HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Thiền Căn Bản Tại Việt Nam

Saturday, April 11, 20207:56 PM(View: 5443)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn
Tháng 11, 2019 Tại  Việt Nam

Khái Quát Đời Tu Của Đức Phật


Giới Thiệu Về Tâm


Tổng Kết Khóa Căn Bản Tại Chùa Hoa Sen


Phát Biểu Của Một Thiền Sinh


Nguồn Gốc Của Khổ Đau


Hai Sắc Thái Biết


Não Bộ Và Thiền


Kinh Nhất Dạ Hiền Giả


Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền


Các Sắc Thái Tâm Trong Đạo Phật


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256