HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG Khóa BÁT NHÃ - lớp TRUNG CẤP 2 Do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

Wednesday, August 11, 20214:12 PM(View: 2306)

THÔNG BÁO

 KHAI GIẢNG Khóa BÁT NHà- lớp TRUNG CẤP 2  

Do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

Học trên ZOOM - Miễn phí

 DANH SÁCH 396 THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH
theo học các khóa BÁT NHÃ
(cập nhật ngày 27 tháng 8, 2021 - ) 

NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ bảy 28 tháng 8, 2021 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 20 tháng 11- 2021.

NGÀY GIỜ HỌC:

Kỳ 1./ Khai giảng: Thứ Bảy 28 tháng 8, 2021 bắt đầu lúc 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California)

Kỳ 2./ Thứ Bảy 11 tháng 9, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 3./ Thứ Bảy 25 tháng 9, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) không có lớp
Kỳ 3./ Thứ Bảy 9 tháng 10, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 4./ Thứ Bảy 23 tháng10, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)

Kỳ 5./ Thứ Bảy  6 tháng 11, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 6./ Thứ Bảy 20 tháng 11, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 7./ Bế giảng: Thứ Bảy 4 tháng 12, 2021 bắt đầu lúc 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California)

NỘI DUNG TU HỌC: KHÓA BÁT NHàLỚP TRUNG CẤP 2:

-      Phật học:

Khai triển bài Đại Kinh Xóm Ngựa (Giới- Định- Huệ)

Khai triển bài kinh Vô Ngã tướng: Ngũ uẩn.

Bài kinh Bàhiya.

Hai chân lý trong đạo Phật.

Tiến trình chứng ngộ Lý Duyên Khởi của Đức Phật Thích ca.

Tứ Diệu Đế

-      Thiền học:

Vấn đề Ngộ trong Thiền:ý nghĩađiều kiện Ngộ, dẫn chứng trong thiền sử.

Khai triển về Nhận thức.

-      Khoa học: giải thích các trường hợp Ngộ, chứng minh kết quả về thân, tâm, trí huệ.

-      Thực hành: tiếp tục thực tập sử dụng giác quan. Thở/ Không nói.

Phản xạ giác quan và phản xạ thụ động.

 

ĐIỀU KIỆN TU HỌC các Khóa BÁT NHÃ:

 

1./ CÁC THIỀN SINH ĐÃ HỌC QUA KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 1 vừa qua được tiếp tục học lên lớp Trung Cấp 2 mà KHÔNG CẦN GHI DANH LẠI
2./ CÁC THIỀN SINH trong Ban Giáo Thọ, Ban Tu Học hoặc các Thiền Sinh đã học qua các khóa Bát Nhã trước đây cần ghi danh lại để cập nhật giáo trình
2./ THIỀN SINH MỚI cần điền phiếu ghi danh bên dưới, và cần học qua khóa Thiền Căn Bản, khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1 qua các TÀI LIỆU HỌC TẬP bao gồm Slideshow, Audio, Video, Bài đọc thêm hiện có tại link: https://www.tanhkhong.org/p112/tu-hoc
hoặc có thể xem và học trên YOUTUBE: https://www.youtube.com/tanhkhong
 

PHIẾU GHI DANH HỌC  KHÓA BÁT NHÃ các lớp TRUNG CẤP,1, 2, 3,  Online

do Ni sư Thích Nữ Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

(Phiếu Ghi Danh xin gửi về: thienduongtanhkhong@gmail.com)

 

Họ và Tên: ……………………………………………….………
Pháp danh: ……………………………….………………………
Email:  ……………………………………………..….….………
Thành phố + Quốc Gia nơi cư ngụ:............................
Hãy gửi Phiếu Ghi Danh về emai: thienduongtanhkhong@gmail.com


___________________________________________________________________
DANH SÁCH THIỀN SINH VÀ ĐẠO HỮU 
   ĐÃ GHI DANH THAM DỰ KHÓA HỌC:

Nếu đã có tên trong danh sách này mà vì lý do gì không nhận được các Bản tin tu học (1 tuần trước ngày khai giảng) xin vui lòng liên lạcthienduongtanhkhong@gmail.com.


Quý vị sẽ nhận được LINK kết nối vào mạng Zoom một ngày trước khi lớp học bắt đầu.


(DANH SÁCH xếp theo thứ tự NƠI TRÚ XỨ):

