HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO GHI DANH - Khóa BÁT NHÃ lớp TRUNG CẤP 1 Online do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn - DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

Wednesday, March 3, 20218:15 AM(View: 5773)
THÔNG BÁO

GHI DANH Khóa BÁT NHÃ - lớp TRUNG CẤP 1  

Do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

Học trên ZOOM - Miễn phí

 DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH 

NGÀY KHAI GIẢNG: khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 10 tháng 7- 2021.

NGÀY HỌC:

Kỳ 1./ Khai giảng: Thứ Bảy 1 tháng 5, 2021 bắt đầu lúc 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California)

Kỳ 2./ Thứ Bảy 15 tháng 5, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 3./ Thứ Bảy 29 tháng 5, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 4./ Thứ Bảy 12 tháng 6, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 5./ Thứ Bảy 26 tháng 6, 2021 bắt đầu lúc 2pm (giờ California)
Kỳ 6./ Bế giảng: Thứ Bảy 10 tháng 7, 2021 bắt đầu lúc 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California)NỘI DUNG TU HỌC: KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 1:

-      Kiến thức Phật học:

Giới thiệu khái quát Bát Nhã

Bốn tầng Định của Đức Phật Thích Ca

Tiến trình chứng ngộ Ba Minh.

Khái quát về Lậu hoặc.

Giới thiệu khái quát bài Đại Kinh Xóm Ngựa.

Giới thiệu khái quát bài kinh Vô Ngã tướng.

-      Kiến thức Thiền học:

Khai triển cái Biết của con người

Từ cái Biết tới Nhận thức.

-      Kiến thức Khoa học: khai triển kiến thức về não bộ.

-      Kiến thức Thực hành:

Tuệ / Vipassanà: Pháp Như Thực/ Yathàbhùta.

Tiếp tục thực tập các chiêu thức dùng giác quan.

Tiếp tục thực tập: Thở / Không nói.

 

ĐIỀU KIỆN TU HỌC

Thiền sinh đã học qua Thiền Căn Bản hoặc đã học qua các VIDEO Thiền Căn Bản 2021 có tại link:

https://www.tanhkhong.org/p112/tu-hoc

hoặc có thể xem và học khóa Thiền Căn Bản 2021 trên YOUTUBE

https://www.youtube.com/tanhkhong

PHIẾU GHI DANH  KHÓA BÁT NHÃ lớp TRUNG CẤP 1  Online

do Ni sư Thích Nữ Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

(Phiếu Ghi Danh xin gửi về: thienduongtanhkhong@gmail.com)

Họ và Tên: ………………………………………………………

Pháp danh: ……………………………….……………………

Email:  ……………………………………………..……………

Thành phố + Quốc Gia nơi cư ngụ:…………………………

THỜI HẠN GHI DANH:

Từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 4, 2021
Hãy gửi Phiếu Ghi Danh về email: thienduongtanhkhong@gmail.com


___________________________________________________________________
Danh sách Thiền sinh và Đạo hữu đã ghi danh tham dự khóa học:
Danh Sách được cập nhật ngày: 4 Tháng 5 Năm 2021

Nếu đã có tên trong danh sách này mà vì lý do gì không nhận được tin tu học (1 tuần trước ngày khai giảng) xin vui lòng liên lạchoithientanhkhong@gmail.com.
Quý vị sẽ nhận được kết nối vào mạng Zoom một ngày trước khi lớp học bắt đầu.
(DANH SÁCH xếp theo thứ tự NƠI TRÚ XỨ):


