HỘI NHẬP

THÔNG BÁO: CẬP NHẬT CÁC KHÓA TU HỌC ĐẶC BIỆT TẠI THIỀN VIỆN VÀO THÁNG 2 VÀ THÁNG 3, 2015

14 Tháng Mười 20148:06 CH(Xem: 8403)

 

THÔNG BÁO
Cập nhật Jan/16/2015

Vì tình hình sức khỏe của Thầy Thiền Chủ chưa được khả quan, hôm nay ngày 16 tháng 1, 2015, Thầy Thiền chủ thông báo chỉ định: 3 khóa tu học tháng 2 &3 tại Thiền Viện sẽ do Ni Sư  Triệt Như phụ trách theo giáo trình và dưới sự chứng minh của Thầy.

Chương trình 3 khóa tu học và thời gian học không có gì thay đổi (xem chi tiết bên dưới:)

Thầy cũng chấp thuận cho gia hạn ghi danh 3 khóa học này đến hết ngày 30 tháng 1, 2015.

Phiếu Ghi Danh có thể download tại link:  Xin click vào để tải về: Phiếu Ghi Danh

Xem cập nhật Danh Sách Thiền Sinh đã ghi danh tại link:

http://tanhkhong.org/p106a519/danh-sach-thien-sinh-da-ghi-danh-tham-du-cac-khoa-tu-hoc-thang-2-3-2015-tai-thien-vien

Các khóa tu học đặc biệt tại Thiền viện vào tháng 2 và tháng 3, 2015 được cập nhật như sau:

 

1. KHÓA TU HỌC ĐẶC BIỆT TẠI THIỀN VIỆN: (do Ni Sư  Triệt Như phụ trách theo giáo trình và dưới sự chứng minh của Thầy.) 4 ngày

 Chủ đề:

KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS BẰNG PHUƠNG PHÁP “5 W” VÀ “1 H”

Khai Giảng: 9 am ngày 23 tháng 2, 2015

Bế giảng: 5 pm ngày 26 tháng 2, 2015

Thành phần tham dự:

  • các Thiền Sinh Giáo Thọ
  • và những bạn đã học qua các lớp Trung Cấp Bát Nhã 1,2,3. 

Nội dung tu học:

Bài 1: Các tiến trình Tâm trong Đạo Phật

Bài 2: Giá Trị của Định trong Thiền Phật Giáo

Bài 3: Vai Trò của Nhận Thức trong Tâm Lý Học Phật Giáo

Bài 4: Chức năng của Tánh Tự Nhận Thức Biết

Bài 5: Làm thế nào để tạo ra được những năng lượng bên trong vùng Precuneus.

 

Hạn chót ghi danh: từ nay đến ngày 30 tháng 12, 2014

Ghi danh: Ni sư Triệt Như: trietnhu@yahoo.com

  Thiền Sinh Tuệ Nguyên: toanhtuan@yahoo.com

2.    KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN: 5 ngày

Khai Giảng: 9 am ngày 27 tháng 2, 2015

Bế giảng: 5 pm ngày 03 tháng 3, 2015

Thành phần tham dự:

  • Tất cả các giáo thọ đã nhận truyền y.

Hạn chót ghi danh: từ nay đến ngày 30 tháng 12, 2014

Ghi danh: Ni sư Triệt Như: trietnhu@yahoo.com

  Thiền Sinh Tuệ Nguyên: toanhtuan@yahoo.com

 

3.    KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG: 5 ngày

Khai Giảng: 9 am ngày 4 tháng 3, 2015

Bế giảng: 5 pm ngày 8 tháng 3, 2015

Thành phần tham dự:

  • Tất cả các điều hợp viên Hội và Đạo tràng,
  • Tất cả Ban điều hành Hội và Đạo tràng các nơi
  • Các thiền sinh có nhu cầu tu học

 Nội dung tu học:

Tính nguyên tắc của người lãnh đạo

Tánh nguyên tắc của Thành Viên trong Hội hay Đạo Tràng

 

Hạn chót ghi danh: từ nay đến ngày 30 tháng 12, 2014

Ghi danh: Ni sư Triệt Như: trietnhu@yahoo.com

   Thiền Sinh Tuệ Nguyên: toanhtuan@yahoo.com

 

 Xin click vào để tải về: Phiếu Ghi Danh
 

LỊCH  ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 2O NĂM HOẠT ĐỘNG Của HTTK

Và Các Khóa Tu Tháng 2 + Tháng 3 Tại Thiền Viện

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

15

27

16

28

17

29

18

30

FEB 19, 2015 *Tết

 Mùng 1TẾT

  • Chư Tăng Ni và thiền sinh kính mừng thượng thọ Thầy Thiền Chủ
  • Thầy ban pháp thoại và ban lộc đầu năm

20

2

FEB21, 2015

Mùng 3 TẾT

Đêm Hoa Đăng

Feb 22, 2015
Sáng Mùng 4 TẾT

Đại Lễ KN 20 Năm HOẰNG PHÁP
Chiều Mùng 4 TẾT
Lễ Quy Y và Dá kéo Gieo Duyên

Feb 23

KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 10 
5

Feb 24

KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 10 
6

Feb 25

KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 10


7

Feb 26

KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 10 
8

Feb 27

KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 
9

Feb 28

KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 10

Mar 01

KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 11
Mar 02

KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 
12

Mar 03

KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 
13

Mar 04

KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LẢNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
14

Mar 05

KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LẢNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
15

Mar 06

KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LẢNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
16

Mar 07

KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LẢNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
17

Mar 08

KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LẢNH ĐẠO VÀ  ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
18

9

 

  19

1020

1121

1222

1323

1424

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Giêng 2020(Xem: 161)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
27 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1632)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
10 Tháng Mười 2019(Xem: 1352)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
24 Tháng Năm 2019(Xem: 996)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
08 Tháng Giêng 2019(Xem: 1483)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
29 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2702)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 4043)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4008)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
20 Tháng Chín 2017(Xem: 2946)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
13 Tháng Sáu 2017(Xem: 11091)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
28 Tháng Tư 2017(Xem: 6354)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 4181)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2844)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
23 Tháng Sáu 2016(Xem: 4723)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
03 Tháng Năm 2016(Xem: 7033)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
18 Tháng Tư 2016(Xem: 9469)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 3665)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
23 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4433)
14 Tháng Chín 2015(Xem: 7925)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
31 Tháng Tám 2015(Xem: 6190)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 6007)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5818)
Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 9958)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5395)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
16 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6404)
Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
10 Tháng Tám 2014(Xem: 6777)
Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
08 Tháng Tám 2014(Xem: 6143)
Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 9888)
Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
28 Tháng Ba 2014(Xem: 10090)
Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
05 Tháng Hai 2014(Xem: 16510)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 16196)
Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
19 Tháng Chín 2013(Xem: 18887)
Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 72935)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng