HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như SNHP037: CHÂN THẬT BA LA MẬT

Wednesday, November 24, 202112:54 PM(View: 1294)
Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 37

CHÂN THẬT BA LA MẬT

37SUOI NGUON HANH PHUC 4 X 6 VN

Đây là một hạnh sống của hàng bồ tát, trong Mười Ba la mật thuộc hệ Nguyên thủy. Bồ tát theo nghĩa phổ thông, là người có nguyện vọng tu cho tới giác ngộ hoàn toàn, tức quả vị Phật.

Trong kinh, Phật có nói: “Ta nói sao, ta làm vậy. Ta làm sao, ta nói vậy”. Mới nghe qua, mình nghĩ là đơn giản quá. Khi học tới Chân thật ba la mật, lúc trước mình chỉ lướt qua, không nghĩ là quan trọng. Lúc đó, mình thấy giữ giới vọng ngữthực hành chân thật ba la mật rồi. Bây giờ, càng ngày mình càng thấy “chân thật” rất quan trọng nó không những là đức hạnh, nó cũng là trí tuệ, nó cũng là cửa dẫn tới niết bàn nữa.

Trong kinh Duy Ma Cật cũng nói tới giá trị quan trọng của tâm “chân thật”: “Trực tâm đạo tràng”. Trực tâm là tâm ngay thẳng, khách quan, đối tượng thế nào, nhận biết đúng y như vậy, không thêm bớt, không xét đoán phê bình, không khởi ý thiên lệch đối với tất cả pháp. Trong bài “Tiểu kinh Đoạn tận ái”, đức Phật dạy:

"Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp".

Đạo tràng: tràng hay trường, là nơi rộng rãi, là khoảng không gian lớn; đạo: có nhiều nghĩa, là con đường, cũng là chân lý rốt ráo, cũng là bản thể tâm cao thượng, rỗng không, nhưng bên trong là tàng ẩn trí tuệ siêu vượt phi thường. Câu “”Trực tâm là đạo tràng” có ý nói cái tâm chân thật cũng là một phương thức đi tới nơi rốt ráo. Chỉ cần an trú trong cái tâm chân thật là cũng giác ngộ. Trong ý nghĩa thực tế, đạo tràng là nơi chốn trong sạch, cao quí, thuận tiện cho việc phát huy trí tuệ, là một nơi có ý nghĩa tâm linh. Kinh thường nói: Chư Phật ngồi nơi đạo tràng mà thành chánh đẳng chánh giác. Chúng ta cần hiểu ý nghĩa của đạo tràng để mình không lơ là, mà xem thường, vô tình làm cho đạo tràng trở thành chỗ tranh cãi, xung đột bằng “những vũ khí miệng lưỡi” như có lần trong kinh kể chuyện xung đột tại Kosambi giữa hai nhóm đệ tử của hai vị thầy.

Con đường tu tập theo “Chân thật ba la mật” cũng là một tiến trình từ đơn giản lần tới sâu sắc hơn. Đầu tiên, mình nhớ giữ giới không vọng ngữ của cư sĩ. Chúng ta ôn lại phần này vì có khi mình tưởng là dễ quá, ai lại không biết, nhưng nhiều khi mình quên, phạm lỗi rồi, có khi sám hối, xin lỗi với người ta, nhưng lời nói bừa bãi khó nghe lắm, cái tâm đời sẽ ghi nhớ hoài đó, các bạn ơi. Bước đầulời nói chân thật:

-        Ý nghĩa phổ thônglời nói đúng với sự thực. Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết; thấy nghe rõ ràng thì nói có thấy, nghe; không thấy, nghe thì nói không thấy, nghe; tuy nhiên nếu nói ra làm cho người khác đau khổ, thì nên im lặng, đó là sự im lặng của bậc thánh.

-        Nói đúng lúc, đúng người, đúng việc.

-        Lời nói ôn hoà, có trí tuệ, có từ bi, tao nhã, đem lại sự hài hòa thông cảm, chứ không gây chia rẽ.

