri Minh Huệ USA, CA, San Jose
263 La Trang Diệu Nhã USA, CA, San Jose
264 Trần Huyền Trâm   USA, CA, San Jose
265 Nguyễn Wendy Vien Quang USA, CA, San Jose
266 Nguyễn Tri Tâm Huệ USA, CA, San Jose
267 Nguyễn Yến Chơn Diệu USA, CA, San Jose
268 La My Suong Dieu Anh USA, CA, San Jose
269 Vuong Bill   USA, CA, San Jose
270 Thai Thanh Lan Minh Thanh USA, CA, San Jose
271 Lê Tuyết Huệ Như USA, CA, San Jose
272 Nguyễn Phương Huệ Châu  USA, CA, San Jose
273 Nguyễn Sơn Tuệ Sơn  USA, CA, San Jose
274 Nguyễn Hoa   USA, CA, San Jose
275 Phan Tai Dieu Duc USA, CA, San Jose
276 Nguyen Tinh Tue Minh USA, CA, San Jose
277 Trần Bội Ngọc Như Ngọc USA, CA, San Jose
278 Cao Hue Hoan Nhu USA, CA, San Jose
279 Đặng Minh Tân   USA, CA, San Ramon
280 Nguyễn Anh Tuấn Tâm Thiện Đức USA, CA, Santa Ana
281 Vương Quan Quỳnh   USA, CA, Santa Ana
282 Hoàng Tracy   USA, CA, Santa Ana
283 Tran Bich   USA, CA, Saratoga
284 Pham Hoan Diệu Lạc USA, CA, Tarzana
285 Le Son Phuoc Tan USA, CA, Temecula
286 Huynh Kinh Kha Tue Pho USA, CA, Torrance
287 Trần Lê Diệu Nhân USA, CA, Tracy
288 Wendy Tonnu Quang Hai USA, CA, Union City
289 Tran Mai Hai Chan Y USA, CA, Ventura
290 Lê Công Quyền Tuệ Thông USA, CA, Walnut
291 Diệp Hấu Bảo Ngọc USA, Florida
292 Chau Cynthia Như Nguyện USA, Florida
293 Châu phạm Tina   USA, Florida
294 Nguyen Kim Oanh   USA, Florida
295 Nguyễn Lợi   USA, Florida
296 Nguyen Anh   USA, Florida
297 Nguyễn Thị Khánh Trang Như Khánh USA, Florida, Cape Coral
298 Le Nhu Thuy   USA, Florida, Jacksonville
299 Huỳnh Sương   USA, Louisiana
300 Hồ Ngọc Nữ   USA, Maryland
301 Trương Q. Trinh Minh Độ USA, Maryland, Silver Spring
302 Nguyễn Thanh Loan Mỹ Liên USA, Massachusetts, Boston
303 Huynh Anh Tuan Chanh Dat Dinh USA, Massachusetts, Worcester
304 Nguyễn Viết Danh Thanh Long USA, MD, Silver Spring
305 Ngô Hương Tâm Châu USA, Michigan
306 Đỗ Quỳnh Dao Như Quỳnh USA, NC, Charlotte
307 Chung Ly   USA, New Jersy
308 Trần Thị Kim Oanh Diêu Phương USA, North Carolina, Waxhaw
309 Bùi N Nancy Từ Nhẫn USA, OK, Oklahoma City
310 Châu Frank Như Đức USA, Oregon
311 Nguyen Lauren Nhất Thông USA, Texas
312 Dương Thị Hải Dương   USA, Texas, Arlington
313 Le Hang   USA, Texas, Austin
314 Duong Khue   USA, Texas, Austin
315 Duong Giao   USA, Texas, Austin
316 Dang Lannie Diệu Quang USA, Texas, Austin
317 Tran Tuyet Dieu Luong USA, Texas, Houston
318 Lâm Ngọc Nga Chân Hiền USA, Texas, Houston
319 Pham Uyen-Quan   USA, Texas, Houston
320 Pham Van Duc   USA, Texas, Houston
321 Cao Caroline Như Trầm USA, Texas, Houston
322 Lê Thanh Loan Diệu Phụng USA, Texas, Houston
323 Lê Thanh Trúc Huệ Thanh USA, Texas, Houston
324 Lê Xuân Trường Tuệ Như USA, Texas, Houston
325 Vu Thi Mai Từ Nhân USA, Texas, Houston
326 Ho Hoang Anh Nhat Thong USA, Texas, Houston
327 Tâm Như Tâm Như USA, Texas, Houston
328 Không Giác Không Giác USA, Texas, Houston
329 Nguyễn Minh Tuyết Minh Tuyết USA, Texas, Houston