STT HỌ & TÊN PHÁP DANH THÀNH PHỐ
1 Chau YenHa Như Huyễn Australia, Adelaide
2 Lưu Phượng Hoa Chơn Phước Thường Australia, Adelaide
3 Lâm Huệ Lan   Australia, Adelaide
4 Le Phuong Minh Phước Australia, Adelaide
5 Nguyễn Từ Hữu Vi Minh Lai Australia, Adelaide
6 Thích Nữ Như Minh Thích Nữ Như Minh Australia, Adelaide
7 Võ Ngọc Thúy Đồng Thùy Australia, Adelaide
8 Lê Hồng Thắm   Australia, Adelaide
9 Phạm Thị Kim Chi Như Uyển Australia, Adelaide
10 Trần Thường Hoàng Thường Australia, Adelaide
11 Nguyễn Phước Quí An Minh Phước Lạc Australia, Adelaine
12 Cao Thị Tố Mai Diệu Hoa Australia, Brisbane
13 Vo Tho   Australia, Brisbane
14 Ta To Linh Thích Nữ Như Linh Australia, Cairns
15 Phạm Phương Minh Anh Australia, Canberra
16 Chung Kim Lieu   Australia, Canberra
17 Trần Ngọc Điện Minh Nhẫn Australia, Canberra
18 Phạm Thị Minh Hoàng   Australia, Canberra
19 Lê Mỹ Xuyên An Hoàng Australia, Canberra
20 Liêu thị cảm Linh Như Linh Australia, Canberra
21 Liêu cần Học   Australia, Canberra
22 Trần Thị Diệu Hồng Diệu Châu Australia, Canberra
23 Lê Long Minh Thành Australia, Canberra
24 Pham Lan Diệu Hương Australia, Canberra
25 Mai Thị Tuyết Trinh Thích Nữ Như Mai Australia, Canberra
26 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thích Nữ Như Nguyệt Australia, Canberra
27 Phạm Thị Kiều Loan Nghiêm Lan Australia, Canberra
28 Phạm Thị Thanh Hà   Australia, Canberra
29 Nguyễn Oanh   Australia, Canberra
30 Quốc Cường Sư Chú Quang Dũng Australia, Canberra
31 Le Quan Phú   Australia, Canberra
32 Tran Logiang Viên Hoa Australia, Canberra
33 Tuấn Phan   Australia, Canberra
34 Lang Vưu Tâm Như Australia, Canberra
35 Vo Trang Diệu Nghiêm Australia, Canberra
36 Nguyen Hanh   Australia, Canberra
37 Nguyễn Tuyết Phương Đảnh Australia, Gold Coast
38 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thúy Phượng Australia, Melbourne
39 Nguyễn Loan Như Loan Australia, Melbourne
40 Nguyễn Tuyền Diệu An Australia, Melbourne
41 Mã Qui Ky Phúc Hòa Australia, Melbourne
42 Trương Anh Liệt Tâm Anh Australia, Melbourne
43 Phương Ford (Mrs) Hoàng Giác Australia, Melbourne
44 Tran Thi Thanh An Nguyen Nhu Australia, Melbourne
45 Nguyen Thien Nguyen Nguyen Cat Australia, Melbourne
46 Lê Kim Phụng Mỹ Đạo Australia, Melbourne
47 Nguyễn Thị Thu Nga Diệu Thanh Australia, Melbourne
48 Châu Anh   Australia, Melbourne
49 Phan Thi Tu Thích Nữ Như Xuân Australia, Melbourne
50 Lê Thu   Australia, Melbourne
51 Hứa Thi Lan Như Lan Australia, Melbourne
52 Khuu Anh Hop Dieu Thoi Australia, Melbourne
53 Nguyễn Thị Trang Diệu Nghiêm Australia, Melbourne
54 Thiều Thị Thu Uyên Diệu Tâm Australia, Melbourne
55 HUE NGO NHU LAN Australia, Melbourne
56 Nathalie Martin    Australia, Melbourne 
57 Chu Thi Ngoc Dung Dieu Duc Australia, Perth
58 Trần Thị Kiều Hà Duyên Ngọc Australia, Perth
59 Trần Thị Ánh Hồng Tường Trân Australia, Perth
60 Tran Khanh Tâm Phước Australia, Sydney
61 Nguyen Nhan Như Định Australia, Sydney
62 Tran Loan Như Loan Australia, Sydney
63 Nguyễn Thị Ngọc Anh Như Chơn Australia, Sydney
64 Quach Nguyet Tam   Australia, Sydney
65 Nguyễn Như Hà Chơn Huyền Ngữ Australia, Sydney
66 Trần Thúy Nga Chơn Huyền Thạch Australia, Sydney
67 Lê Thị Hiền Như Hòa Australia, Sydney
68 Ngành Ly Huệ Ngọc Australia, Sydney
69 Truong h Ky Quang Ly Australia, Sydney
70 Luu t Song Minh Đạo Australia, Sydney
71 Nguyễn Phước Thanh Huê Tâm Từ Australia, Sydney
72 Nguyễn Thị Dậu Như Tịnh Australia, Sydney
73 Mai Hoài Minh Triệt Australia, Sydney
74 Mai Tuyết Tuyết Như Australia, Sydney
75 Mai San Quang Thông Australia, Sydney
76 Hồ Tân Thi Tuyết Nga Minh Thường Australia, Sydney
77 Thích Nữ Như Ngọc Thích Nữ Như Ngọc Australia, Sydney
78 Kim Đoàn Minh Tuyến Australia, Sydney
79 Vo Tara Ngân Viên Chơn Australia, Sydney
80 Do Rita   Australia, Sydney
81 Đào Hàn Dũng Tâm Dũng Australia, Sydney
82 Đào Thị Hoa Như Hoa Australia, Sydney
83 Nguyễn Hạnh Như Nguyên Australia, Sydney
84 Đỗ Thảo Như Thảo Australia, Sydney
85 Mai Nhan   Australia, Sydney
86 Hoàng Thị Phương   Australia, Sydney
87 Dinh Cúc Nguyen Phuong Australia, Sydney
88 Phạm Bích   Australia, Sydney
89 Trần Thiện Tích Quang Thiện Australia, Sydney
90 Nguyen Van   Australia, Sydney
91 Ngô Thị Vinh Diệu Tôn Australia, Sydney
92 Lâm Kim Loan Trầm Như Australia, Sydney
93 Lê Thị Mai Lan Như Lan Australia, Sydney
94 Nguyễn Thi Thi Tâm Phước Australia, Victoria
95 Nguyễn Như Liên Hương Thanh Nghiêm Canada, Calgary
96 Huỳnh Thị Cẩm Diệu Hồng Canada, Edmonton
97 Lương Thị Lệ Hằng, Như Hằng   Canada, Misissaga
98 Nguyễn Thị Lưu Thủy Như Thủy Canada, Mississauga
99 Phạm Toàn Thắng   Canada, Mississauga
100 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh   Canada, Mississauga