-        Tuy chú trọng nhiều tới lời nói, thiệt ra ý chân thậttrong sạch mới diễn nói ra thành lời hữu ích và hành động tốt.

Đây chỉ là lời nói chân thật, không phạm lỗi vọng ngữ. Bước đầu tu tập chúng ta cần phải tỉnh thức giữ gìn. Thấy đơn giản, nhưng có khi mình sai phạm mà không biết đó, các bạn ơi. Mình rất nhiều khi chủ quan, luôn cho mình là đúng, người kia là sai. Đó là cái ngã. Nó thường ngoan cố, tự biện minh, đổ lỗi cho người khác. Trong kinh, đức Phật gọi là “người khó nói”. Còn “người dễ nói” là người biết phục thiện, biết lỗi thì sám hối, vui vẻ sửa đổi, dễ tiến lên.

Làm sao biết mình đã sai?

Khi mình nói năng, hành động làm cho người khác buồn phiền, làm cho tập thể hoang mang bất mãn. Người ta im lặng tránh xa. Mình chủ quan không biết. Người ta bày tỏ rõ ràng, mình lại càng biện minh. Khăng khăng cố chấp cái lý lẽ của mình, cho tập thể kia lý luận sai lầm. Đây là “người khó nói”. Cũng là kiến chấp, cũng là cái ngã, cũng là vô minh. “Vô minh là khẳng định”, khi khẳng định là dính mắc, dính mắc vào cái gì, cũng là dính mắc.

Tất cả lỗi lầm về lời trên đây là tiểu vọng ngữ. Những lỗi lầm đó đã khiến nảy sinh ra những hậu quả bất hạnh tất nhiên sau đây:

-        Người tốt lần lần tránh xa

-        Người xấu ác, thích gièm pha, nói lén, nói dối, nói lưỡi hai chiều thì lại thích tới gần, vì cùng thích chuyện thị phi, hại người.

-        Không ai tin tưởng người hay nói dối.

-        Gia đình xáo trộn, bất an, con cháu không tôn kính cha mẹ, ông bà.

Ngoài cái lỗi tiểu vọng ngữ, trong giới luật của bậc thánh còn có một lỗi lớn hơn nữa là Đại vọng ngữ.

Đại vọng ngữ nghĩa phổ thông là chưa chứng đạt mà khoe là đã chứng đạt. Trong ý nghĩa này có lẽ áp dụng cho tu sĩ. Chưa sáng đạo mà có lời nói hay cử chỉ khiến cho người khác tưởng lầm là mình sáng đạo, để mong người khác cung kính, ngợi khen, cúng dường mình. Nếu người khác tưởng lầm mình đã đắc quả vị nào mà thực sự mình chưa đắc, người khác tưởng mình đạt được tầng Định nào mà thực sự mình chưa đạt, người khác tưởng mình có thần thông mà thực sự mình không có, mình biết người khác tưởng lầm như thế mà mình vẫn cố ý yên lặng, không nói rõ ra sự thực, với ý muốn cho người khác cung kính, tôn trọng mình, để có đông đệ tử v.v...thì cũng đều là mắc tội đại vọng ngữ.

Ngoài ra trong xã hội hiện nay, có một sự kiện nữa là không phải người xuất gia mà tự làm cho người khác tưởng là đã xuất gia rồi, để mong được lợi dưỡng, hay với ý đồ khác, cũng là đại vọng ngữ.

Tại sao Phật và Tổ lại xếp những trường hợp này là quan trọng?

Vì có liên hệ tới Tam Bảo. Khi một vị đã xuất gia phạm lỗi, cái lỗi đó trở thành to lớn vì làm giảm giá trị cao quí của Tăng Bảo, và cũng làm giảm tín tâm của người khác đối với Phật bảoPháp Bảo nữa.

Hậu quả của tội đại vọng ngữ là:

-        Tự mình là vô minh, ngạo mạn, đầy đủ ngã chấp, ngã ái, ngã mạn, ngã dục.

-        Tự mình là giả dối, giả đạo đức.

-        Bối rối, không tự tin khi vào hội chúng đông người.