330 Nguyen Kathy   USA, Texas, Houston
331 Trần Trang Nguyên Thuận USA, Texas, Houston
332 Trương Dung Huệ Dung USA, Texas, Houston
333 Nguyễn Tố Loan Diệu Thanh USA, Texas, Houston
334 Ma Tuấn Thông Quang USA, Texas, Houston
335 Huỳnh Hưng   USA, Texas, Houston
336 Khuất Hà   USA, Texas, Houston
337 Dương Oanh   USA, Texas, Houston
338 Vũ Linda Như Tâm USA, Texas, Houston
339 Vu Linda Như Tâm USA, Texas, Houston
340 Vi Scarborough Nhuan Bao Viet USA, Texas, Houston
341 Đặng Hướng Đức Phương USA, Texas, Houstoon
342 Trần Ngọc Bích Thích Nữ Tĩnh Như USA, Texas, Navasota
343 Ma Thị Ngọc Thúy Tịnh Giác USA, Texas, Pearland
344 Bui Khanh Qua Thi USA, VA
345 Quynh Phan ha Như Quỳnh USA, VA, Fairfax
346 Lam Ngoc Tanh Bon Tinh USA, VA, Fairfax
347 Le June Huyen Lien USA, VA, South Riding
348 Nguyễn Thị Anh Thư Chúc Thới USA, VA, Springfield
349 Võ T. Xuân Tâm Diệu Phú USA, VA, Springfield
350 Võ Minh Triết Thân Kiến Khải USA, Virginia
351 Liêu Tỷ Tâm Minh USA, Virginia
352 Trần Thị Ngọc Liên Thân Kiến Hóa USA, Virginia, Burke
353 Nguyễn Thành Công Nguyên Thắng USA, Virginia, Springfield
354 La Xương Ánh Diệu Huệ USA, WA, Seattle
355 Luu Bich Thuy Dieu Huong USA, WA, Seattle
356 Nguyễn Mộng Liên Thanh Hương USA, WA, Seattle
357 Nguyen Victoria Không Hải USA, Washington D.C.
358 Thái Bình   USA, Washington D.C.
359 Lê Vicky Cúc Diệu Hoàng USA, Washington D.C.
360 Trần Thị Ngọc Trang Viên Bảo An USA, Wisconsin, Madison
361 Phạm Thanh   Việt Nam
362 Nguyễn Thị Xương Như Xương Việt nam
363 Nguyễn Ngọc Điệp Như Điệp Việt Nam
364 Nguyễn Vân Anh   Việt Nam
365 Nguyễn Thị Thanh Hiền Quảng Phước Việt Nam
366 Nguyễn Thị Thùy Trang Chí Ngọc Việt Nam
367 Trần Thị Thu Vân Diệu Hương Việt Nam
368 Nguyễn Thị Gái Thích Nữ Như Châu Việt Nam, Bình Dương
369 Nguyễn Thị Lân Quảng Hoàng Việt Nam, Đà Nẵng
370 Nguyễn Thị Huệ Quảng Lệ Việt Nam, Đà Nẳng
371 Nguyễn Thị Lan Anh Nhân Phương Ngộ Việt Nam, Đồng Nai
372 Đỗ Thị Thanh Thơ Tâm Duyên Việt Nam, Hà Nội
373 Anh Trieu   Việt Nam, Hà Nội
374 Nguyễn Thị Hương   Việt Nam, Hải Dương, Nam Sách
375 Trần Anh Vương   Việt Nam, Hải Dương, Ninh Giang
376 Phan Ý Ly   Việt Nam, Nha Trang
377 Nguyễn Ly Hoa Tâm Hương Việt Nam, Qui Nhơn
378 Nguyen Phi Thuy Tam Nghiem Việt Nam, Qui Nhơn
379 Nguyễn Thị Yến Như Yến Việt Nam, Sài Gòn
380 Nguyễn Thị Anh Thư Diệu Anh Việt Nam, Sài Gòn
381 Dương Thị Thanh Trúc Diệu Mai Việt Nam, Sài Gòn
382 Nguyễn Thị Cẩm Giang Diệu Âm Việt Nam, Sài Gòn
383 Lưu Đặng Thiên Hương   Việt Nam, Sài Gòn
384 Nguyễn Thị Phương Chi Ngọc Mỹ Việt Nam, Sài Gòn
385 Huỳnh Thị Thanh Hoa Như Nguyện Việt Nam, Sài Gòn
386 Nguyễn Thị Hồng Phượng   Việt Nam, Sài Gòn
387 Đặng Thị Thùy Trang Mỹ Hiếu Việt Nam, Sài Gòn
388 Nguyễn Cẩm Nhung   Việt Nam, Sài Gòn
389 Tô Thị Minh Châu Tuệ Huyền Việt Nam, Sài Gòn
390 Trần Thị Ngọc Đoàn Giác Đoàn Việt Nam, Sài Gòn
391 Lê Thị Thu Thủy Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