STT HỌ & TÊN PHÁP DANH THÀNH PHỐ
1 Chau YenHa Như Huyễn Australia, Adelaide
2 Lưu Phượng Hoa Chơn Phước Thường Australia, Adelaide
3 Lâm Huệ Lan   Australia, Adelaide
4 Le Phuong Minh Phước Australia, Adelaide
5 Nguyễn Từ Hữu Vi Minh Lai Australia, Adelaide
6 Thích Nữ Như Minh Thích Nữ Như Minh Australia, Adelaide
7 Võ Ngọc Thúy Đồng Thùy Australia, Adelaide
8 Nguyễn Phước Quí An Minh Phước Lạc Australia, Adelaine
9 Cao Thị Tố Mai Diệu Hoa Australia, Brisbane
10 Vo Tho   Australia, Brisbane
11 Phạm Phương Minh Anh Australia, Canberra
12 Chung Kim Lieu   Australia, Canberra
13 Trần Ngọc Điện Minh Nhẫn Australia, Canberra
14 Phạm Thị Minh Hoàng   Australia, Canberra
15 Lê Mỹ Xuyên An Hoàng Australia, Canberra
16 Liêu thị cảm Linh Như Linh Australia, Canberra
17 Liêu cần Học   Australia, Canberra
18 Trần Thị Diệu Hồng Diệu Châu Australia, Canberra
19 Lê Long Minh Thành Australia, Canberra
20 Pham Lan Diệu Hương Australia, Canberra
21 Mai Thị Tuyết Trinh Thích Nữ Như Mai Australia, Canberra
22 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thích Nữ Như Nguyệt Australia, Canberra
23 Phạm Thị Kiều Loan Nghiêm Lan Australia, Canberra
24 Phạm Thị Thanh Hà   Australia, Canberra
25 Nguyễn Oanh   Australia, Canberra
26 Quốc Cường Sư Chú Quang Dũng Australia, Canberra
27 Le Quan Phú   Australia, Canberra
28 Tran Logiang  Viên Hoa Australia, Canberra
29 Tuấn Phan   Australia, Canberra
30 Lang Vưu Tâm Như Australia, Canberra
31 Vo Trang Diệu Nghiêm Australia, Canberra
32 Nguyễn Anh Nguyệt Như Nguyệt Australia, Canberra
33 Nguyen Hanh   Australia, Canberra
34 Nguyễn Tuyết Phương Đảnh Australia, Gold Coast
35 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thúy Phượng Australia, Melbourne
36 Nguyễn Loan Như Loan Australia, Melbourne
37 Nguyễn Tuyền Diệu An Australia, Melbourne
38 Mã Qui Ky Phúc Hòa Australia, Melbourne
39 Trương Anh Liệt Tâm Anh Australia, Melbourne
40 Phương Ford (Mrs) Hoàng Giác Australia, Melbourne
41 Tran Thi Thanh An Nguyen Nhu Australia, Melbourne
42 Nguyen Thien Nguyen Nguyen Cat Australia, Melbourne
43 Lê Kim Phụng Mỹ Đạo Australia, Melbourne
44 Nguyễn Thị Thu Nga Diệu Thanh Australia, Melbourne
45 Châu Anh   Australia, Melbourne
46 Phan Thi Tu Thích Nữ Như Xuân Australia, Melbourne
47 Lê Thu   Australia, Melbourne
48 Hứa Thi Lan Như Lan Australia, Melbourne
49 Khuu Anh Hop Dieu Thoi Australia, Melbourne
50 Nathalie Martin    Australia, Melbourne 
51 Chu Thi Ngoc Dung Dieu Duc Australia, Perth
52 Trần Thị Kiều Hà Duyên Ngọc Australia, Perth
53 Trần Thị Ánh Hồng Tường Trân Australia, Perth
54 Tran Khanh Tâm Phước Australia, Sydney
55 Nguyen Nhan Như Định Australia, Sydney
56 Tran Loan Như Loan Australia, Sydney
57 Nguyễn Thị Ngọc Anh Như Chơn Australia, Sydney
58 Quach Nguyet Tam   Australia, Sydney
59 Nguyễn Như Hà Chơn Huyền Ngữ Australia, Sydney
60 Trần Thúy Nga Chơn Huyền Thạch Australia, Sydney
61 Lê Thị Hiền Như Hòa Australia, Sydney
62 Ngành Ly Huệ Ngọc Australia, Sydney
63 Truong h Ky Quang Ly Australia, Sydney
64 Luu t Song Minh Đạo Australia, Sydney
65 Nguyễn Phước Thanh Huê Tâm Từ Australia, Sydney
66 Nguyễn Thị Dậu Như Tịnh Australia, Sydney
67 Mai Hoài Minh Triệt Australia, Sydney
68 Mai Tuyết Tuyết Như Australia, Sydney
69 Mai San Quang Thông Australia, Sydney
70 Hồ Tân Thi Tuyết Nga Minh Thường Australia, Sydney
71 Thích Nữ Như Ngọc Thích Nữ Như Ngọc Australia, Sydney
72 Kim Đoàn Minh Tuyến Australia, Sydney
73 Vo Tara Ngân Viên Chơn Australia, Sydney
74 Do Rita   Australia, Sydney
75 Đào Hàn Dũng Tâm Dũng Australia, Sydney
76 Đào Thị Hoa Như Hoa Australia, Sydney
77 Nguyễn Hạnh Như Nguyên Australia, Sydney
78 Đỗ Thảo Như Thảo Australia, Sydney
79 Mai Nhan   Australia, Sydney
80 Hoàng Thị Phương   Australia, Sydney
81 Dinh Cúc Nguyen Phuong Australia, Sydney
82 Nguyễn Thi Thi Tâm Phước Australia, Victoria
83 Nguyễn Như Liên Hương Thanh Nghiêm Canada, Calgary
84 Huỳnh Thị Cẩm Diệu Hồng Canada, Edmonton
85 Lương Thị Lệ Hằng, Như Hằng   Canada, Misissaga
86 Nguyễn Thị Lưu Thủy Như Thủy Canada, Mississauga
87 Phạm Toàn Thắng   Canada, Mississauga
88 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh   Canada, Mississauga
89 Đoàn Thanh Hà Như Hà Canada, Mississauga
90 Nguyễn Thị Thanh Quy Nhu Quy Canada, Mississauga
91 Nguyễn Kim Dung Tâm Nguyên Từ Canada, Mississauga
92 Vũ Thi   Canada, Montreal
93 Vo Ngoc Thanh Như Chiếu Canada, Montreal
94 Do Kim Thu   Canada, Montreal
95 Kathy Be Dieu Hong Canada, Montreal
96 Nguyễn Thị Minh Châu Nguyên Hương Canada, Montreal
97 Tran Thu An   Canada, Ontario, Mississauga
98 Phạm Cẩm Nhung Tâm Tịnh Như Canada, Ontario, Mississauga
99 Ly Huynh   Canada, Ontario, Mississauga
100 Vũ Phương   Canada, Ontario, Ottawa
101 Do Kim Lien Dieu Lien Canada, Québec
102 Do Lan Thanh Anh Canada, Toronto
103 Tôn Thất Hiệp   Canada, Toronto
104 Tô Vũ Cát Tường   Canada, Toronto
105 Dương Thị Kiều Hạnh Ngọc Vân Canada, Toronto
106 Vũ Quốc Hưng Nguyên Thạnh Canada, Toronto