-        Khi sống, ở trong vô minh, còn vướng vào: tài, sắc, danh, thực, thùy.  

-        Người có trí sẽ tránh xa.

-        Người mê tín, không có trí sẽ ùa theo.

-        Khiến người hủy báng Tam Bảo, mất niềm tin nơi Tam Bảo.

  

Bây giờ chúng ta tiến lên bước cao hơn: “chân thật ba la mật”, từ gốc là: sacca pāramī. Sacca mình hiểu đó là chân lý, sự thật. Pāramī hay Pāramitā là tới bờ bên kia, đạt tới hoàn hảo. Thường người ta nhấn mạnh tới lời nói chân thật, tuy vậy ý nghĩa thực của phương thức tu này cao thượng hơn. Nó bao hàm cả ý, cả hành động, tức là tâm và hạnh sống đều phải biểu hiện sự trong sạch, an lạctrí tuệ của người tỉnh thức.

Người tỉnh thứcthông suốt tất cả những sự thật của cuộc đời và sống phù hợp với những qui luật đó, nên tâm thanh thản, nhu hòa, vượt lên trên những sóng gió thăng trầm của kiếp người. Đó là những sự thật:

Vô thường, khổ, vô ngã, tương quan nhân quả, bản thể cuộc đời là trống không, là như huyễn, là như như bất động, là bình đẳng.

 Vậy chỉ cần thực hành một phương thức “Chân thật ba la mật” này cũng đưa ta qua tới bến bờ thoát khổ rồi, vì trên đoạn đường tu tập đó, ta cũng đã thực hành đầy đủ tất cả những ba la mật khác mới trọn vẹn được “Chân thực ba la mật”.

Mười ba la mật gọi là Thập độ ba la mật. Từ “độ” là con đò, con đò đưa người qua sông. Thập độ ba la mậtmười phương tiện đưa người vượt qua tới bến bờ bên kia, là nơi an toàn, thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. Đó là:

1-    Bố thí ba la mật
2-    Trì giới ba la mật
3-    Xuất gia ba la mật
4-    Trí tuệ ba la mật
5-    Tinh tấn ba la mật
6-    Chân thật ba la mật
7-     Nhẫn nhục ba la mật
8-    Quyết định ba la mật
9-    Từ ba la mật
10-  Xả ba la mật

Khi con đường tu đòi hỏi tới mức rốt ráo (ba la mật) thì tất cả các phương thức này đều phải phát xuất từ cái tâm hoàn toàn trong sáng, không còn lậu hoặc, không còn chấp ngã, nên chỉ cần thực hành một ba la mật tự nó cũng đã tròn đủ tất cả ba la mật rồi. Cho nên Mười ba la mật cũng có thể xem như Mười Đức hạnh quan trọng của bậc giác ngộ.

Vậy các bạn hãy chọn “con đò” nào đưa mình vượt qua dòng sông đời, rồi ra khơi, có khởi hành mới có ngày tới được bến bờ hạnh phúc, một ngày nào đó, chúng mình sẽ reo lên:

“Đã tới rồi, đã tới rồi, đã tới bờ bên kia rồi, chúng ta đã tới bờ bên kia rồi. Giác ngộ, vui thay!”

(Gate! Gate! Pāragate! Pārasamgate! Bodhi, svāha!)

 