392 Nguyễn Tái Lập Thiện Phúc  Việt Nam, Sài Gòn
393 Nguyễn Thanh Tuyết Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
394 Nguyễn Xuân Sanh Dung Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
395 Võ Thị xuân Dung Mỹ Hoa Việt Nam, Sài Gòn
396 Võ Thị Xuân Hằng Mỹ Thanh Việt Nam, Sài Gòn
397 Võ Thị Xuân Hạnh Mỹ Huệ Việt Nam, Sài Gòn
398 Nguyễn Ly Thu Tâm Thường Việt Nam, Sài Gòn
399 Kiều Diễm Hoa Đức Việt Nam, Sài Gòn
400 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Diệu Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
401 Phạm Thị Quỳnh Diệu Phương Việt nam, Sài Gòn
402 Dương Quỳnh Hương Giác Chân Huyền Việt Nam, Sài Gòn
403 Vương Thị Tuyết Mai Nguyên Hiệp Việt Nam, Sài Gòn
404 Diệu Lan Viên Huyễn Việt Nam, Sài Gòn
405 Nguyễn Anh Tài   Việt Nam, Sài Gòn
406 Nguyễn Viết Chiến   Việt Nam, Sài Gòn
407 Trần Thị Thanh Xuân Diệu Hoa Việt Nam, Sài Gòn
408 Đoàn Nguyễn Bích Uyển Đức Nhã Việt Nam, Sài Gòn
409 Lưu Hoài Nhi   Việt Nam, Sài Gòn
410 Chương Tuệ Ngọc   Việt Nam, Sài Gòn
411 Huỳnh Kim Thoa Diệu Y Việt Nam, Sài Gòn
412 Đặng Mạnh Hùng Toàn Không Việt Nam, Sài Gòn
413 Nguyễn Thị Tường Vân   Việt Nam, Sài Gòn
414 Phạm Ngọc Quế Anh Tuệ Trân Việt Nam, Sài Gòn
415 Nguyễn Thị Hoài Thương   Việt Nam, Sài Gòn
416 Huỳnh Thị Xuân Mai Nguyen Hoa Việt Nam, Sài Gòn, Phú Nhuận
417 La Ngoc Hieu Ngọc Anh Việt Nam, Sài Gòn, Q8
418 Dương Thị Kim Huê Diệu Hoa Việt Nam, Tiền Giang
419 Nguyễn Thu     
420 Nguyễn Thị Thùy Dung    
421 Như Dung Như Dung  
422 Anh Tran Dieu Hieu  
423 NgocHue Ma    
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, November 21, 20239:56 AM(View: 519)
Buổi Phỏng Vấn Ni sư Triệt Như và Dr Michael Erb trên SBTN (trong chương trình VITORIA Tố Quyên SHOW) về NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC THỬ NGHIỆM TẠI ĐẠI HỌC TUBINGEN, Germany SBTN là Kênh TRUYỀN HÌNH TIẾNG VIỆT đầu tiên và lớn nhất tại Hoa Kỳ phát sóng qua hệ thống cable, trên Direct TV khắp toàn nước Mỹ và phát trực tuyến qua SBTN Go trên toàn thế giới
Saturday, December 2, 20233:03 PM(View: 164)
Cựu Đạo tràng trưởng đao tràng Toronto Thiền sinh: Nga Nathalie Berglas Pháp danh Minh Hải Sinh ngày 18 tháng 3, 1944 tại VN Mất ngày 1 tháng 12, 2023 tai Toronto Hướng thọ 79 tuổi
Sunday, November 26, 20236:09 PM(View: 232)
1. Khóa tu 7 ngày Thứ Sáu 15 tháng 12 năm 2023 đến thứ Năm 21 tháng 12 năm 2023 2. Khóa tu 5 ngày Thứ Sáu 29 tháng 12 năm 2023 đến thứ Ba 2 tháng 1 năm 2024
Thursday, November 16, 20234:18 PM(View: 405)
BERLIN Khóa nhập thất: Từ Chủ nhật 19 (chiều )- đến Thứ sáu 24 (5 ngày)
Tuesday, November 14, 20231:28 PM(View: 316)
Năm nay lần đầu đạo tràng Sydney tổ chức tại địa điểm mới, là tư gia của 2 thiền sinh kỳ cựu: Chúc Khương- Tâm Như. Ngôi nhà ở vùng ngoại ô, đất rất rộng, sau nhà, là rừng cây cổ thụ. Trước nhà một bãi đậu xe, cây cối xanh tươi mát rượi, nhiều bụi hoa quỳnh đang nở, đủ loại, có màu trắng, màu hồng, có màu đỏ thắm.