101 Đoàn Thanh Hà Như Hà Canada, Mississauga
102 Nguyễn Thị Thanh Quy Nhu Quy Canada, Mississauga
103 Nguyễn Kim Dung Tâm Nguyên Từ Canada, Mississauga
104 Vũ Thi   Canada, Montreal
105 Vo Ngoc Thanh Như Chiếu Canada, Montreal
106 Do Kim Thu   Canada, Montreal
107 Kathy Be Dieu Hong Canada, Montreal
108 Nguyễn Thị Minh Châu Nguyên Hương Canada, Montreal
109 Tran Thu An   Canada, Ontario, Mississauga
110 Phạm Cẩm Nhung Tâm Tịnh Như Canada, Ontario, Mississauga
111 Ly Huynh   Canada, Ontario, Mississauga
112 Vũ Phương   Canada, Ontario, Ottawa
113 Do Kim Lien Dieu Lien Canada, Québec
114 Do Lan Thanh Anh Canada, Toronto
115 Tôn Thất Hiệp   Canada, Toronto
116 Tô Vũ Cát Tường   Canada, Toronto
117 Dương Thị Kiều Hạnh Ngọc Vân Canada, Toronto
118 Vũ Quốc Hưng Nguyên Thạnh Canada, Toronto
119 Vu Kim Thanh Như Kim Canada, Toronto
120 Trần Thắng Giác Thiện Canada, Toronto
121 Phạm Thúy Vân Huệ Vân Canada, Toronto
122 Lê Thúy Hằng   Canada, Toronto
123 Dương Văn Chỉnh Thích Trí Thiện Canada, Toronto
124 Pham Thuan Anh Nhu Anh Canada, Toronto
125 Le Ai Huyen Nhu Huyen Canada, Toronto
126 Nguyen My Ngoc   Canada, Toronto
127 Phạm Ngọc Vân Anh Tâm Minh Hòa France, Amiens
128 Nguyễn Thị Phan Tuyến Diệu Trí France, Le Havre
129 Ngô Minh Thủy Minh Diệu France, Noisy le grand
130 Nguyễn Ngọc Châu   France, Paris
131 Trần Minh Đức Quảng Sanh France, Paris
132 Nguyen Thanh Liem Minh Chanh France, Paris
133 Nguyen Thi Nhat Thanh Nhu Thanh France, Paris
134 Nguyễn Lưu Phương Thảo Minh Hạnh France, Paris
135 LIM Thảo Tuệ Tỉnh France, Paris
136 Võ Marie Diệu Thuận France, Paris
137 Thái / Trần Ngọc Hoa Diệu Trí France, Paris
138 Nguyễn Ngọc Lan Hương Huệ Thông France, Paris
139 Nguyễn Minh Hòa Thiện Minh France, Paris
140 Nguyễn Thị Thanh Danh Tâm Hạnh France, Paris
141 Le Thi Thanh Trang Dieu Nghiem France, Paris
142 Ho Dinh Qui   France, Paris
143 Phạm Thị Nhung   France, Paris
144 Nguyễn Hửu Hỉ Tâm Hỷ France, Paris
145 Trần Hồng Vụ Quang Đạo France, Paris
146 Trần Hồng Yến Minh Y France, Paris
147 Cao Thiện Chí Kim Long France, Paris
148 D'OLLONE Clara Hồng Thúy France, Paris
149 Vu Moc Duyen Minh Vien France, Paris
150 Tran Ngoc Duc Diệu Hạnh France, Paris
151 Nguyễn Trọng Tuyến Tấn Lực France, Paris
152 Ngô Minh Thủy Minh Diệu France, Paris
153 Le Thanh Nga Dieu Hang France, Paris
154 Le Ngoc Phung Thích Nữ Tiem Nhu France, Paris, Noisy Le Grand
155 Huỳnh Anh Minh Anh France, Toulouse
156 Giang Marc   France, Toulouse
157 Trần Thị Ánh   France, Toulouse
158 Vũ Thị Thái Hằng Diệu Thuận Germany
159 Thích Nữ Thanh Như Thích Nữ Thanh Như Germany
160 Thích Nữ Huệ Liên Thích Nữ Huệ Liên Germany
161 TN Như Tuệ Thích Nữ Như Tuệ Germany, Berlin
162 Phan Thị Nguyên Khánh   Germany, Berlin
163 Phạm Ngọc Thúy   Germany, Berlin
164 Lê Ngọc Huê   Germany, Berlin
165 Mai Tram Tịnh Thanh Germany, Berlin
166 Trần Hiếu Tri   Germany, Düsseldorf
167 Nguyễn Hà Hòa Nguyện Germany, Göttingen
168 Võ Thị Thu Huệ Định Germany, Göttingen
169 Nguyễn Kim Oanh Huệ Không Germany, Hannover
170 Liêu Quí Chức Quang Tiến Germany, Heddesheim
171 Nguyen Kim Linh Minh An Germany, Koeln
172 Nguyễn Tấn Sỹ Huệ Quang Germany, Oberhausen
173 Trần Kiều Trinh Trí Quang Germany, Oberhausen
174 Tu Quang Hung Dong Bon Germany, Stuttgart
175 Phạm Văn Phú Quang Trí Germany, Stuttgart
176 Bui Trong Khang Quang Lien Switzerland, Zürich
177 Bùi Mai Hương Huệ Thuận Thụy Sỹ, Lausanne
178 Thích Nữ Viên Hoa Thích Nữ Viên Hoa Thụy Sỹ, Lausanne, Ecublens
179 Nguyễn thị Cho Hạnh Thức USA, Antelope
180 Khương đình Viên Tuệ Tâm USA, Antelope
181 Lê Lan Diệu Huệ USA, Arizona, Mesa
182 Nguyễn Thảo Tâm Minh Nguyệt USA, Arizona, Phoenix
183 Le V Lynn Nhu Lien USA, CA
184 Pham Suzette Như Sương USA, CA
185 Nguyễn Nguyệt Như Nguyệt USA, CA
186 Lam Thi Cuc Như Hoa USA, CA
187 Nguyen Bach Yen Hue Xuan USA, CA
188 Phan Ngọc Thọ Đạo Chiếu USA, CA
189 Nguyễn Văn Quí Không Định USA, CA, Castro Valley
190 Phan Văn Chương Chí Hải USA, CA, Davis
191 Nguyễn Thị MỹDung Như Chơn USA, CA, Elk Grove
192 Kim Anh   USA, CA, Fountain Valley
193 Nguyễn Thị Nga Minh Hằng USA, CA, Fremont
194 Chinh Chau Nhu Chon USA, CA, Fresno
195 Luu Trong Hai Minh Duc USA, CA, Garden Grove
196 Văn Thị Thu Hà Diệu Hải USA, CA, Garden Grove
197 Nguyen Hien   USA, CA, Garden Grove
198 Ngô Thị Hòa Như Hòa USA, CA, Garden Grove
199 Đỗ Thị Phương Thảo Tín Pháp USA, CA, Garden Grove
200 Phạm Kim Dzung Ngọc Huyền USA, CA, Garden Grove
201 Nguyet Mai (Angie) Than Tri USA, CA, Huntington Beach
202 Ngo Oanh Dieu Hanh USA, CA, Irvine
203 Ta John - Ta Mai   USA, CA, Laguna Niguel
204 Nghiêm MinhDung   USA, CA, Laguna Niguel
205 Bui Que Tu Tam USA, CA, Los Angeles
206 Pham Trang   USA, CA, Ontario