Thiền viện, 16-11-2021

TN   


Line 2

Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 37
CHÂN THẬT BA LA MẬT

audio-icon_thumbnail(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, February 12, 20228:19 AM(View: 503)
Das harmonische Leben in der Sangha ist ein Maßstab für unsere Praxis. Wenn wir uns nicht harmonisieren können, haben wir noch nicht genug Weisheit und Mitgefühl besaßen.
Thursday, February 10, 20228:50 AM(View: 1094)
Chí xuất thế xuất trần mình vẫn phải giữ cứng cỏi ngang nhiên như thân cây tiêu cổ thụ kia, nhưng đối diện với giông gió trong đời thì chúng ta cẩn thận thấp mình xuống, càng sát đất càng tốt, chúng ta nép sát vai nhau, nương tựa bóng che của Phật Pháp Tăng thường trụ mà sống, thì có gió bão nào thổi lung lay chúng ta được.
Thursday, February 10, 20228:10 AM(View: 869)
Hôm nay, là mùa xuân. Đất trời cũng chuyển mình. Tổ đình năm nay chưa có hoa đào, hoa mai vàng chỉ mới ra búp non. Chỉ có thủy tiên đơm hoa trắng muốt, thoảng hương tinh khiết, thầm lặng dâng hiến cho đời hương sắc của mình. Có ai nghe tiếng hát của hoa thủy tiên, giữa đất trời bao la mùa xuân?
Wednesday, February 9, 20224:02 PM(View: 509)
Hoffentlich können wir in den kommenden neuen Frühlingstagen unsere Sorgen, Unklarheiten und Fehler beenden, die wir in dem vergangenen Jahr gemacht haben.
Wednesday, February 9, 20223:38 PM(View: 597)
At last! The chick-flicks “ the Mind” are over. Sleep, all the member cast, the troublemakers. The red velvet curtains have drawn down. Now, everywhere is the very emptiness, tranquility and brightness.
Saturday, February 5, 20229:05 AM(View: 521)
Alles was wir für unseren spirituellen Weg erfüllen müssen, sind die Erinnerung und die Vergessenheit. Leider haben wir sie im Alltag oft verwechselt. Was wir nicht vergessen sollen, haben wir vergessen und was wir vergessen sollen, haben wir nicht vergessen.
Friday, February 4, 202212:13 AM(View: 652)
Bài kinh “Người Biết Sống Một Mình”, đức Phật đã chỉ bày cho chúng sanh về nghệ thuật sống để được an lạc hạnh phúc một cách sâu sắc ngay trong từng sát-na hiện tại.
Friday, February 4, 202212:09 AM(View: 587)
“Con Đường Không Có Lầm Lỗi” gồm ba pháp: Thu thúc lục căn, Tiết độ ăn uống và Chú tâm cảnh giác là những pháp căn bản đức Phật hướng dẫn những Tỷ-kheo còn sơ cơ thực hành nhằm tiến tới việc loại trừ các ác pháp: Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến gọi chung là lậu hoặc. Cả ba pháp này nhằm huấn luyện tâm hành giả an trú trong Tánh giác.
Thursday, February 3, 20224:55 PM(View: 705)
Hai từ Không Nói đó là phương tiện duy nhất để chúng ta cắt đứt toàn bộ vọng tưởng hay niệm suy nghĩ khởi lên trong đầu chúng ta mà trước đây chúng ta không nhận ra thực chất chúng là cái gì
Saturday, January 29, 20222:00 PM(View: 485)
Somit kann man sagen, dass Samadhi und Pranja nicht getrennt werden können. Immer wenn Samadhi tief und fest ist, bringt es das Pranja hervor und umgekehrt, wenn Prajna existiert, wird der Geist rein und ungebunden. Das heißt: der Geist ist so unerschütterlich stabil, dass die acht Verblendungswinde des Lebens ihn nicht beeinflussen können.
Wednesday, January 26, 20221:24 PM(View: 533)
Năm qua, Hội Thiền Tánh Không Sacramento dù lắm chật vật cũng đã cố gắng thực hiện Đặc San Xuân Tân Sửu và đã được đón nhận nhiều ưu ái. Năm nay, với sự khích lệ đó, Ban Biên Tập tiếp tục thực hiện Đặc San Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân Bên Thềm Tánh Không” qua ứng dụng Google Drive. Mong rằng với Đặc San bé nhỏ trong thời công nghệ sẽ mang đến chút niềm vui cho người đọc trong mấy ngày Xuân và mùa Xuân vẫn luôn là mùa của: Cung chúc Niềm Tin Yêu và Hy Vọng.
Tuesday, January 25, 20221:50 PM(View: 881)
Hi vọng, theo những ngày xuân mới sắp đến, chúng ta sẽ đặt một dấu chấm cuối cùng cho những ưu tư, buồn phiền, những vụn vặt, sai sót, trong năm cũ.
Tuesday, January 25, 202211:42 AM(View: 848)
Mùa xuân cũng vậy, không bao giờ chấm dứt, trong tâm mỗi người. Dù cho nó có tên là hạ, thu, hay đông đi nữa, nó cũng là xuân. Khi mình gọi là Xuân thì là Xuân của mình. Khi mình không gọi gì hết thì không có mình, cũng không có xuân, và cả thế gian cũng biến mất.
Tuesday, January 25, 202210:12 AM(View: 756)
Dhamma chính là khuôn vàng thước ngọc Đức Phật để lại cho đời. Chúng ta thừa tự Dhamma, như là tấm bản đồ kho tàng hạnh phúc, vậy các bạn ơi, chúng ta cùng nhau tiến bước, bản tâm chính thật nơi mình.
Monday, January 24, 20227:10 PM(View: 554)
Und was können wir von diesem nichtfühlenden Dharma lernen? Wir müssen die Weisheit haben, um ein nützliches Leben für uns selbst und andere zu führen. Ein Leben in Harmonie, das vollständig von Gier, Wut und Verblendung befreit wurde. Diese drei Geistesgifte haben eine Macht, die die ganze Welt vernichten kann, was uns zu Leiden führt und nicht nur in diesem Leben, sondern auch in vielen zukünftigen Leben.
Friday, January 21, 20229:16 PM(View: 607)
Bằng phản xạ giác quan thì do tiềm năng hoạt động của 3 tánh: thấy, nghe và xúc chạm. Bằng phản xạ thụ động thì do tiềm năng hoạt động của vùng precuneus.
Wednesday, January 19, 20229:08 AM(View: 1172)
Nếu tâm chưa chiếu sáng, có nghĩa là tâm chưa tĩnh lặng, tâm chưa tĩnh lặng vì tâm chưa trong sạch, tâm chưa trong sạch vì tâm chưa trống rỗng.
Monday, January 17, 20226:47 PM(View: 751)
Người nào học thiền mà không nắm vững chủ đề nhận thức thì cuộc đời tu thiền của mình kể như buông trôi.
Wednesday, January 12, 202210:45 AM(View: 1120)
Như vậy bài học của lửa, nước, gió, mây là gì? Ta phải có trí tuệ để biết sống tốt, hữu ích cho mình và cho người khác. Sống hài hoà, trừ diệt hẵn tâm tham, tâm sân, tâm si. Ba thứ tâm này có sức tàn phá, hủy diệt tất cả thế gian, đưa tới khổ đau mà thôi. Không những trong đời này mà còn khổ đau trong nhiều đời sau nữa.
Monday, January 10, 20222:02 PM(View: 993)
Bài này chúng tôi đã đăng trong Đặc san Thiền Tánh Không số 1, phát hành vào Xuân năm 1999. Đây là lúc chúng tôi mới vừa học từ nơi Thầy được 3 năm qua 3 khóa tu học Căn bản tại 3 nơi: năm 1996 tại Beaverton (Oregon), năm 1997 tại Corona (Nam Cali), năm 1998, tại Westminster (Nam Cali).
Saturday, January 8, 202210:22 AM(View: 672)