Tuesday, October 31, 202312:19 PM(View: 871)
Monday, October 30, 20237:14 AM(View: 737)
Stuttgart ist eine kleine Stadt im Süden Deutschlands. Das Retreat findet hier zweisprachig auf Vietnamesisch und Deutsch statt, wobei Herr Tuong Bach, Frau Minh Tuyen und Minh Kien abwechselnd dolmetschen. Es waren etwa 25 Meditierende, die aus vielen Orten kamen. In Paris reisten sie mit dem Zug. In Berlin luden sie sich gegenseitig ein, dorthin zu fahren. In Goslar fuhren sie etwa 8 Stunden zurück. Da das Zen-Kloster in einem Hochgebirgsgebiet liegt, mit Pinienhügeln, Pinienwäldern, üppigen grünen Bäumen, einem ruhigen Ort, weit weg von der Stadt, leben alle Zen-Schüler sehr weit vom Zen-Kloster entfernt.
Sunday, October 29, 202312:21 PM(View: 883)
Thời gian ở đây thật ngắn, mà lại có nhiều việc khiến mình ghi nhớ, là ngày đánh dấu sự phát tâm dũng mãnh của 3 cô tỳ kheo ni và 3 cô sa di ni, chung quanh lại là những thiện tri thức chung sức ủng hộ hết lòng, việc lớn mới hoàn mãn.
Thursday, October 26, 20239:31 AM(View: 627)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại Thiền Đường Tánh Không Hoặc có thể tham dự trên ZOOM theo Link
Tuesday, October 24, 202312:32 PM(View: 663)
Khóa tu bắt đầu từ ngày thứ bảy 23 tới ngày thứ bảy 30- 9- 2023 (8 ngày). Khóa tu năm nay khoảng 40 thiền sinh
Wednesday, October 18, 20232:55 PM(View: 779)
Hội Thiền Tánh Không Nam Cali sẽ CÙNG CHUNG TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM Thiền sinh PHẠM MINH SAN Pháp danh: KHÔNG ĐẠO lúc 10 am ngày thứ bảy 21 tháng 10, 2023 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG
Tuesday, October 3, 202310:58 AM(View: 1113)
NGÀY KHAI GIẢNG 1: Từ Thứ Sáu 3 đến 5 tháng 11, 2023. NGÀY KHAI GIẢNG 2: Từ Thứ Sáu 24 đến 26 tháng 11, 2023.
Saturday, September 9, 20238:06 PM(View: 1193)
Stuttgart là một thành phố nhỏ ở nam Đức. Khóa tu ở đây song ngữ Việt Đức, ông Tường Bách, cô Minh Tuyền và Minh Kiến thay nhau thông dịch. Thiền sinh khoảng 25 người, từ nhiều nơi tới, ở Paris đi xe lửa qua, ở Berlin rủ nhau lái xe tới, ở Goslar thì lái xe khoảng 8 tiếng về. Vì thiền viện ở vùng núi cao, đồi thông, rừng thông, cây cối xanh um, không gian tĩnh mịch, xa thành phố, nên tất cả thiền sinh đều ở rất xa thiền viện.
Monday, September 4, 20237:41 PM(View: 1127)
Trung tâm Vaumarcus hằng năm đã tổ chức đều đều các khóa nhập thất, dành cho các đạo tràng Âu châu. Khóa tu năm nay khoảng 33 thiền sinh tham gia, có người Thụy Sỹ nên cô Huệ Thông của đạo tràng Paris cũng được mời qua phụ trách thông dịch sang tiếng Pháp. Cô chuyển ngữ trực tiếp nên không làm gián đoạn bài giảng. Đặc biệt năm nay cô Trưởng đạo tràng Sài gòn dẫn thêm 4 bạn trẻ qua tham gia trọn khóa.
Monday, August 14, 20231:55 PM(View: 1094)
Sau mỗi Khoá Nhập Thất Chuyên Tu, khi thiền sinh trở về trú xứ đã mang theo nhiều năng lượng được thọ nhận qua những ngày thành tâm và tinh tấn tu tập tại Bản môn – Thiền viện Tánh Không. Lần này cũng vậy. Thiền sinh Chúng con Xin CẢM TẠ NI SƯ, đã hoan hỉ tổ chức – tạo duyên cho chúng con có dịp trui rèn thêm và siêng năng tu tập hơn để tiến bộ hơn trên con đường thoát khổ trong đời này.