107 Vu Kim Thanh Như Kim Canada, Toronto
108 Trần Thắng Giác Thiện Canada, Toronto
109 Phạm Thúy Vân Huệ Vân Canada, Toronto
110 Lê Thúy Hằng   Canada, Toronto
111 Dương Văn Chỉnh Thích Trí Thiện Canada, Toronto
112 Pham Thuan Anh Nhu Anh Canada, Toronto
113 Le Ai Huyen Nhu Huyen Canada, Toronto
114 Nguyen My Ngoc   Canada, Toronto
115 Phạm Ngọc Vân Anh Tâm Minh Hòa France, Amiens
116 Nguyễn Thị Phan Tuyến Diệu Trí France, Le Havre
117 Ngô Minh Thủy Minh Diệu France, Noisy le grand
118 Nguyễn Ngọc Châu   France, Paris
119 Trần Minh Đức Quảng Sanh France, Paris
120 Nguyen Thanh Liem Minh Chanh France, Paris
121 Nguyen Thi Nhat Thanh Nhu Thanh France, Paris
122 Nguyễn Lưu Phương Thảo Minh Hạnh France, Paris
123 LIM Thảo Tuệ Tỉnh France, Paris
124 Võ Marie Diệu Thuận France, Paris
125 Thái / Trần Ngọc Hoa Diệu Trí France, Paris
126 Nguyễn Ngọc Lan Hương Huệ Thông France, Paris
127 Nguyễn Minh Hòa Thiện Minh France, Paris
128 Nguyễn Thị Thanh Danh Tâm Hạnh France, Paris
129 Le Thi Thanh Trang Dieu Nghiem France, Paris
130 Ho Dinh Qui   France, Paris
131 Phạm Thị Nhung   France, Paris
132 Nguyễn Hửu Hỉ Tâm Hỷ France, Paris
133 Trần Hồng Vụ Quang Đạo France, Paris
134 Trần Hồng Yến Minh Y France, Paris
135 Cao Thiện Chí Kim Long France, Paris
136 D'OLLONE Clara Hồng Thúy France, Paris
137 Vu Moc Duyen Minh Vien France, Paris
138 Tran Ngoc Duc Diệu Hạnh France, Paris
139 Nguyễn Trọng Tuyến Tấn Lực France, Paris
140 Ngô Minh Thủy Minh Diệu France, Paris
141 Le Thanh Nga Dieu Hang France, Paris
142 Le Ngoc Phung Thích Nữ Tiem Nhu France, Paris, Noisy Le Grand
143 Huỳnh Anh Minh Anh France, Toulouse
144 Giang Marc   France, Toulouse
145 Trần Thị Ánh   France, Toulouse
146 Vũ Thị Thái Hằng Diệu Thuận Germany
147 Thích Nữ Thanh Như Thích Nữ Thanh Như Germany
148 Thích Nữ Huệ Liên Thích Nữ Huệ Liên Germany
149 TN Như Tuệ Thích Nữ Như Tuệ Germany, Berlin
150 Phan Thị Nguyên Khánh   Germany, Berlin
151 Phạm Ngọc Thúy   Germany, Berlin
152 Lê Ngọc Huê   Germany, Berlin
153 Mai Tram Tịnh Thanh Germany, Berlin
154 Trần Hiếu Tri   Germany, Düsseldorf
155 Nguyễn Hà Hòa Nguyện Germany, Göttingen
156 Võ Thị Thu Huệ Định Germany, Göttingen
157 Nguyễn Kim Oanh Huệ Không Germany, Hannover
158 Liêu Quí Chức Quang Tiến Germany, Heddesheim
159 Nguyen Kim Linh Minh Anh Germany, Koeln
160 Nguyễn Tấn Sỹ Huệ Quang Germany, Oberhausen
161 Trần Kiều Trinh Trí Quang Germany, Oberhausen
162 Tu Quang Hung Dong Bon Germany, Stuttgart
163 Phạm Văn Phú Quang Trí Germany, Stuttgart
164 Bui Trong Khang Quang Lien Switzerland, Zürich
165 Bùi Mai Hương Huệ Thuận Thụy Sỹ, Lausanne
166 Thích Nữ Viên Hoa Thích Nữ Viên Hoa Thụy Sỹ, Lausanne, Ecublens
167 Nguyễn thị Cho Hạnh Thức USA, Antelope
168 Khương đình Viên Tuệ Tâm USA, Antelope
169 Lê Lan Diệu Huệ USA, Arizona, Mesa
170 Nguyễn Thảo Tâm Minh Nguyệt USA, Arizona, Phoenix
171 Le V Lynn Nhu Lien USA, CA
172 Pham Suzette Như Sương USA, CA
173 Nguyễn Nguyệt Như Nguyệt USA, CA
174 Lam Thi Cuc Như Hoa USA, CA
175 Nguyen Bach Yen Hue Xuan USA, CA
176 Nguyễn Văn Quí Không Định USA, CA, Castro Valley
177 Phan Văn Chương Chí Hải USA, CA, Davis
178 Nguyễn Thị MỹDung Như Chơn USA, CA, Elk Grove
179 Kim Anh   USA, CA, Fountain Valley
180 Nguyễn Thị Nga Minh Hằng USA, CA, Fremont
181 Chinh Chau Nhu Chon USA, CA, Fresno
182 Luu Trong Hai Minh Duc USA, CA, Garden Grove
183 Văn Thị Thu Hà Diệu Hải USA, CA, Garden Grove
184 Nguyen Hien   USA, CA, Garden Grove
185 Ngô Thị Hòa Như Hòa USA, CA, Garden Grove
186 Đỗ Thị Phương Thảo Tín Pháp USA, CA, Garden Grove
187 Nguyet Mai (Angie) Than Tri USA, CA, Huntington Beach
188 Ngo Oanh Dieu Hanh USA, CA, Irvine
189 Ta John - Ta Mai   USA, CA, Laguna Niguel
190 Nghiêm MinhDung   USA, CA, Laguna Niguel
191 Bui Que Tu Tam USA, CA, Los Angeles
192 Pham Trang   USA, CA, Ontario
193 Nguyễn Thanh Tien   USA, CA, Orange County
194 Nguyễn Kim Thoa Khánh Hương USA, CA, Orange County
195 Nguyễn Đỗ Dzung Nguyên Thông USA, CA, Ramon
196 Bui Hung   USA, CA, Riverside
197 Nguyen Nguyet   USA, CA, Riverside
198 Nguyễn Tấn Nghiệm Trí Mẫn USA, CA, Sacramento
199 Quách Thoại Minh Quả Quang USA, CA, Sacramento
200 Nguyễn Huyền Trang Minh Dai USA, CA, Sacramento
201 Nguyễn Văn Đàng Tâm Sơn USA, CA, Sacramento
202 Tô Lan Phương Như Lan USA, CA, Sacramento
203 Nguyễn Sơn Huyền Lâm USA, CA, Sacramento
204 Jung Hogan Như Dung USA, CA, Sacramento
205 Trần Anh   USA, CA, Sacramento
206 Nguyễn Thị Yến Uyển Như USA, CA, Sacramento
207 Võ Thị Cảnh Diệu Hạnh USA, CA, Sacramento
208 Nguyễn Tuấn Nguyên Tú USA, CA, Sacramento
209 Bùi Hồng Trinh   USA, CA, Sacramento
210 Huỳnh Huyền Diệu Chân USA, CA, Sacramento
211 Đặng Phương Nam Như Hạnh USA, CA, Sacramento
212 Chu Q. Nam   USA, CA, Sacramento
213 Trương Thu Hồng Diệu Phước USA, CA, Sacramento
214 Phan Thị Nữ Kiều Như Lệ USA, CA, Sacramento
215 Trần Đức Tâm Đức USA, CA, Sacramento
216 Phạm Ẩn Thông Văn USA, CA, Sacramento
217 Nguyen Thi Kim Hien Dieu Hoa USA, CA, Sacramento