Regel, Samadhi und Weisheit nur Begriffe wie „der Achtfachen Pfad“. Sie sind nur ein Mittel, das von Buddha präsentiert wurde, um die Fähigkeiten vieler fühlender Wesen zu fördern. Ebenso wie „die sieben Erleuchtungsglieder“ (Bojjhanga), die Zuflucht zu Buddha, die Ordination… Alle sind Begriffe, die Buddha erfunden hat. Wir sollen deshalb nicht an diesen Begrifflichkeiten anhaften sondern den tiefen Sinn, der darin steckt, verstehen.
Wednesday, January 5, 20229:53 AM(View: 1399)
Hôm nay ngẫm nghĩ lại tất cả những công việc nhọc nhằn vất vả của mình trên con đường tu chỉ là làm sao nhớ và làm sao quên. Thêm một vấn đề cũng quan trọng là nhớ cái gì và quên cái gì.
Friday, December 31, 20211:58 PM(View: 688)
Ein liebender Vater wartet immer irgendwo auf die Rückkehr seiner Kinder!
Thursday, December 30, 20218:07 AM(View: 1257)
Hôm nay, mùa tưởng niệm Thầy Tổ, xin khơi lại ngọn lửa sáng mà Thầy đã truyền lại cho chúng ta trong suốt 25 năm nương tựa nơi quê hương thứ hai này.
Wednesday, December 29, 20216:42 PM(View: 785)
Bài viết này con ghi lại kỹ niệm giữa hai Thầy trò và những gì con đã nhận ra và thực hành có kết quả qua kỹ thuật Không Nói Thầy đã dạy cho chúng con. Không Đăng thành tâm cảm niệm ân đức sâu dày của Thầy.
Monday, December 27, 20218:45 PM(View: 914)
Hôm nay, cung đối trước di ảnh tôn nghiêm của Thầy, chúng ta kính lễ Thầy tam bái. Hứa nguyện noi theo gương Thầy tự giác, giác tha trong khả năng của mỗi người.
Sunday, December 26, 202111:30 AM(View: 1200)
Tăng Đoàn phải hòa hợp, đây là thước đo công phu tu tập của mình. Nếu chưa hòa hợp là mình chưa đủ Trí Tuệ và Từ Bi.
Tuesday, December 21, 20214:21 PM(View: 1203)
Những tuồng hát mang tên Tâm chấm dứt. Hãy ngủ đi, những đào kép quấy nhiễu đời, tấm màn nhung đỏ đã kéo qua. Bây giờ là vắng lặng, tịch diệt, và ánh sáng.
Saturday, December 11, 20211:48 PM(View: 719)
Zum Schluss kann man sagen, dass man diesen Durchbruch oder den Zustand des wortlosen Gewahrseins mindestens ein Mal bei der Übung erleben muss. Nur so kann man dann ohne irgendein Hindernis im Kopf vorwärts gehen. Solange man diesen Zustand noch nicht erlebt hat, steht man immer noch vor dem Tor des Meditationshauses. Sobald der Geist klar und rein wird, verschwinden das Selbst und Nicht-Selbst automatisch.
Wednesday, December 8, 20219:22 AM(View: 1704)
Kính thưa Thầy, dù nói bao nhiêu cũng không đủ diễn tả cái trí như núi và cái tâm như biển của một thiền sư.
Wednesday, December 8, 20217:43 AM(View: 1095)
Mấy đêm liền, nửa khuya tỉnh giấc, mở hé mắt trông ra trời, lại gặp trăng. Cám ơn trăng, đã tới thăm mình. Trăng cười, cả phòng đẫm trong ánh sáng an lạc.... Có phải thế không trăng ơi? Vậy mà sao mình hững hờ, không biết.
Wednesday, December 1, 202111:03 AM(View: 1554)
Người cha cao thượng của thế gian, ở đâu đó, ngài có mỏi mắt chờ đợi những đứa con lưu lạc chưa trở về nhà?
Wednesday, December 1, 202110:41 AM(View: 1458)
Như thế, Định và Huệ không thể tách rời nhau. Hễ Định vững chắc thì phát huy Huệ, hễ Huệ thông suốt thì tâm không dính mắc với thế gian, tức là tâm Định, bất động trước tám ngọn gió đời.
Sunday, November 28, 20219:39 PM(View: 827)
Das ist mein Traumland. Mein Traumland ist hier, dieses Meditationshaus, und auch die ganze Welt. Wo auch immer ich hingehe, werde ich in dieser Welt bleiben. Wo auch immer ich hingehe, werde ich in diesem Traumland leben und sterben.