207 Nguyễn Thanh Tien   USA, CA, Orange County
208 Nguyễn Kim Thoa Khánh Hương USA, CA, Orange County
209 Nguyễn Đỗ Dzung Nguyên Thông USA, CA, Ramon
210 Bui Hung   USA, CA, Riverside
211 Nguyen Nguyet   USA, CA, Riverside
212 Nguyễn Tấn Nghiệm Trí Mẫn USA, CA, Sacramento
213 Quách Thoại Minh Quả Quang USA, CA, Sacramento
214 Nguyễn Huyền Trang Minh Dai USA, CA, Sacramento
215 Nguyễn Văn Đàng Tâm Sơn USA, CA, Sacramento
216 Tô Lan Phương Như Lan USA, CA, Sacramento
217 Nguyễn Sơn Huyền Lâm USA, CA, Sacramento
218 Jung Hogan Như Dung USA, CA, Sacramento
219 Trần Anh   USA, CA, Sacramento
220 Nguyễn Thị Yến Uyển Như USA, CA, Sacramento
221 Võ Thị Cảnh Diệu Hạnh USA, CA, Sacramento
222 Nguyễn Tuấn Nguyên Tú USA, CA, Sacramento
223 Bùi Hồng Trinh   USA, CA, Sacramento
224 Huỳnh Huyền Diệu Chân USA, CA, Sacramento
225 Đặng Phương Nam Như Hạnh USA, CA, Sacramento
226 Chu Q. Nam   USA, CA, Sacramento
227 Trương Thu Hồng Diệu Phước USA, CA, Sacramento
228 Phan Thị Nữ Kiều Như Lệ USA, CA, Sacramento
229 Trần Đức Tâm Đức USA, CA, Sacramento
230 Phạm Ẩn Thông Văn USA, CA, Sacramento
231 Nguyen Thi Kim Hien Dieu Hoa USA, CA, Sacramento
232 Nhat Sanh   USA, CA, Sacramento
233 Lê Thị Tố Mai Thanh Ngọc USA, CA, Sacramento
234 Nhan Vân Chánh Huyền Đức USA, CA, Sacramento
235 Châu Ngọc Huệ Như Châu USA, CA, Sacramento
236 Nguyễn Phúc Vân Tâm Phúc USA, CA, San Jose
237 Trần lý Thu Huệ Y USA, CA, San Jose
238 Trần Phương Thảo Hoa Hiếu USA, CA, San Jose
239 La Van An Minh Tường USA, CA, San Jose
240 To Ha Quynh Giao Nhuận Lưu USA, CA, San Jose
241 Lê Thanh Thảo Nga Ngọc USA, CA, San Jose
242 Nguyễn Thu Hà Hương Ngọc USA, CA, San Jose
243 Trần Thanh Bá Tuệ Tâm Minh USA, CA, San Jose
244 Boyer Cuc Dang Như Hoa USA, CA, San Jose
245 Dao Ly Ngan Ngoc USA, CA, San Jose
246 Nguyễn Trung   USA, CA, San Jose
247 Lê Kim Hoàng Minh Như USA, CA, San Jose
248 Dang Cuong Chanh Cuong USA, CA, San Jose
249 La Tri Minh Huệ USA, CA, San Jose
250 La Trang Diệu Nhã USA, CA, San Jose
251 Trần Huyền Trâm   USA, CA, San Jose
252 Nguyễn Wendy Vien Quang USA, CA, San Jose
253 Nguyễn Tri Tâm Huệ USA, CA, San Jose
254 Nguyễn Yến Chơn Diệu USA, CA, San Jose
255 La My Suong Dieu Anh USA, CA, San Jose
256 Vuong Bill   USA, CA, San Jose
257 Thai Thanh Lan Minh Thanh USA, CA, San Jose
258 Lê Tuyết Huệ Như USA, CA, San Jose
259 Nguyễn Phương Huệ Châu  USA, CA, San Jose
260 Nguyễn Sơn Tuệ Sơn  USA, CA, San Jose
261 Nguyễn Hoa   USA, CA, San Jose
262 Phan Tai Dieu Duc USA, CA, San Jose
263 Nguyen Tinh Tue Minh USA, CA, San Jose
264 Đặng Minh Tân   USA, CA, San Ramon
265 Nguyễn Anh Tuấn Tâm Thiện Đức USA, CA, Santa Ana
266 Tran Bich   USA, CA, Saratoga
267 Pham Hoan Diệu Lạc USA, CA, Tarzana
268 Le Son Phuoc Tan USA, CA, Temecula
269 Huynh Kinh Kha Tue Pho USA, CA, Torrance
270 Trần Lê Diệu Nhân USA, CA, Tracy
271 Wendy Tonnu Quang Hai USA, CA, Union City
272 Tran Mai Hai Chan Y USA, CA, Ventura
273 Lê Công Quyền Tuệ Thông USA, CA, Walnut
274 Diệp Hấu Bảo Ngọc USA, Florida
275 Chau Cynthia Như Nguyện USA, Florida
276 Châu phạm Tina   USA, Florida
277 Nguyen Kim Oanh   USA, Florida
278 Nguyễn Lợi   USA, Florida
279 Nguyen Anh   USA, Florida
280 Nguyễn Thị Khánh Trang Như Khánh USA, Florida, Cape Coral
281 Le Nhu Thuy   USA, Florida, Jacksonville
282 Huỳnh Sương   USA, Louisiana
283 Hồ Ngọc Nữ   USA, Maryland
284 Trương Q. Trinh Minh Độ USA, Maryland, Silver Spring
285 Nguyễn Thanh Loan Mỹ Liên USA, Massachusetts, Boston
286 Huynh Anh Tuan Chanh Dat Dinh USA, Massachusetts, Worcester
287 Nguyễn Viết Danh Thanh Long USA, MD, Silver Spring
288 Ngô Hương Tâm Châu USA, Michigan
289 Đỗ Quỳnh Dao Như Quỳnh USA, NC, Charlotte
290 Chung Ly   USA, New Jersy
291 Trần Thị Kim Oanh Diêu Phương USA, North Carolina, Waxhaw
292 Bùi N Nancy Từ Nhẫn USA, OK, Oklahoma City
293 Châu Frank Như Đức USA, Oregon
294 Nguyen Lauren Nhất Thông USA, Texas
295 Dương Thị Hải Dương   USA, Texas, Arlington
296 Le Hang   USA, Texas, Austin
297 Duong Khue   USA, Texas, Austin
298 Duong Giao   USA, Texas, Austin
299 Dang Lannie Diệu Quang USA, Texas, Austin
300 Tran Tuyet Dieu Luong USA, Texas, Houston
301 Lâm Ngọc Nga Chân Hiền USA, Texas, Houston
302 Pham Uyen-Quan   USA, Texas, Houston
303 Pham Van Duc   USA, Texas, Houston
304 Cao Caroline Như Trầm USA, Texas, Houston
305 Lê Thanh Loan Diệu Phụng USA, Texas, Houston
306 Lê Thanh Trúc Huệ Thanh USA, Texas, Houston
307 Lê Xuân Trường Tuệ Như USA, Texas, Houston
308 Vu Thi Mai Từ Nhân USA, Texas, Houston
309 Ho Hoang Anh Nhat Thong USA, Texas, Houston
310 Tâm Như Tâm Như USA, Texas, Houston
311 Không Giác Không Giác USA, Texas, Houston
312 Nguyễn Minh Tuyết Minh Tuyết USA, Texas, Houston
313 Nguyen Kathy   USA, Texas, Houston
314 Trần Trang Nguyên Thuận USA, Texas, Houston
315 Trương Dung Huệ Dung USA, Texas, Houston
316 Nguyễn Tố Loan Diệu Thanh USA, Texas, Houston
317 Ma Tuấn Thông Quang USA, Texas, Houston
318 Huỳnh Hưng   USA, Texas, Houston
319 Khuất Hà   USA, Texas, Houston
320 Dương Oanh   USA, Texas, Houston
321 Vũ Linda Như Tâm USA, Texas, Houston
322 Vu Linda Như Tâm USA, Texas, Houston
323 Đặng Hướng Đức Phương USA, Texas, Houstoon
324 Trần Ngọc Bích Thích Nữ Tĩnh Như USA, Texas, Navasota
325 Ma Thị Ngọc Thúy Tịnh Giác USA, Texas, Pearland
326 Bui Khanh Qua Thi USA, VA
327 Quynh Phan ha Như Quỳnh USA, VA, Fairfax
328 Le June Huyen Lien USA, VA, South Riding
329 Nguyễn Thị Anh Thư Chúc Thới USA, VA, Springfield
330 Võ Minh Triết Thân Kiến Khải USA, Virginia
331 Liêu Tỷ Tâm Minh USA, Virginia
332 Trần Thị Ngọc Liên Thân Kiến Hóa USA, Virginia, Burke
333 Nguyễn Thành Công Nguyên Thắng USA, Virginia, Springfield
334 La Xương Ánh Diệu Huệ USA, WA, Seattle
335 Luu Bich Thuy Dieu Huong USA, WA, Seattle
336 Nguyễn Mộng Liên Thanh Hương USA, WA, Seattle
337 Nguyen Victoria Không Hải USA, Washington D.C.
338 Thái Bình   USA, Washington D.C.
339 Lê Vicky Cúc Diệu Hoàng USA, Washington D.C.
340 Trần Thị Ngọc Trang Viên Bảo An USA, Wisconsin, Madison
341 Phạm Thanh   Việt Nam
342 Nguyễn Thị Xương Như Xương Việt nam
343 Nguyễn Ngọc Điệp Như Điệp Việt Nam
344 Nguyễn Vân Anh   Việt Nam
345 Nguyễn Thị Thanh Hiền Quảng Phước Việt Nam
346 Nguyễn Thị Thùy Trang Chí Ngọc Việt Nam
347 Trần Thị Thu Vân Diệu Hương Việt Nam
348 Nguyễn Thị Gái Thích Nữ Như Châu Việt Nam, Bình Dương
349 Nguyễn Thị Lân Quảng Hoàng Việt Nam, Đà Nẵng
350 Nguyễn Thị Huệ Quảng Lệ Việt Nam, Đà Nẳng
351 Nguyễn Thị Lan Anh Nhân Phương Ngộ Việt Nam, Đồng Nai
352 Đỗ Thị Thanh Thơ Tâm Duyên Việt Nam, Hà Nội
353 Nguyễn Thị Hương   Việt Nam, Hải Dương, Nam Sách
354 Trần Anh Vương   Việt Nam, Hải Dương, Ninh Giang
355 Nguyễn Ly Hoa Tâm Hương Việt Nam, Qui Nhơn
356 Nguyen Phi Thuy Tam Nghiem Việt Nam, Qui Nhơn
357 Nguyễn Thị Yến Như Yến Việt Nam, Sài Gòn
358 Nguyễn Thị Anh Thư Diệu Anh Việt Nam, Sài Gòn
359 Dương Thị Thanh Trúc Diệu Mai Việt Nam, Sài Gòn
360 Nguyễn Thị Cẩm Giang Diệu Âm Việt Nam, Sài Gòn
361 Lưu Đặng Thiên Hương   Việt Nam, Sài Gòn
362 Nguyễn Thị Phương Chi Ngọc Mỹ Việt Nam, Sài Gòn
363 Huỳnh Thị Thanh Hoa Như Nguyện Việt Nam, Sài Gòn
364 Nguyễn Thị Hồng Phượng   Việt Nam, Sài Gòn
365 Đặng Thị Thùy Trang Mỹ Hiếu Việt Nam, Sài Gòn
366 Nguyễn Cẩm Nhung   Việt Nam, Sài Gòn
367 Tô Thị Minh Châu Tuệ Huyền Việt Nam, Sài Gòn
368 Trần Thị Ngọc Đoàn Giác Đoàn Việt Nam, Sài Gòn
369 Lê Thị Thu Thủy Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
370 Nguyễn Tái Lập Thiện Phúc  Việt Nam, Sài Gòn
371 Nguyễn Thanh Tuyết Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
372 Nguyễn Xuân Sanh Dung Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
373 Võ Thị xuân Dung Mỹ Hoa Việt Nam, Sài Gòn
374 Võ Thị Xuân Hằng Mỹ Thanh Việt Nam, Sài Gòn
375 Võ Thị Xuân Hạnh Mỹ Huệ Việt Nam, Sài Gòn
376 Nguyễn Ly Thu Tâm Thường Việt Nam, Sài Gòn
377 Kiều Diễm Hoa Đức Việt Nam, Sài Gòn
378 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Diệu Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
379 Phạm Thị Quỳnh Diệu Phương Việt nam, Sài Gòn
380 Dương Quỳnh Hương Giác Chân Huyền Việt Nam, Sài Gòn
381 Vương Thị Tuyết Mai Nguyên Hiệp Việt Nam, Sài Gòn
382 Diệu Lan Viên Huyễn Việt Nam, Sài Gòn
383 Nguyễn Anh Tài   Việt Nam, Sài Gòn
384 Nguyễn Viết Chiến   Việt Nam, Sài Gòn
385 Trần Thị Thanh Xuân Diệu Hoa Việt Nam, Sài Gòn
386 Đoàn Nguyễn Bích Uyển Đức Nhã Việt Nam, Sài Gòn
387 Lưu Hoài Nhi   Việt Nam, Sài Gòn
388 Chương Tuệ Ngọc   Việt Nam, Sài Gòn
389 Huỳnh Kim Thoa Diệu Y Việt Nam, Sài Gòn
390 Đặng Mạnh Hùng Toàn Không Việt Nam, Sài Gòn
391 Nguyễn Thị Tường Vân   Việt Nam, Sài Gòn
392 Huỳnh Thị Xuân Mai Nguyen Hoa Việt Nam, Sài Gòn, Phú Nhuận
393 La Ngoc Hieu Ngọc Anh Việt Nam, Sài Gòn, Q8
394 Dương Thị Kim Huê Diệu Hoa Việt Nam, Tiền Giang
395 Nguyễn Thu     
396 Nguyễn Thị Thùy Dung    
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, November 22, 202211:54 AM(View: 171)
Wednesday, November 16, 20223:21 PM(View: 462)
Với Đạo Phật thì lễ Tạ Ơn không ngoài tinh thần lễ Tứ Ân mà người con Phật phải luôn nhớ tưởng và báo đền: ơn Cha Mẹ, ơn Tam Bảo, ơn Chúng Sanh, ơn Quốc Gia Xã Hội - Hình ảnh Tạ ơn trong Đạo Phật sẽ không có bữa tiệc nào để làm vui khẩu vị và cũng không có chúng sanh nào bị giết để đưa lên bàn tiệc
Thursday, November 10, 20229:44 AM(View: 295)
THƯ MỜI THAM GIA khoá NHẬP THẤT tại chùa Từ Ân BERLIN từ 15 tháng 5, đến 18 tháng 5, 2023 qua sự hướng dẩn của Ni sư TRIỆT NHƯ
Monday, November 7, 20227:34 AM(View: 393)
Ni sư TRIỆT NHƯ HÌNH ẢNH Chuyến Du Hóa SYDNEY Thiền Đường Như Huyễn 18-10-2022 - 22-10-2022 Thực hiện Video: Kim Doan
Wednesday, October 26, 20221:01 PM(View: 1443)
Khóa tu khai giảng ngày 1- 10- 2022 và bế giảng ngày 10- 10- 2022 tại chùa Quang Minh (Melbourne)
Tuesday, October 11, 202212:06 PM(View: 449)
Ni sư TRIỆT NHƯ Chuyến Du Hóa MONTREAL Chùa Địa Tạng và lễ Quy Y 21 tháng 8, 2023 Thực hiện Video: Long Phạm
Tuesday, September 27, 20228:33 PM(View: 552)
EXCURSIONS LAUSANNE & ENVIRONS - DU NGOẠN LAUSANNE VÀ VÙNG LÂN CẬN
Tuesday, September 27, 20227:54 PM(View: 673)
RETRAITE MÉDITATIVE VAUMARCUS 09.2022 - KHÓA TU THIỀN TẠI VAUMARCUS THÁNG 09 NĂM 2022
Thursday, September 22, 20229:00 AM(View: 769)
Monday, June 14, 201012:00 AM(View: 1401)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 15-3-2009.
Sunday, June 12, 20227:37 PM(View: 1085)
Năm 2010, Thầy Thiền chủ Thích Thông Triệt đã cho phát hành quyển sách Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học. Thầy mượn thiết bị hay phương tiện Khoa học Tây phương để chứng minh lời dạy hay Pháp của Đức Phật, thật sự đã tác động vào đâu trên vỏ não, trong giữa não, trên hệ thần kinh tự quản, trong tuyến nội tiết. Người hành Thiền sẽ có kinh nghiệm như thế nào trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình trong khi thực hành Thiền.
Monday, June 14, 201012:00 AM(View: 14567)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
Sunday, June 12, 20226:58 PM(View: 1222)
Năm 2010, Thầy Thiền chủ Thích Thông Triệt đã cho pháp hành quyển sách Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học. Thầy mượn thiết bị hay phương tiện Khoa học Tây phương để chứng minh lời dạy hay Pháp của Đức Phật, thật sự đã tác động vào đâu trên vỏ não, trong giữa não, trên hệ thần kinh tự quản, trong tuyến nội tiết. Người hành Thiền sẽ có kinh nghiệm như thế nào trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình trong khi thực hành Thiền.
Friday, June 3, 20229:22 PM(View: 1159)
Hầu hết những bài ghi lại trong Tập 2 là những bài Thầy Thiền Chủ đã giảng từ năm 1995 cho trình độ Căn Bản, thích hợp với người chưa biết Thiền. Riêng Tập 2, Cuốn 2 được phát hành năm 2005 này chú trọng về thực hành. Ước mong của Thầy là giúp người chưa biết Thiền, muốn biết Thiền, có cơ hội thực tập theo Thiền Phật giáo thuộc 3 hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông.
Wednesday, October 5, 20223:23 PM(View: 434)
https://meditation-sunyata.paris Email liên hệ : contact@meditation-sunyata.paris
Wednesday, September 28, 20227:41 AM(View: 651)
Thursday, September 15, 202210:46 AM(View: 482)
HÌNH ẢNH Lễ TIỂU TƯỜNG Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali 10 sáng Thứ Bảy 10 tháng 9, 2022
Thursday, September 15, 202210:07 AM(View: 390)
HÌNH ẢNH LỄ VU LAN 2022 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali 10 sáng Thứ Bảy 13 tháng 8, 2022 Photos by Tuệ Vinh
Wednesday, September 7, 202210:25 AM(View: 576)
Lễ Tiểu Tường Tỳ kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU Tổ chức Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ Bảy 10 Tháng 9, 2022 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhrust St, #197 Garden Grove, CA 92843 và trên mang Zoom toàn cầu
Wednesday, August 24, 20226:02 AM(View: 725)
Hình ảnh minh họa: Diệu Phương
Thursday, July 28, 20222:56 PM(View: 543)
Thân mẫu Thiền Sinh Huỳnh Kim Hưng, Nhạc mẫu Thiền Sinh Khuất Duy Giáng Hà (Hội Thiền Tánh Không Houston TX) là: Cụ Bà PHẠM THỊ TRIỆU Pháp danh: Diệu Cầm Từ trần ngày: 24 tháng 07 năm 2022 tại Houston, TX Hưởng thượng thọ: 98 tuổi
Friday, July 1, 20221:59 PM(View: 723)
Điểm quan trọng nhất trong sự thực hành thiền là tác dụng của nó đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh của người thực hành, qua cách người đó sử dụng kỹ thuật hay chiêu thức để áp dụng Pháp của Phật hay của Tổ. Quyển “Luận Giảng Vấn Đáp Về Thiền Và Kiến Thức Thời Đại” là một tư liệu tổng hợp gồm nhiều bài giảng, do chính Thầy Thiền chủ đã giảng và hướng dẫn thiền sinh tu tập tại các Đạo Tràng Tánh Không trong và ngoài nước Mỹ từ năm 1995 đến 2014.
Wednesday, June 29, 20224:24 PM(View: 1070)
Sunday, June 12, 20227:55 PM(View: 943)
Saturday, May 21, 20223:02 PM(View: 1092)
Thiền sinh TRẦN TẤT THIỆN BILLY Pháp danh: KHÔNG QUÁN Sinh ngày: 21 tháng 12 năm 1958 Tạ thế ngày 12 tháng 5 năm 2022 Tại California
Wednesday, May 11, 20228:07 AM(View: 1353)
THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Phật Đản 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 14 tháng 5, 2022 tại Thiền đường Tánh Không - và trên MẠNG LƯỚI ZOOM toàn cầu
Tuesday, May 3, 20228:21 AM(View: 840)