Wednesday, August 2, 20231:50 PM(View: 1585)
Ngày bế giảng khóa tu Giới-Định-Huệ Đồng Thời là một buổi trưa hè, nắng gắt. Trời nóng đến độ mà vừa đi trên sân, mình vừa cảm nhận được hơi nóng cứ hừng hực từ chân lên mặt, tuy có vài cơn gió thổi nhẹ qua, nhưng những chiếc lá bên trong sân cũng không chịu nổi cái nóng đều rủ xuống. Thế nhưng lòng mình chẳng có cảm giác bực bội khó chịu trong cái nắng chói chan, mà lúc đó chỉ có cảm giác phấn khích, nó thôi thúc mình mau chóng bước vào trong chánh điện.
Tuesday, December 13, 20224:22 PM(View: 5168)
Saturday, October 7, 20238:00 AM(View: 722)
Thầy là người đầu tiên muốn chứng minh qua sự tu tập theo lời dạy của Đức Phật: chúng ta có thể tự làm chủ tâm ngôn của mình, đồng thời lúc đó 3 Tánh thuộc cơ chế Tánh Giác sẽ hoạt động. Đây là một tư tưởng mới chưa được ai đề cập đến trong việc thực hành Thiền từ trước tới nay.
Monday, June 14, 201012:00 AM(View: 3237)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 15-3-2009.
Sunday, June 12, 20227:37 PM(View: 2979)
Năm 2010, Thầy Thiền chủ Thích Thông Triệt đã cho phát hành quyển sách Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học. Thầy mượn thiết bị hay phương tiện Khoa học Tây phương để chứng minh lời dạy hay Pháp của Đức Phật, thật sự đã tác động vào đâu trên vỏ não, trong giữa não, trên hệ thần kinh tự quản, trong tuyến nội tiết. Người hành Thiền sẽ có kinh nghiệm như thế nào trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình trong khi thực hành Thiền.
Monday, June 14, 201012:00 AM(View: 16090)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
Sunday, June 12, 20226:58 PM(View: 3068)
Năm 2010, Thầy Thiền chủ Thích Thông Triệt đã cho pháp hành quyển sách Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học. Thầy mượn thiết bị hay phương tiện Khoa học Tây phương để chứng minh lời dạy hay Pháp của Đức Phật, thật sự đã tác động vào đâu trên vỏ não, trong giữa não, trên hệ thần kinh tự quản, trong tuyến nội tiết. Người hành Thiền sẽ có kinh nghiệm như thế nào trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình trong khi thực hành Thiền.
Friday, June 3, 20229:22 PM(View: 2558)
Hầu hết những bài ghi lại trong Tập 2 là những bài Thầy Thiền Chủ đã giảng từ năm 1995 cho trình độ Căn Bản, thích hợp với người chưa biết Thiền. Riêng Tập 2, Cuốn 2 được phát hành năm 2005 này chú trọng về thực hành. Ước mong của Thầy là giúp người chưa biết Thiền, muốn biết Thiền, có cơ hội thực tập theo Thiền Phật giáo thuộc 3 hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, November 21, 20236:16 PM(View: 120)
HAPPY THANKSGIVING KÍNH CHÚC NI SƯ, TĂNG ĐOÀN cùng QUÝ HUYNH ĐỆ MỘT MÙA LỄ TẠ ƠN NHIỀU AN LẠC
Tuesday, November 14, 20231:04 PM(View: 433)
Canberra cách thành phố Adelaide 958 km (595 mi) về phía đông, khá xa nên mình và cô Như Minh đi máy bay. Thầy Quang Dũng và nhóm thiền sinh nữa cũng đáp máy bay qua, còn nhóm thiền sinh Melbourne thì hôm sau nữa mới lái xe từ Melbourne tới. Khóa học năm nay tổ chức tại tư gia cô Trưởng đạo tràng Như Linh và ông Cần.
Wednesday, September 27, 20239:53 AM(View: 675)
Hội Thiền Tánh Không Nam Cali sẽ CÙNG CHUNG LỄ VIẾNG TANG lúc 1 pm ngày thứ hai 2 tháng 10, 2023 Xin quý anh chị dự lễ tang nhớ mang theo áo tràng và đến đúng giờ
Friday, September 8, 20237:36 PM(View: 929)
Retraite méditative bouddhique bilingue et QiCong sous la direction de la Vénérable Bhikkhuni Triet Nhu. Du dimanche 6 au dimanche 13 août 2023.
Monday, July 10, 20231:23 PM(View: 961)
Bế giảng khóa tu ở Berlin xong, ngày hôm sau, 19- 5- 2023 ni đoàn, có cô ni Như Minh, cô ni Như Sen và mình, bay về Paris. Sáng hôm sau, 20, khai giảng khóa tu ngắn hạn, chỉ có 3 ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Khóa này cũng song ngữ Việt- Pháp vì có một số ít người nói tiếng Pháp, các em thông dịch trực tiếp qua các máy nghe cá nhân, nên không ảnh hưởng gì tới người khác.
Tuesday, July 4, 20239:29 AM(View: 884)
Đạo tràng Tánh Không Paris sẽ cử hành lễ Cầu Siêu cho chị Minh Diệu, ngày chủ nhật 09.07.2023 lúc 10 giờ tại Đạo Tràng, Noisy le Grand.
Saturday, June 10, 20237:30 PM(View: 1186)
Năm 2022, nhân khóa tu ở Thụy Sỹ, có hai thiền sinh mới, từ Berlin sang tham gia. Nhận thấy hai cô năng động, có quyết tâm, vui vẻ, nên mình đã gợi ý về Berlin thử tổ chức khóa tu cho năm 2023. Hai cô đã nhiệt tâm hứa nhận. Năm nay, khóa tu đã thành hình, mặc dù không đông, nhưng tinh thần tu học nghiêm túc, cũng an lạc như các khóa tu khác.
Thursday, June 1, 20238:30 AM(View: 1183)
Ngày 4 tháng 5 năm 2023 là khai giảng khóa tu tại một trung tâm của thành phố Moissac. Nơi này đã mấy lần tổ chức khóa tu, khi xưa là của một dòng tu kín, bây giờ làm nơi nghĩ dưỡng cho khách du lịch, tọa lạc trên một ngọn đồi cao, yên tĩnh. Đạo tràng Toulouse xưa nay vẫn nhiều người Pháp hơn người Việt Nam, nên khóa tu nào cũng phải song ngữ. Tất cả đều phải nội trú vì nơi này cách xa thành phố Toulouse.
Tuesday, May 30, 20236:56 PM(View: 1119)
NGÀY KHAI GIẢNG: 2 giờ chiều Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 trực tiếp tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 và trên mạng ZOOM toàn cầu
Monday, May 29, 20233:39 PM(View: 1258)
Khóa tu tại đạo tràng Toronto kéo dài 6 ngày, từ thứ bảy 14 tới thứ năm 19 tháng 4. Năm nay khóa tu tổ chức cả 6 ngày đều tại chùa Tích Lan thành phố Mississauga. Chùa này rất khang trang tĩnh lặng mặc dù tọa lạc ngay giữa thành phố do chư Tăng người Tích Lan trụ trì. Đạo tràng Toronto hằng năm đều được chư Tăng hoan hỷ cho phép tổ chức các khóa tu tại đây, cũng như đạo tràng hằng tháng vẫn họp mặt sinh họat.
Wednesday, May 24, 20234:12 PM(View: 1211)
Khóa tu năm nay ngoài những thiền sinh cũ đã tu học nhiều năm rồi cũng có một số thiền sinh mới. Nội dung tu tập nghiêng về thực hành nhiều hơn, về phần giáo pháp và khoa học cũng không được thiếu sót, nên mình cũng giảng cốt lõi của tâm, tâm đời và chân tâm, và giải đáp tất cả thắc mắc của thiền sinh trong việc tu học.
Monday, May 15, 20235:37 PM(View: 1303)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần. Ngày Bế giảng 15 tháng 7- 2023.
Monday, May 8, 20237:05 PM(View: 1714)
Ngày 08/04/2023 Tăng đoàn Tánh Không bao gồm: Sa di Thich Không Tuệ ( Thiền Viện Tánh Không CA), Sa di Thích Quang Dũng (DT Adelaide), Ni cô Thích Nữ Tĩnh Như (Thiền Viện Chân Như TX), Ni cô Thích Nữ Như Minh (DT Adelaide), Ni cô Thích Nữ Như Sen (DT San Jose), Ni cô Thích Nữ Như Tâm (DT Sacramento) đã về TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG để thọ giới Tỳ Kheo / Tỳ Kheo Ni / Thức Xoa Ma Na
Thursday, April 27, 202310:31 AM(View: 803)
Friday, April 14, 20235:10 PM(View: 1782)
CÁO BẠCH: Tỳ Kheo ni THÍCH NỮ HIỀN ĐỨC Thế danh NGUYỄN THỊ HỶ Đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân vào lúc: 5:29 chiều ngày 12 tháng 4 năm 2023 tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ
Sunday, April 9, 20233:42 PM(View: 1273)
Sunday, March 26, 20237:39 PM(View: 1095)
HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2023 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
Wednesday, January 18, 20235:12 PM(View: 1405)
Wednesday, January 18, 20231:53 PM(View: 1401)
tất cả sống bình an, tùy duyên thuận pháp, hài hòa trong nhịp điệu sống động chuyển hóa của thiên nhiên. Thì lúc nào cũng là mùa Xuân, vì Tâm mình đã là mùa Xuân rồi.