Sunday, November 28, 20218:37 AM(View: 832)
Đọc: Triệt như Diễn ngâm: MINH NHƯ Đệm Đàn tranh: HOÀNG NHƯ
Wednesday, November 24, 20216:32 PM(View: 756)
Đúc kết về lý thuyết và thực hành: Thiền Chỉ, Định, Huệ, Quán. Giải đáp thắc mắc.
Tuesday, November 23, 202111:00 PM(View: 1172)
Giới, Định, Tuệ chỉ là ba chữ thôi, là phương tiện, Đức Phật bày ra để hướng dẫn nhiều căn cơ chúng sanh, cũng như Bát chánh đạo, Thất giác chi, quy y, xuất gia ...Tất cả là ngôn ngữ, là lời, do Đức Phật tạm bày ra. Chúng ta không nên cố chấp vào văn tự, mà phải hiểu cái gì ẩn sâu bên trong văn tự.
Sunday, November 21, 20219:54 AM(View: 781)
Es gibt aber eines, was nicht illusorisch ist. Es ist seit der Geburt immer bei uns gewesen. Tag und Nacht. Egal wie wir es behandeln, gerecht oder ungerecht, ignorant oder aufmerksam, bleibt es immer uns treu. Was ist es? Er ist unser Bewusstsein, unser Geist. Daher sollen wir ihn, diesen treuen, anspruchslosen Gefährten, jede freie Minuten Aufmerksamkeit schenken.
Wednesday, November 17, 20216:29 PM(View: 799)
Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU thuyết giảng: KHÓA THIỀN CĂN BẢN - Phần 9/10: June 2014 tại Toronto, Canada Chủ đề: Quán Tam Pháp Ấn Giải thích về lý thuyết và thực hành Thiền Quán Tam Pháp Ấn: Vô thường - Khổ - Vô ngã.
Wednesday, November 17, 20212:00 PM(View: 1497)
Đó, xứ mộng xứ mơ, cõi bình an của mình là cái tổ đình này, mà cũng là cả thế gian nữa. Làm sao có đến có đi đâu, làm sao có sống hay chết? Đi đâu thì cũng trong thế gian, sống hay chết cũng là quanh quẩn trong xứ mộng xứ mơ này.
Wednesday, November 17, 20211:47 PM(View: 1275)
Ni sư Triệt Như Audio: LÀM SAO THỰC HÀNH THIỀN HUỆ Sinh hoạt đạo tràng San Jose- Sacramento 14-11-2021
Saturday, November 13, 20218:35 AM(View: 913)
Alle Schulen, die in dieser Zeit aus den beiden Hauptrichtungen entstanden, bewahrten jedoch die grundlegenden Lehren des Buddhas „Shakyamuni“ und sie führten zu dem gleichen ultimativen Ziel: Befreiung von Leiden, Anhaftung und zur Erleuchtung hin.
Thursday, November 11, 20216:46 AM(View: 938)
Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU thuyết giảng: KHÓA THIỀN CĂN BẢN - Phần 8/10: June 2014 tại Toronto, Canada Chủ đề: THIỀN QUÁN Ý nghĩa - Nguồn gốc - Đặc tính - Tác dụng và mục đích của Thiền Quán.
Wednesday, November 10, 20218:16 AM(View: 1266)
Ni sư Triệt Như Audio:PHẢI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI Sinh hoạt đạo tràng Houston 7-11-2021
Wednesday, November 10, 20216:31 AM(View: 956)
Wie wir das Leben wahrnehmen, hängt es von unserem Geisteszustand ab. Ob wir es mögen oder nicht mögen, ob wir es lieben oder hassen, die Entscheidung treffen wir immer selbst.
Monday, November 8, 20214:08 PM(View: 1010)
Vô Tầm Vô Tứ Định là nền tảng cơ bản của tất cả các loại Định trong Thiền Phật Giáo gồm chung cả ba hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông. Tầng Định này được thiết lập trên cơ sở không quán tưởng, không suy nghĩ, nói chung là trong vô ngôn hay không lời.
Saturday, November 6, 20217:42 AM(View: 1509)