218 Nhat Sanh   USA, CA, Sacramento
219 Lê Thị Tố Mai Thanh Ngọc USA, CA, Sacramento
220 Nhan Vân Chánh Huyền Đức USA, CA, Sacramento
221 Nguyễn Phúc Vân Tâm Phúc USA, CA, San Jose
222 Trần lý Thu Huệ Y USA, CA, San Jose
223 Trần Phương Thảo Hoa Hiếu USA, CA, San Jose
224 La Van An Minh Tường USA, CA, San Jose
225 To Ha Quynh Giao Nhuận Lưu USA, CA, San Jose
226 Lê Thanh Thảo Nga Ngọc USA, CA, San Jose
227 Nguyễn Thu Hà Hương Ngọc USA, CA, San Jose
228 Trần Thanh Bá Tuệ Tâm Minh USA, CA, San Jose
229 Boyer Cuc Như Hoa USA, CA, San Jose
230 Dao Ly Ngan Ngoc USA, CA, San Jose
231 Nguyễn Trung   USA, CA, San Jose
232 Lê Kim Hoàng Minh Như USA, CA, San Jose
233 Dang Cuong Chanh Cuong USA, CA, San Jose
234 La Tri Minh Huệ USA, CA, San Jose
235 La Trang Diệu Nhã USA, CA, San Jose
236 Trần Huyền Trâm   USA, CA, San Jose
237 Nguyễn Wendy Vien Quang USA, CA, San Jose
238 Nguyễn Tri Tâm Huệ USA, CA, San Jose
239 Nguyễn Yến Chơn Diệu USA, CA, San Jose
240 La My Suong Dieu Anh USA, CA, San Jose
241 Vuong Bill   USA, CA, San Jose
242 Thai Thanh Lan Minh Thanh USA, CA, San Jose
243 Lê Tuyết Huệ Như USA, CA, San Jose
244 Nguyễn Phương Huệ Châu  USA, CA, San Jose
245 Nguyễn Sơn Tuệ Sơn  USA, CA, San Jose
246 Nguyễn Hoa   USA, CA, San Jose
247 Phan Tai Dieu Duc USA, CA, San Jose
248 Nguyen Tinh Tue Minh USA, CA, San Jose
249 Đặng Minh Tân   USA, CA, San Ramon
250 Nguyễn Anh Tuấn Tâm Thiện Đức USA, CA, Santa Ana
251 Tran Bich   USA, CA, Saratoga
252 Pham Hoan Diệu Lạc USA, CA, Tarzana
253 Huynh Kinh Kha Tue Pho USA, CA, Torrance
254 Trần Lê Diệu Nhân USA, CA, Tracy
255 Wendy Tonnu Quang Hai USA, CA, Union City
256 Lê Công Quyền Tuệ Thông USA, CA, Walnut
257 Diệp Hấu Bảo Ngọc USA, Florida
258 Chau Cynthia Như Nguyện USA, Florida
259 Châu phạm Tina   USA, Florida
260 Nguyen Kim Oanh   USA, Florida
261 Nguyễn Lợi   USA, Florida
262 Nguyen Anh   USA, Florida
263 Nguyễn Thị Khánh Trang Như Khánh USA, Florida, Cape Coral
264 Le Nhu Thuy   USA, Florida, Jacksonville
265 Huỳnh Sương   USA, Louisiana
266 Hồ Ngọc Nữ   USA, Maryland
267 Trương Q. Trinh Minh Độ USA, Maryland, Silver Spring
268 Nguyễn Thanh Loan Mỹ Liên USA, Massachusetts, Boston
269 Huynh Anh Tuan Chanh Dat Dinh USA, Massachusetts, Worcester
270 Nguyễn Viết Danh Thanh Long USA, MD, Silver Spring
271 Ngô Hương Tâm Châu USA, Michigan
272 Đỗ Quỳnh Dao Như Quỳnh USA, NC, Charlotte
273 Chung Ly   USA, New Jersy
274 Trần Thị Kim Oanh Diêu Phương USA, North Carolina, Waxhaw
275 Bùi N Nancy Từ Nhẫn USA, OK, Oklahoma City
276 Châu Frank Như Đức USA, Oregon
277 Dương Thị Hải Dương   USA, Texas, Arlington
278 Le Hang   USA, Texas, Austin
279 Duong Khue   USA, Texas, Austin
280 Duong Giao   USA, Texas, Austin
281 Dang Lannie Diệu Quang USA, Texas, Austin
282 Tran Tuyet Dieu Luong USA, Texas, Houston
283 Lâm Ngọc Nga Chân Hiền USA, Texas, Houston
284 Pham Uyen-Quan   USA, Texas, Houston
285 Pham Van Duc   USA, Texas, Houston
286 Cao Caroline Như Trầm USA, Texas, Houston
287 Lê Thanh Loan Diệu Phụng USA, Texas, Houston
288 Lê Thanh Trúc Huệ Thanh USA, Texas, Houston
289 Lê Xuân Trường Tuệ Như USA, Texas, Houston
290 Vu Thi Mai Từ Nhân USA, Texas, Houston
291 Ho Hoang Anh Nhat Thong USA, Texas, Houston
292 Tâm Như Tâm Như USA, Texas, Houston
293 Không Giác Không Giác USA, Texas, Houston
294 Nguyễn Minh Tuyết Minh Tuyết USA, Texas, Houston
295 Nguyen Kathy   USA, Texas, Houston
296 Trần Trang Nguyên Thuận USA, Texas, Houston
297 Trương Dung Huệ Dung USA, Texas, Houston
298 Nguyễn Tố Loan Diệu Thanh USA, Texas, Houston
299 Ma Tuấn Thông Quang USA, Texas, Houston
300 Đặng Hướng Đức Phương USA, Texas, Houstoon
301 Trần Ngọc Bích Tĩnh Như USA, Texas, Navasota
302 Ma Thị Ngọc Thúy Tịnh Giác USA, Texas, Pearland
303 Bui Khanh Qua Thi USA, VA
304 Quynh Phan ha Như Quỳnh USA, VA, Fairfax
305 Le June Huyen Lien USA, VA, South Riding
306 Nguyễn Thị Anh Thư Chúc Thới USA, VA, Springfield
307 Võ Minh Triết Thân Kiến Khải USA, Virginia
308 Trần Thị Ngọc Liên Thân Kiến Hóa USA, Virginia, Burke
309 Nguyễn Thành Công Nguyên Thắng USA, Virginia, Springfield
310 La Xương Ánh Diệu Huệ USA, WA, Seattle
311 Luu Bich Thuy Dieu Huong USA, WA, Seattle
312 Nguyễn Mộng Liên Thanh Hương USA, WA, Seattle
313 Nguyen Victoria Không Hải USA, Washington D.C.
314 Thái Bình   USA, Washington D.C.
315 Lê Vicky Cúc Diệu Hoàng USA, Washington D.C.
316 Trần Thị Ngọc Trang Viên Bảo An USA, Wisconsin, Madison
317 Phạm Thanh   Việt Nam
318 Nguyễn Thị Xương Như Xương Việt nam
319 Nguyễn Ngọc Điệp Như Điệp Việt Nam
320 Nguyễn Vân Anh   Việt Nam
321 Nguyễn Thị Thanh Hiền Quảng Phước Việt Nam
322 Nguyễn Thị Thùy Trang Chí Ngọc Việt Nam
323 Nguyễn Thị Gái Thích Nữ Như Châu Việt Nam, Bình Dương
324 Nguyễn Thị Lân Quảng Hoàng Việt Nam, Đà Nẵng
325 Nguyễn Thị Huệ Quảng Lệ Việt Nam, Đà Nẳng
326 Nguyễn Thị Lan Anh Nhân Phương Ngộ Việt Nam, Đồng Nai
327 Đỗ Thị Thanh Thơ Tâm Duyên Việt Nam, Hà Nội
328 Trần Anh Vương   Việt Nam, Hải Dương, Ninh Giang