Địa điểm: Chùa Quang Minh Melbourne số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019. Thời gian từ ngày Thứ Bảy 1/10 đến Thứ Hai 10/10/2022
Thursday, April 28, 20226:41 AM(View: 1464)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.
Saturday, April 9, 20227:10 PM(View: 1087)
NHẠC THIỀN TÁNH KHÔNG CD 1 Chủ đề NHỚ THẦY CD 2 Chủ đề DÃ TRÀNG CD 3 Chủ đề THIỀN TRĂNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH: Bạn có thể chọn 1 Bộ gồm 3 CD Hoặc chọn 1 USD gồm 30 bản nhạc Giá ủng hộ là $20 cho USB ; hoặc $20 cho 1 bộ 3 CD – FREE SHIPPING
Wednesday, March 30, 20229:26 AM(View: 800)
HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2022 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
Thursday, March 24, 202212:20 PM(View: 870)
Like a painter, when drawing a picture, stands in it to view a picture in the picture. Abhisayama, Fully, fully enlightened.
Tuesday, March 15, 202210:23 AM(View: 1123)
-Thực hiện Video : Nga Ngọc - Hình ảnh : Tuệ Sơn/ Sinh nhật Thầy tại ĐT San Jose 2006-2015 - Nhạc phẩm : Thầy Tôi - Tác giả : Thuần Trí Tịnh - Phổ nhạc: Không Chánh Trí - Ca Sĩ: Bích Tuyền
Thursday, March 3, 20226:57 PM(View: 814)
THƯ MỜI Tham Dự Buổi thuyết giảng của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ đề: BÀI KHAI THÔNG số 3 lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3 năm 2022
Thursday, March 3, 20229:58 AM(View: 1174)
1- Bầu Ban Điều Hành Đạo Tràng: 2- Khóa Hội Thảo: Ngày Thứ Bảy 2 Tháng 4, 2022: 3- Ngày Truyền Thống 2022: Ngày Chủ Nhật 3- 4- 2022 4- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Tổ Đình: 5- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Thụy Sỹ: 6- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Úc Châu: 7- Đạo Tràng Saigon VN: 8- Tiếp Tục Tổ Chức Các Khóa Bát Nhã Qua Zoom
Wednesday, February 16, 20228:34 PM(View: 1109)
Buổi Giảng tổ chức tại Thiền Đường Tánh Không 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2022. Chương trinh có trực tiếp trên Zoom.
Wednesday, February 9, 202211:00 AM(View: 1304)
Quả là trên đời này phước-họa thường đi đôi với nhau, khó nhìn thấy trước. Nếu không có vụ hỏa hoạn, thiền đường Tánh Không chắc khó có dịp được trùng tu để có được diện mạo mới hoàn mãn như ngày hôm nay.
Friday, February 4, 20228:58 AM(View: 1422)
Chúng con Kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni Tánh Không Kính thân mời quý cô bác, quý anh chị Thiền Sinh Tánh Không Kính thân mời quý Thân Hữu Cùng về THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Tham dự buổi họp mặt thân mật Mừng THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG TÁI SINH HOẠT Lúc 10am ngày Chủ Nhật 6 tháng 2, 2022 (có chiếu trực tiếp trên Zoom)
Thursday, January 27, 202212:47 PM(View: 1245)
CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN tại Tổ Đình
Tuesday, January 25, 20229:41 AM(View: 1221)
Monday, January 17, 20228:21 AM(View: 934)
Thiền sinh NGUYỄN THỊ NAM HƯƠNG Pháp danh NHƯ NGỘ Đạo tràng Tánh không Paris Sanh ngày 26 tháng 11 năm 1949 Tạ thế ngày 13 tháng 01 năm 2022, Hưởng thọ 73 tuổi.
Saturday, January 15, 202210:33 PM(View: 1306)
“Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật” vốn là quyển sách đã được chúng tôi phát hành vào năm 1999 và tái bản vào năm 2007 trong bộ sách gồm 4 tập. Bộ sách này đã được chúng tôi xếp với đề tài là: “Tìm hiểu và ứng dụng Thiền Phật Giáo.” Nay chúng tôi tách rời quyển sách “Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật” ra thành 1 quyển sách riêng biệt, mang tựa đề là: “Luận giảng vấn đáp về tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật.”
Saturday, January 15, 20221:36 PM(View: 1423)
Thân mẫu thiền sinh MINH NHƯ đạo tràng SAN JOSE là: Cụ Bà: VƯƠNG THỊ YÊN Pháp danh: DIỆU THỌ Sinh năm: 1920 Tạ thế ngày 13 Tháng 1 Năm 2022 Tại Đại Ngãi, Sóc Trăng Việt Nam Hưởng Thượng Thọ 102 Tuổi
Thursday, January 6, 202210:54 AM(View: 1750)
Ngày 5 tháng 1, 2022 Thiền Đường Tánh Không Nam Cali đã được Thành Phố Garden Grove check final và ký chấp nhận sửa chửa đã hoàn tất.
Wednesday, December 29, 20217:56 AM(View: 1933)
HÌNH ẢNH Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT - 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Tuesday, December 21, 20215:45 PM(View: 1609)
TƯỞNG NIỆM: LỄ BÁCH NHẬT –100 ngày Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU và LỄ CHUNG THẤT – 49 ngày Thầy THÍCH TUỆ CHÂN Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ báy 18 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Thursday, December 16, 202110:41 AM(View: 1556)
Một lòng tưởng niệm ân sư Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ hai 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG + Zoom meeting.
Thursday, December 9, 20215:14 PM(View: 1528)