Hôm nay nhắc lại chuyện đời xưa, mới có mấy năm thôi, mà sao lâu như cả trăm năm vậy. Ngày vui qua mau. Hai mươi năm. Chưa kịp mừng ngày kỷ niệm hai mươi lăm năm thì rủ nhau đi hết. Mùa thu đang tới, rồi mùa xuân, rồi lại mùa thu...Bây giờ, chỉ còn hai chiếc lá vàng. Hắt hiu trên cành.
Wednesday, November 3, 20212:01 PM(View: 807)
THIỀN HUỆ (tiếp theo): 1. Ứng dụng thiền huệ trong cuộc sống hàng ngày. 2. Tác dụng của thiền huệ đối với thân tâm. 3. Giải đáp thắc mắc.
Wednesday, November 3, 202111:33 AM(View: 1760)
Kết luận, bước đột biến, hay là ngộ, phải có một lần hay nhiều lần trên con đường tu, thì mình mới mong bước vào nhà thiền, mình sẽ thong dong bước tới mãi, không còn chướng ngại trong tâm nữa. Nếu chưa nhận ra bản tâm, thì mình còn đứng ngoài cổng,...Hễ thấy rõ bản tâm, tự nhiên cái ngã phai tàn.
Tuesday, November 2, 20214:08 PM(View: 994)
Năm nay, chỉ trong vòng 6 tháng trở lại, đại gia đình Tánh Không đã chịu 3 cái tang lớn. Đó là Sư Cô Quản Chúng Thích Nữ Phúc Trí ra đi ngày 25-4-2021, Thầy Giáo Thọ Thích Không Chiếu ra đi ngày 11-9-2021 và mới đây 28-10-2021, Thầy Thích Tuệ Chân nguyên là Viện Phó Tổ Đình Tánh Không, cũng đã ra đi.
Tuesday, November 2, 20219:50 AM(View: 938)
Bhikkhuni Triệt Như – Sharing From The Heart – No 92 Translated into English by Như Lưu THE BODHI PRAYER BEADS OF LAY BUDDHISTS
Wednesday, October 27, 20218:21 PM(View: 1459)
Các tông phái, các vị thiền sư, các phương tiện giáo hoá... là pháp hữu vi, có sanh có diệt. Còn chân lý thì vô vi, thường hằng, không sinh diệt.
Wednesday, October 27, 20211:31 PM(View: 738)
Phân biệt trí và huệ - Huệ của tâm thanh tịnh - Pháp Như Thật - Không dán nhãn đối tượng.
Wednesday, October 20, 20218:29 PM(View: 1602)
Thiền Tông Trung Hoa được xem như bắt đầu từ Sơ Tổ là ngài Bodhidharma, người Ấn Độ, qua tiếng rống sư tử, thức tỉnh con người trở lại bản tâm, nhận ra bản tánh, trống rỗng, tịch diệt, chiếu sáng của mỗi người.
Wednesday, October 20, 20217:51 PM(View: 821)
Hồi đáp sinh học trong thiền. Thông qua tâm thực hành Pháp do Phật hay Tổ dạy, cơ chế não bộ sẽ bị kích thích để tiết ra các chất nước hóa học tác động đến thân - tâm - trí tuệ tâm linh. Bài giảng giúp thiền sinh hiểu được khi thực hành đúng Pháp hoặc khi thực hành sai Pháp kết quả ra sao.
Wednesday, October 20, 20211:25 PM(View: 871)
In this article, I will limit the time scope to the period from 100 years after the passing of the Buddha to approximately the second century AD, which could be considered as the period in which Buddhism split into several schools. I will examine the causal conditions that led to the formation of the two main lineage streams of Buddhism: the Mahāyāna (Great Vehicle) and Hīnayāna (Small Vehicle).
Wednesday, October 13, 20215:34 PM(View: 801)
Chủ đề Phần 4: 1. Tiến trình tu chứng của Đức Phật. 2. Các sắc thái biết của tâm 3. Bài kinh "Một dính mắc may mắn".
Wednesday, October 13, 20211:17 PM(View: 1572)
Tất cả các bộ phái thời đó trong hai dòng truyền thừa lớn này đều giữ gìn những Pháp tu căn bản từ đức Phật Thích ca và cùng hướng tới mục tiêu cuối cùng là thoát khổ, giác ngộ và giải thoát.
81,228