329 Nguyễn Ly Hoa Tâm Hương Việt Nam, Qui Nhơn
330 Nguyen Phi Thuy Tam Nghiem Việt Nam, Qui Nhơn
331 Nguyễn Thị Yến Như Yến Việt Nam, Sài Gòn
332 Nguyễn Thị Anh Thư Diệu Anh Việt Nam, Sài Gòn
333 Dương Thị Thanh Trúc Diệu Mai Việt Nam, Sài Gòn
334 Nguyễn Thị Cẩm Giang Diệu Âm Việt Nam, Sài Gòn
335 Lưu Đặng Thiên Hương   Việt Nam, Sài Gòn
336 Nguyễn Thị Phương Chi Ngọc Mỹ Việt Nam, Sài Gòn
337 Huỳnh Thị Thanh Hoa Như Nguyện Việt Nam, Sài Gòn
338 Nguyễn Thị Hồng Phượng   Việt Nam, Sài Gòn
339 Đặng Thị Thùy Trang Mỹ Hiếu Việt Nam, Sài Gòn
340 Nguyễn Cẩm Nhung   Việt Nam, Sài Gòn
341 Tô Thị Minh Châu Tuệ Huyền Việt Nam, Sài Gòn
342 Trần Thị Ngọc Đoàn Giác Đoàn Việt Nam, Sài Gòn
343 Lê Thị Thu Thủy Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
344 Nguyễn Tái Lập Thiện Phúc  Việt Nam, Sài Gòn
345 Nguyễn Thanh Tuyết Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
346 Nguyễn Xuân Sanh Dung Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
347 Võ Thị xuân Dung Mỹ Hoa Việt Nam, Sài Gòn
348 Võ Thị Xuân Hằng Mỹ Thanh Việt Nam, Sài Gòn
349 Võ Thị Xuân Hạnh Mỹ Huệ Việt Nam, Sài Gòn
350 Nguyễn Ly Thu Tâm Thường Việt Nam, Sài Gòn
351 Kiều Diễm Hoa Đức Việt Nam, Sài Gòn
352 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Diệu Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
353 Phạm Thị Quỳnh Diệu Phương Việt nam, Sài Gòn
354 Dương Quỳnh Hương Giác Chân Huyền Việt Nam, Sài Gòn
355 Vương Thị Tuyết Mai Nguyên Hiệp Việt Nam, Sài Gòn
356 Diệu Lan Viên Huyễn Việt Nam, Sài Gòn
357 Nguyễn Anh Tài   Việt Nam, Sài Gòn
358 Nguyễn Viết Chiến   Việt Nam, Sài Gòn
359 Trần Thị Thanh Xuân Diệu Hoa Việt Nam, Sài Gòn
360 Đoàn Nguyễn Bích Uyển Đức Nhã Việt Nam, Sài Gòn
361 Lưu Hoài Nhi   Việt Nam, Sài Gòn
362 Chương Tuệ Ngọc   Việt Nam, Sài Gòn
363 Huỳnh Kim Thoa Diệu Y Việt Nam, Sài Gòn
364 Huỳnh Thị Xuân Mai Nguyen Hoa Việt Nam, Sài Gòn, Phú Nhuận
365 La Ngoc Hieu Ngọc Anh Việt Nam, Sài Gòn, Q8
366 Dương Thị Kim Huê Diệu Hoa Việt Nam, Tiền Giang
367 Nguyễn Thu     
368 Nguyễn Thị Thùy Dung    
Reader's Comment
Friday, March 5, 20212:58 AM
Administrator
Xin ĐỪNG GHI DANH ở phần Ý KIẾN CỦA BẠN
Để dễ dàng cho việc tổ chức lớp học và đảm bảo cho việc ghi danh của quý vị. Những ghi danh trong mục "Ý kiến của bạn" sẽ không được chấp nhận.
XIN THEO ĐÚNG THÔNG BÁO bên trên.
Hãy gửi Phiếu Ghi Danh về email: thienduongtanhkhong@gmail.com
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, May 21, 20223:02 PM(View: 29)
Thiền sinh TRẦN TẤT THIỆN BILLY Pháp danh: KHÔNG QUÁN Sinh ngày: 21 tháng 12 năm 1958 Tạ thế ngày 12 tháng 5 năm 2022 Tại California
Wednesday, May 11, 20228:07 AM(View: 636)
THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Phật Đản 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 14 tháng 5, 2022 tại Thiền đường Tánh Không - và trên MẠNG LƯỚI ZOOM toàn cầu
Tuesday, May 3, 20228:21 AM(View: 178)
Địa điểm: Chùa Quang Minh Melbourne số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019. Thời gian từ ngày Thứ Bảy 1/10 đến Thứ Hai 10/10/2022
Thursday, April 28, 20226:41 AM(View: 777)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.
Saturday, April 9, 20227:10 PM(View: 328)
NHẠC THIỀN TÁNH KHÔNG CD 1 Chủ đề NHỚ THẦY CD 2 Chủ đề DÃ TRÀNG CD 3 Chủ đề THIỀN TRĂNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH: Bạn có thể chọn 1 Bộ gồm 3 CD Hoặc chọn 1 USD gồm 30 bản nhạc Giá ủng hộ là $20 cho USB ; hoặc $20 cho 1 bộ 3 CD – FREE SHIPPING
Wednesday, March 30, 20229:26 AM(View: 316)
HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2022 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
Thursday, March 24, 202212:20 PM(View: 288)
Like a painter, when drawing a picture, stands in it to view a picture in the picture. Abhisayama, Fully, fully enlightened.
Tuesday, March 15, 202210:23 AM(View: 458)
-Thực hiện Video : Nga Ngọc - Hình ảnh : Tuệ Sơn/ Sinh nhật Thầy tại ĐT San Jose 2006-2015 - Nhạc phẩm : Thầy Tôi - Tác giả : Thuần Trí Tịnh - Phổ nhạc: Không Chánh Trí - Ca Sĩ: Bích Tuyền
Thursday, March 3, 20226:57 PM(View: 328)
THƯ MỜI Tham Dự Buổi thuyết giảng của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ đề: BÀI KHAI THÔNG số 3 lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3 năm 2022
Thursday, March 3, 20229:58 AM(View: 621)
1- Bầu Ban Điều Hành Đạo Tràng: 2- Khóa Hội Thảo: Ngày Thứ Bảy 2 Tháng 4, 2022: 3- Ngày Truyền Thống 2022: Ngày Chủ Nhật 3- 4- 2022 4- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Tổ Đình: 5- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Thụy Sỹ: 6- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Úc Châu: 7- Đạo Tràng Saigon VN: 8- Tiếp Tục Tổ Chức Các Khóa Bát Nhã Qua Zoom
Wednesday, February 16, 20228:34 PM(View: 628)
Buổi Giảng tổ chức tại Thiền Đường Tánh Không 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2022. Chương trinh có trực tiếp trên Zoom.
Wednesday, February 9, 202211:00 AM(View: 703)