Tuesday, January 10, 20236:38 PM(View: 1125)
TƯ LIỆU HỌC TẬP Thầy dùng giảng dạy trong các khóa khí Công
Tuesday, January 3, 20232:12 PM(View: 1156)
HÌNH ẢNH Lễ Tưởng Niệm Thầy Thiền Chủ Thiền Viện Chân Như, 26 tháng 12 năm 2022 Hình Ảnh: Hoàng Tiến Nhạc: Không Giác – Trình bày: Tuệ Đạo Slide show & Guitar: Tâm Chiếu
Monday, December 19, 20228:06 PM(View: 1000)
TĂNG ĐOÀN và THIỀN SINH HTTK NAM CALI cùng chung lễ TIỂN ĐƯA lúc 10:00 sáng ngày thứ sáu 30 tháng 12 năm 2022
Monday, December 12, 202212:09 PM(View: 854)
Hội Thiền Tánh Không Paris đã đổi trang mạng mới và tên miền mới : https://meditation-sunyata.paris
Wednesday, December 7, 202212:19 PM(View: 1814)
Tuesday, November 22, 202211:54 AM(View: 1370)
Wednesday, November 16, 20223:21 PM(View: 2174)
Với Đạo Phật thì lễ Tạ Ơn không ngoài tinh thần lễ Tứ Ân mà người con Phật phải luôn nhớ tưởng và báo đền: ơn Cha Mẹ, ơn Tam Bảo, ơn Chúng Sanh, ơn Quốc Gia Xã Hội - Hình ảnh Tạ ơn trong Đạo Phật sẽ không có bữa tiệc nào để làm vui khẩu vị và cũng không có chúng sanh nào bị giết để đưa lên bàn tiệc
Thursday, November 10, 20229:44 AM(View: 1502)
THƯ MỜI THAM GIA khoá NHẬP THẤT tại chùa Từ Ân BERLIN từ 15 tháng 5, đến 18 tháng 5, 2023 qua sự hướng dẩn của Ni sư TRIỆT NHƯ
Monday, November 7, 20227:34 AM(View: 1465)
Ni sư TRIỆT NHƯ HÌNH ẢNH Chuyến Du Hóa SYDNEY Thiền Đường Như Huyễn 18-10-2022 - 22-10-2022 Thực hiện Video: Kim Doan
Wednesday, October 26, 20221:01 PM(View: 2867)
Khóa tu khai giảng ngày 1- 10- 2022 và bế giảng ngày 10- 10- 2022 tại chùa Quang Minh (Melbourne)
Tuesday, October 11, 202212:06 PM(View: 1571)
Ni sư TRIỆT NHƯ Chuyến Du Hóa MONTREAL Chùa Địa Tạng và lễ Quy Y 21 tháng 8, 2023 Thực hiện Video: Long Phạm
Wednesday, October 5, 20223:23 PM(View: 1566)
https://meditation-sunyata.paris Email liên hệ : contact@meditation-sunyata.paris
Wednesday, September 28, 20227:41 AM(View: 1628)
Tuesday, September 27, 20228:33 PM(View: 1876)
EXCURSIONS LAUSANNE & ENVIRONS - DU NGOẠN LAUSANNE VÀ VÙNG LÂN CẬN
Tuesday, September 27, 20227:54 PM(View: 2052)
RETRAITE MÉDITATIVE VAUMARCUS 09.2022 - KHÓA TU THIỀN TẠI VAUMARCUS THÁNG 09 NĂM 2022
Thursday, September 22, 20229:00 AM(View: 2150)
Thursday, September 15, 202210:46 AM(View: 1499)
HÌNH ẢNH Lễ TIỂU TƯỜNG Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali 10 sáng Thứ Bảy 10 tháng 9, 2022
Thursday, September 15, 202210:07 AM(View: 1278)
HÌNH ẢNH LỄ VU LAN 2022 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali 10 sáng Thứ Bảy 13 tháng 8, 2022 Photos by Tuệ Vinh
Wednesday, September 7, 202210:25 AM(View: 1639)
Lễ Tiểu Tường Tỳ kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU Tổ chức Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ Bảy 10 Tháng 9, 2022 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhrust St, #197 Garden Grove, CA 92843 và trên mang Zoom toàn cầu
Wednesday, August 24, 20226:02 AM(View: 1668)
Hình ảnh minh họa: Diệu Phương
Thursday, July 28, 20222:56 PM(View: 1298)
Thân mẫu Thiền Sinh Huỳnh Kim Hưng, Nhạc mẫu Thiền Sinh Khuất Duy Giáng Hà (Hội Thiền Tánh Không Houston TX) là: Cụ Bà PHẠM THỊ TRIỆU Pháp danh: Diệu Cầm Từ trần ngày: 24 tháng 07 năm 2022 tại Houston, TX Hưởng thượng thọ: 98 tuổi
Friday, July 1, 20221:59 PM(View: 1756)
Điểm quan trọng nhất trong sự thực hành thiền là tác dụng của nó đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh của người thực hành, qua cách người đó sử dụng kỹ thuật hay chiêu thức để áp dụng Pháp của Phật hay của Tổ. Quyển “Luận Giảng Vấn Đáp Về Thiền Và Kiến Thức Thời Đại” là một tư liệu tổng hợp gồm nhiều bài giảng, do chính Thầy Thiền chủ đã giảng và hướng dẫn thiền sinh tu tập tại các Đạo Tràng Tánh Không trong và ngoài nước Mỹ từ năm 1995 đến 2014.