Nhập Thất Chuyên Tu Định-Huệ Song Ngữ Việt-Pháp và Khí Công dưới sự giảng dạy của Ni Sư Triệt Như. Tham quan 3 ngày sau khóa tu.
Thursday, December 9, 20215:03 PM(View: 1428)
Retraite méditative bouddhique bilingue et QiGong sous la direction de la Vénérable Bhikkhuni Triệt Như.
Thursday, December 9, 20219:10 AM(View: 1156)
Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: LỄ BÁCH NHẬT –100 ngày Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU và LỄ CHUNG THẤT – 49 ngày Thầy THÍCH TUỆ CHÂN Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ báy 18 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 1, 20217:00 AM(View: 1862)
Nhằm mục đích LƯU GIỮ CÓ HỆ THỐNG các nhạc phẩm của tăng đoàn và thiền sinh Tánh Không, Ban Điều Hành Website vừa thành lập 1 thư mục mới: NHẠC THIỀN TÁNH KHÔNG nằm trong thư mục THƯ VIỆN trên trang nhà www.tanhkhong.org
Tuesday, November 30, 20217:31 PM(View: 983)
Cựu Thiền Sinh Tánh Không LÊ Hữu BANG Pháp Danh TÂM PHÁP Sinh ngày 08 tháng 08 năm 1936 Tại Quảng Trị,Việt Nam Tạ thế ngày 17 tháng 11 DL năm 2021 Nhằm ngày 13 tháng 10 AL năm Tân Sửu Tại Sacramento, California - USA . Hưởng Thọ 85 tuổi
Thursday, November 25, 202110:23 AM(View: 1729)
Như một truyền thống trong mùa Lễ Tạ Ơn, Thân mời quý anh chị Thiền Sinh và Thân Hữu (nếu có điều kiện) xin cùng về Tổ Đình quây quần bên nhau trong 1 buổi cơm thân mật như thuở Thầy còn trụ thế Hẹn nhau: 10am ngày thứ bảy 27 tháng 11, 2021 tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không (Reverside) Cùng nhau ghi nhớ Ơn Phật, Ơn Pháp, Ơn Thầy Tổ, Ơn Chư Tăng...
Tuesday, November 2, 20213:47 PM(View: 1873)
VIDEO Lễ CẦU SIÊU và TƯỞNG NIỆM Thầy THÍCH TUỆ CHÂN & Lễ CHUNG THẤT (49 NGÀY) Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU tại Tổ Đình Tánh Không ngày 30 Tháng 10, 2021
Thursday, October 28, 202110:42 AM(View: 1726)
VIDEO Lễ Xuất Gia Sa di ni THÍCH NỮ NHƯ TÂM tại Tổ Đình Tánh Không 24 tháng 10, 2021 Truyền giới sư: Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ
Thursday, October 28, 202110:29 AM(View: 1713)
HÌNH ẢNH Đêm Hoa Đăng - Công Phu Sáng & Lễ Xuất Gia Sa di ni THÍCH NỮ NHƯ TÂM tại Tổ Đình Tánh Không 24 tháng 10, 2021 Truyền giới sư: Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ
Thursday, October 28, 20218:48 AM(View: 1535)
VIDEO Lễ Tưởng Niệm và Tang Lễ Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU - Full version 1:11 Thực hiện: NGA NGỌC Đạo tràng San Jose
Thursday, October 28, 20218:46 AM(View: 1431)
TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU: Slideshow Memory Book Hình ảnh Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU được sắp xếp theo thời gian theo thông tin ngày chụp Thực hiện Slideshow: Tâm Huệ - Đạo tràng SanJose
Thursday, October 14, 20211:07 PM(View: 1576)
Trương mục của Tổ đình Tánh Không: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION Trương mục của Thiền Viện Chân Như: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION of Texas Trương mục của Thiền Đường Tánh Không Nam Cali: SUNYATA FOUNDATION
Thursday, October 7, 202110:28 AM(View: 1736)
Toàn Thể Môn Đồ Pháp Quyến Thiền Tánh Không Xin Đê Đầu Đảnh Lễ và Tri Ân Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Hội Đoàn, Chư Vị Thân Hữu và Quan Khách đã quan lâm tham dự Tang Lễ, Cầu nguyện, Tiễn đưa, Tân Giác Linh Tỳ Kheo Giáo Thọ THÍCH KHÔNG CHIẾU
Tuesday, October 5, 20217:23 PM(View: 2360)
Tăng đoàn Tánh Không sẽ làm lễ Xuất gia cho thiền sinh MAI NGUYỄN, đạo tràng Sacramento ngày : chủ nhật 24- 10- 2021 lúc 10am tại Tổ Đình thiền viện Tánh Không - Riverside
Tuesday, November 22, 202211:54 AM(View: 171)
Wednesday, November 16, 20223:21 PM(View: 462)
Với Đạo Phật thì lễ Tạ Ơn không ngoài tinh thần lễ Tứ Ân mà người con Phật phải luôn nhớ tưởng và báo đền: ơn Cha Mẹ, ơn Tam Bảo, ơn Chúng Sanh, ơn Quốc Gia Xã Hội - Hình ảnh Tạ ơn trong Đạo Phật sẽ không có bữa tiệc nào để làm vui khẩu vị và cũng không có chúng sanh nào bị giết để đưa lên bàn tiệc
Thursday, November 10, 20229:44 AM(View: 295)
THƯ MỜI THAM GIA khoá NHẬP THẤT tại chùa Từ Ân BERLIN từ 15 tháng 5, đến 18 tháng 5, 2023 qua sự hướng dẩn của Ni sư TRIỆT NHƯ
Monday, November 7, 20227:34 AM(View: 393)
Ni sư TRIỆT NHƯ HÌNH ẢNH Chuyến Du Hóa SYDNEY Thiền Đường Như Huyễn 18-10-2022 - 22-10-2022 Thực hiện Video: Kim Doan
Wednesday, October 26, 20221:01 PM(View: 1443)
Khóa tu khai giảng ngày 1- 10- 2022 và bế giảng ngày 10- 10- 2022 tại chùa Quang Minh (Melbourne)
Tuesday, October 11, 202212:06 PM(View: 449)
Ni sư TRIỆT NHƯ Chuyến Du Hóa MONTREAL Chùa Địa Tạng và lễ Quy Y 21 tháng 8, 2023 Thực hiện Video: Long Phạm
Tuesday, September 27, 20228:33 PM(View: 552)
EXCURSIONS LAUSANNE & ENVIRONS - DU NGOẠN LAUSANNE VÀ VÙNG LÂN CẬN
146,673