Quả là trên đời này phước-họa thường đi đôi với nhau, khó nhìn thấy trước. Nếu không có vụ hỏa hoạn, thiền đường Tánh Không chắc khó có dịp được trùng tu để có được diện mạo mới hoàn mãn như ngày hôm nay.
Friday, February 4, 20228:58 AM(View: 822)
Chúng con Kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni Tánh Không Kính thân mời quý cô bác, quý anh chị Thiền Sinh Tánh Không Kính thân mời quý Thân Hữu Cùng về THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Tham dự buổi họp mặt thân mật Mừng THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG TÁI SINH HOẠT Lúc 10am ngày Chủ Nhật 6 tháng 2, 2022 (có chiếu trực tiếp trên Zoom)
Thursday, January 27, 202212:47 PM(View: 781)
CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN tại Tổ Đình
Tuesday, January 25, 20229:41 AM(View: 648)
Monday, January 17, 20228:21 AM(View: 490)
Thiền sinh NGUYỄN THỊ NAM HƯƠNG Pháp danh NHƯ NGỘ Đạo tràng Tánh không Paris Sanh ngày 26 tháng 11 năm 1949 Tạ thế ngày 13 tháng 01 năm 2022, Hưởng thọ 73 tuổi.
Saturday, January 15, 202210:33 PM(View: 683)
“Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật” vốn là quyển sách đã được chúng tôi phát hành vào năm 1999 và tái bản vào năm 2007 trong bộ sách gồm 4 tập. Bộ sách này đã được chúng tôi xếp với đề tài là: “Tìm hiểu và ứng dụng Thiền Phật Giáo.” Nay chúng tôi tách rời quyển sách “Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật” ra thành 1 quyển sách riêng biệt, mang tựa đề là: “Luận giảng vấn đáp về tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật.”
Saturday, January 15, 20221:36 PM(View: 671)
Thân mẫu thiền sinh MINH NHƯ đạo tràng SAN JOSE là: Cụ Bà: VƯƠNG THỊ YÊN Pháp danh: DIỆU THỌ Sinh năm: 1920 Tạ thế ngày 13 Tháng 1 Năm 2022 Tại Đại Ngãi, Sóc Trăng Việt Nam Hưởng Thượng Thọ 102 Tuổi
Thursday, January 6, 202210:54 AM(View: 1016)
Ngày 5 tháng 1, 2022 Thiền Đường Tánh Không Nam Cali đã được Thành Phố Garden Grove check final và ký chấp nhận sửa chửa đã hoàn tất.
Wednesday, December 29, 20217:56 AM(View: 1095)
HÌNH ẢNH Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT - 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Tuesday, December 21, 20215:45 PM(View: 899)
TƯỞNG NIỆM: LỄ BÁCH NHẬT –100 ngày Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU và LỄ CHUNG THẤT – 49 ngày Thầy THÍCH TUỆ CHÂN Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ báy 18 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Thursday, December 16, 202110:41 AM(View: 996)
Một lòng tưởng niệm ân sư Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ hai 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG + Zoom meeting.
Thursday, December 9, 20215:14 PM(View: 888)
Nhập Thất Chuyên Tu Định-Huệ Song Ngữ Việt-Pháp và Khí Công dưới sự giảng dạy của Ni Sư Triệt Như. Tham quan 3 ngày sau khóa tu.
Thursday, December 9, 20215:03 PM(View: 762)
Retraite méditative bouddhique bilingue et QiGong sous la direction de la Vénérable Bhikkhuni Triệt Như.
Thursday, December 9, 20219:10 AM(View: 682)
Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: LỄ BÁCH NHẬT –100 ngày Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU và LỄ CHUNG THẤT – 49 ngày Thầy THÍCH TUỆ CHÂN Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ báy 18 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 1, 20217:00 AM(View: 1030)
Nhằm mục đích LƯU GIỮ CÓ HỆ THỐNG các nhạc phẩm của tăng đoàn và thiền sinh Tánh Không, Ban Điều Hành Website vừa thành lập 1 thư mục mới: NHẠC THIỀN TÁNH KHÔNG nằm trong thư mục THƯ VIỆN trên trang nhà www.tanhkhong.org
Tuesday, November 30, 20217:31 PM(View: 618)
Cựu Thiền Sinh Tánh Không LÊ Hữu BANG Pháp Danh TÂM PHÁP Sinh ngày 08 tháng 08 năm 1936 Tại Quảng Trị,Việt Nam Tạ thế ngày 17 tháng 11 DL năm 2021 Nhằm ngày 13 tháng 10 AL năm Tân Sửu Tại Sacramento, California - USA . Hưởng Thọ 85 tuổi
Thursday, November 25, 202110:23 AM(View: 1191)
Như một truyền thống trong mùa Lễ Tạ Ơn, Thân mời quý anh chị Thiền Sinh và Thân Hữu (nếu có điều kiện) xin cùng về Tổ Đình quây quần bên nhau trong 1 buổi cơm thân mật như thuở Thầy còn trụ thế Hẹn nhau: 10am ngày thứ bảy 27 tháng 11, 2021 tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không (Reverside) Cùng nhau ghi nhớ Ơn Phật, Ơn Pháp, Ơn Thầy Tổ, Ơn Chư Tăng...
Tuesday, November 2, 20213:47 PM(View: 1178)
VIDEO Lễ CẦU SIÊU và TƯỞNG NIỆM Thầy THÍCH TUỆ CHÂN & Lễ CHUNG THẤT (49 NGÀY) Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU tại Tổ Đình Tánh Không ngày 30 Tháng 10, 2021
Thursday, October 28, 202110:42 AM(View: 1164)
VIDEO Lễ Xuất Gia Sa di ni THÍCH NỮ NHƯ TÂM tại Tổ Đình Tánh Không 24 tháng 10, 2021 Truyền giới sư: Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ
Thursday, October 28, 202110:29 AM(View: 1175)
HÌNH ẢNH Đêm Hoa Đăng - Công Phu Sáng & Lễ Xuất Gia Sa di ni THÍCH NỮ NHƯ TÂM tại Tổ Đình Tánh Không 24 tháng 10, 2021 Truyền giới sư: Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ
Thursday, October 28, 20218:48 AM(View: 948)