Wednesday, June 29, 20224:24 PM(View: 1960)
Sunday, June 12, 20227:55 PM(View: 1900)
Saturday, May 21, 20223:02 PM(View: 2509)
Thiền sinh TRẦN TẤT THIỆN BILLY Pháp danh: KHÔNG QUÁN Sinh ngày: 21 tháng 12 năm 1958 Tạ thế ngày 12 tháng 5 năm 2022 Tại California
Tuesday, November 21, 20239:56 AM(View: 519)
Buổi Phỏng Vấn Ni sư Triệt Như và Dr Michael Erb trên SBTN (trong chương trình VITORIA Tố Quyên SHOW) về NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC THỬ NGHIỆM TẠI ĐẠI HỌC TUBINGEN, Germany SBTN là Kênh TRUYỀN HÌNH TIẾNG VIỆT đầu tiên và lớn nhất tại Hoa Kỳ phát sóng qua hệ thống cable, trên Direct TV khắp toàn nước Mỹ và phát trực tuyến qua SBTN Go trên toàn thế giới
Saturday, December 2, 20233:03 PM(View: 164)
Cựu Đạo tràng trưởng đao tràng Toronto Thiền sinh: Nga Nathalie Berglas Pháp danh Minh Hải Sinh ngày 18 tháng 3, 1944 tại VN Mất ngày 1 tháng 12, 2023 tai Toronto Hướng thọ 79 tuổi
Sunday, November 26, 20236:09 PM(View: 232)
1. Khóa tu 7 ngày Thứ Sáu 15 tháng 12 năm 2023 đến thứ Năm 21 tháng 12 năm 2023 2. Khóa tu 5 ngày Thứ Sáu 29 tháng 12 năm 2023 đến thứ Ba 2 tháng 1 năm 2024
Thursday, November 16, 20234:18 PM(View: 405)
BERLIN Khóa nhập thất: Từ Chủ nhật 19 (chiều )- đến Thứ sáu 24 (5 ngày)
Tuesday, November 14, 20231:28 PM(View: 316)
Năm nay lần đầu đạo tràng Sydney tổ chức tại địa điểm mới, là tư gia của 2 thiền sinh kỳ cựu: Chúc Khương- Tâm Như. Ngôi nhà ở vùng ngoại ô, đất rất rộng, sau nhà, là rừng cây cổ thụ. Trước nhà một bãi đậu xe, cây cối xanh tươi mát rượi, nhiều bụi hoa quỳnh đang nở, đủ loại, có màu trắng, màu hồng, có màu đỏ thắm.
Monday, October 30, 20237:14 AM(View: 737)
Stuttgart ist eine kleine Stadt im Süden Deutschlands. Das Retreat findet hier zweisprachig auf Vietnamesisch und Deutsch statt, wobei Herr Tuong Bach, Frau Minh Tuyen und Minh Kien abwechselnd dolmetschen. Es waren etwa 25 Meditierende, die aus vielen Orten kamen. In Paris reisten sie mit dem Zug. In Berlin luden sie sich gegenseitig ein, dorthin zu fahren. In Goslar fuhren sie etwa 8 Stunden zurück. Da das Zen-Kloster in einem Hochgebirgsgebiet liegt, mit Pinienhügeln, Pinienwäldern, üppigen grünen Bäumen, einem ruhigen Ort, weit weg von der Stadt, leben alle Zen-Schüler sehr weit vom Zen-Kloster entfernt.
Sunday, October 29, 202312:21 PM(View: 883)
Thời gian ở đây thật ngắn, mà lại có nhiều việc khiến mình ghi nhớ, là ngày đánh dấu sự phát tâm dũng mãnh của 3 cô tỳ kheo ni và 3 cô sa di ni, chung quanh lại là những thiện tri thức chung sức ủng hộ hết lòng, việc lớn mới hoàn mãn.
Thursday, October 26, 20239:31 AM(View: 627)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại Thiền Đường Tánh Không Hoặc có thể tham dự trên ZOOM theo Link
69,256