VIDEO Lễ Tưởng Niệm và Tang Lễ Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU - Full version 1:11 Thực hiện: NGA NGỌC Đạo tràng San Jose
Thursday, October 28, 20218:46 AM(View: 881)
TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU: Slideshow Memory Book Hình ảnh Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU được sắp xếp theo thời gian theo thông tin ngày chụp Thực hiện Slideshow: Tâm Huệ - Đạo tràng SanJose
Thursday, October 14, 20211:07 PM(View: 1078)
Trương mục của Tổ đình Tánh Không: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION Trương mục của Thiền Viện Chân Như: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION of Texas Trương mục của Thiền Đường Tánh Không Nam Cali: SUNYATA FOUNDATION
Thursday, October 7, 202110:28 AM(View: 1157)
Toàn Thể Môn Đồ Pháp Quyến Thiền Tánh Không Xin Đê Đầu Đảnh Lễ và Tri Ân Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Hội Đoàn, Chư Vị Thân Hữu và Quan Khách đã quan lâm tham dự Tang Lễ, Cầu nguyện, Tiễn đưa, Tân Giác Linh Tỳ Kheo Giáo Thọ THÍCH KHÔNG CHIẾU
Tuesday, October 5, 20217:23 PM(View: 1854)
Tăng đoàn Tánh Không sẽ làm lễ Xuất gia cho thiền sinh MAI NGUYỄN, đạo tràng Sacramento ngày : chủ nhật 24- 10- 2021 lúc 10am tại Tổ Đình thiền viện Tánh Không - Riverside
Tuesday, October 5, 20211:25 PM(View: 855)
Tập sách: Tưởng Niệm Thầy Không Chiếu - Thực hiện: Uyển Như - Hội Thiền Tánh Không Sacramento
Thursday, September 30, 202110:58 AM(View: 1642)
HÌNH ẢNH Lễ TANG Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU tại Sacramento Memorial Lawn - 25 & 26/9/20212
Thursday, September 30, 20219:53 AM(View: 1500)
HÌNH ẢNH Lễ TƯỞNG NIỆM Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG - NGÀY 18 THÁNG 9, 2021
Wednesday, September 29, 20213:23 PM(View: 1845)
Video: TƯỞNG NIỆM THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU: Lễ DI QUAN và TRÀ TỲ 26/9/2021
Thursday, September 23, 202111:44 AM(View: 702)
Khóa bát nhã, lớp trung cấp 2 online không có lớp ngày 25 tháng 9, 2021 Zoom meeting kỳ 3 sẽ được dời lại vào ngày 9 tháng 10, 2021
Tuesday, September 14, 20211:16 PM(View: 1427)
Để tỏ lòng tri ân, chúng con kính dâng Thầy món quà nhỏ bé này, mà mỗi chữ mỗi câu là một lời khuyên nhủ và nhắc nhở ân cần, tha thiết từ trái tim bồ tát nguyện độ chúng sanh.
Sunday, September 12, 20219:21 AM(View: 4392)
CÁO BẠCH: Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU Thế danh TRẦN VĂN TỰ Đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân vào lúc: 7:28 tối ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại thành phố Sacramento, California, Hoa Kỳ
Wednesday, August 11, 20214:12 PM(View: 1839)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ bảy 28 tháng 8, 2021 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 20 tháng 11- 2021
Wednesday, August 4, 20216:30 PM(View: 1602)
1- Bầu Ban Điều hành đạo tràng- 2- Khóa An Cư nhập Xuân của Tăng Đoàn Tánh Không- 3- Ngày Truyền Thống năm 2022 lễ Xuất Gia, lễ Xuất gia gieo duyên và lễ Quy y - 4- khóa Hội Thảo: 3 ngày -5- Một khóa đặc biệt: dành cho các bạn giáo thọ, huấn luyện viên - 6- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Tổ Đình - 7- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Thụy Sỹ - 8- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Úc Châu -9- Đạo tràng Saigon VN - 10- Tiếp tục tổ chức các khóa Bát Nhã qua Zoom:
Monday, July 26, 20218:01 AM(View: 1924)
Tập sách gồm 100 mẫu truyện ngắn do Ni Sư viết và gởi đăng trên trang Web Tánh Không. Mỗi bài viết đều chuyên chở một nội dung trong nhiều sắc thái khác nhau: cùng hướng tới mục tiêu tâm linh theo dấu chân của Đức Phật.
Saturday, July 17, 20215:44 PM(View: 865)
Ni sư Triệt Như, Thầy Thích Không Đăng, tăng đoàn Tánh Không và Thiền sinh Đạo tràng Nam Cali sẽ cùng chung lễ Viếng tang và lễ Cầu Siêu lúc 10 am ngày thứ bảy 24 tháng 7, 2021 tại Peek family
Wednesday, June 16, 20218:48 PM(View: 2111)
45 ngày sau: Ngày 12/6/2021 nhà Thầu bắt đầu khởi công Xây dựng lại Thiền Đường, Theo dự định giấy phép sẽ có trong 2 tuần và xây dựng hoàn tất trong 4 tuần.
Monday, May 31, 20216:37 PM(View: 2176)
HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN 2021 tại Tổ Đình Tánh Không ngày 29 tháng 5, 2021
Thursday, May 27, 20219:56 AM(View: 2099)
Nhớ Thầy, nhớ Thiền Đường nhìn lại HÌNH ẢNH Lễ PHẬT ĐẢN 2016 - 2019
Wednesday, May 19, 20218:17 AM(View: 1762)
Đại Lễ Phật Đản Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 29 tháng 5, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, May 5, 20218:54 PM(View: 2237)
Tường trình chi tiết HIỆN TRANG THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG NGAY SAU CƠN HỎA HOẠN 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4, 2021
Wednesday, May 5, 20213:16 PM(View: 1885)
Hằng Như xin kính lời Phân Ưu cùng tang quyến và kính nguyện cầu giác linh Tỳ-Kheo-Ni Thích-Nữ-Phúc-Trí được sanh về cõi an lành, sớm gặp Phật Pháp, thuận duyên hội ngộ Thầy Thiền Chủ, tiếp tục con đường tu học tâm linh giải thoát giác ngộ.
Wednesday, May 5, 202111:09 AM(View: 1842)
Con xin chân thành cầu nguyện cho Sư Cô ra đi thanh thản nhẹ nhàng về nơi an tịnh của mười phương chư Phật.
Wednesday, May 5, 202111:07 AM(View: 1701)
Hôm nay nhân ngày lễ tưởng niệm sư cô, con xin được trở về quá khứ, ôn lại chút kỷ niệm, và cũng xin được thành tâm kính lễ sư cô 2 lạy trước di ảnh sư cô.
Wednesday, May 5, 202111:04 AM(View: 1670)
Hiền Đức xin chân thành phân ưu đến Thầy Tuệ Chân cùng toàn thể gia đình hai họ, cầu chúc Sư Cô vẹn toàn viên mãn tâm nguyện Bồ Đề.
Tuesday, May 4, 20211:02 PM(View: 1577)
Lễ Cầu Siêu và Tưởng Niệm Sư Cô Thích Nữ Phúc Trí tổ chức tại TỔ ĐÌNH Thiền Viện TÁNH KHÔNG Với sự chủ trì của Ni sư Thích Nữ Triệt Như - Chủ lễ Thầy Thích Không Đăng
Tuesday, May 4, 202111:26 AM(View: 1347)
Thu hình và thực hiện bởi Hội Thiền Tánh Không San Jose và Hội Thiền Tánh không Sacramento
Friday, April 30, 20217:49 PM(View: 2450)
Lúc 1:30 sáng ngày 30 tháng 4, 2021 một tai nạn hỏa hoạn khởi phát ra tại 1 cơ sở thương mại sát cạnh Thiền Đường Tánh Không Nam Cali, đã cháy lan Thiền Đường...
Wednesday, April 28, 20214:18 PM(View: 2583)
Sư cô THÍCH NỮ PHÚC TRÍ Sanh ngày 21 tháng 5 năm 1939 tại Việt Nam Đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân ngày 25 tháng 4 năm 2021 tại Florida Hoa Kỳ
Thursday, April 22, 202110:41 AM(View: 1530)
Một ƯỚC MƠ KHÁC CỦA THẦY đã thành sự thật: Có sự chung sức của quý anh chị Ban Dịch Thuật tại Đức Quốc dòng pháp Thiền Tánh Không nay có phương tiện lan tỏa ở Đức, ở những nơi nói tiếng Đức với gần 220 triệu người,
Wednesday, April 21, 202112:09 PM(View: 1593)
HTTK ZOOM MEETING: Thứ bảy 24 tháng 4, 2021 lúc 2 giờ chiều (giờ Cali)
Thursday, March 18, 202110:46 AM(View: 1747)
Xin hãy CHUNG SỨC CÙNG NHAU: Chung sức dịch sang tiếng bản địa của mình, Chung sức chia sẻ LINK các bài hay mà mình đã tuyển chọn Con Đường Mới này nếu được tất cả chúng ta cùng chung sức thì dòng Pháp TÁNH KHÔNG sẽ luân tiếp mãi...
Wednesday, March 17, 20217:11 PM(View: 2166)
THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
Wednesday, March 17, 20215:15 PM(View: 1117)
Thiền sinh Đặng Kim Lung (Đạo tràng Toronto) Pháp danh: Thanh Thắng Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1948 Mãn phần ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại Toronto Canada Hưởng thọ 73 tuổi
Wednesday, March 3, 20218:14 AM(View: 2757)
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư, các khóa tu học hoặc Xây Dựng lại Thiền Đường A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
Wednesday, February 24, 20211:25 PM(View: 2231)
CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali lúc 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy 20 tháng 2, 2021 và cùng lúc trên mạng ZOOM 1./ Cho Thân mẫu anh Tuệ Vinh mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./ Cho chị của anh Tuệ Thông và 3 cháu cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh là chị bạn dì của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như ngày 16 tháng 2, 2021
Tuesday, February 23, 20217:05 PM(View: 2005)
HÌNH ẢNH buổi CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU ngày 20 tháng 2, 2021 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, February 17, 202110:48 AM(View: 2322)
CÙNG CHUNG LỄ CẦU SIÊU TỔ CHỨC Lễ CẦU SIÊU 1./ Cho Thân mẩu anh Tuệ Vinh là cụ bà Vương Thị Mân mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 2./Cho chị của anh Tuệ Thông là bà Lê Như Loan và 3 cháu Olivia Nguyễn, Edison Nguyễn, Colette Nguyễn cùng mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 3./ Cho cháu của chị Huệ Đăng là Ông Cao Văn Liệt pháp danh Tâm Đức Thành mất ngày 16 tháng 2 năm 2021 4./ Cho Thiền sinh Nguyễn Lan Anh - Pd: Tâm Minh Cảnh là chị họ của chị Nguyên Như, mất ngày 09 tháng 02- 2021 Tại thành phố Orange California 5./ Cho Người em bạn dì của Ni sư Triệt Như là bà Châu Ngọc Diệp từ trần ngày 16 tháng 2, 2021 tại Houston, Texas
Saturday, May 21, 20223:02 PM(View: 29)
Thiền sinh TRẦN TẤT THIỆN BILLY Pháp danh: KHÔNG QUÁN Sinh ngày: 21 tháng 12 năm 1958 Tạ thế ngày 12 tháng 5 năm 2022 Tại California
Wednesday, May 11, 20228:07 AM(View: 636)
THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Phật Đản 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 14 tháng 5, 2022 tại Thiền đường Tánh Không - và trên MẠNG LƯỚI ZOOM toàn cầu
Tuesday, May 3, 20228:21 AM(View: 178)
Địa điểm: Chùa Quang Minh Melbourne số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019. Thời gian từ ngày Thứ Bảy 1/10 đến Thứ Hai 10/10/2022
Thursday, April 28, 20226:41 AM(View: 777)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.
Saturday, April 9, 20227:10 PM(View: 328)
NHẠC THIỀN TÁNH KHÔNG CD 1 Chủ đề NHỚ THẦY CD 2 Chủ đề DÃ TRÀNG CD 3 Chủ đề THIỀN TRĂNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH: Bạn có thể chọn 1 Bộ gồm 3 CD Hoặc chọn 1 USD gồm 30 bản nhạc Giá ủng hộ là $20 cho USB ; hoặc $20 cho 1 bộ 3 CD – FREE SHIPPING
2,319,686,071,854,654,172