HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA BÁT NHÃ - Lớp TRUNG CẤP 4

  Sunday, August 25, 201910:14 AM(View: 3476)
       web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144 Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
       AUDIO
  Khóa BÁT NHÃ Lớp TRUNG CẤP 4

   
          
  CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy

         

  059_Triệt Như BN4_20180715_CỐT LÕI THỰC HÀNH THIỀN_ Sacramento  

  060_Triệt Như BN4_20151012_KHAI TRIỂN VỀ NHẬN THỨC p1_Tổ Đình

  061_Triệt Như BN4_20151012_KHAI TRIỂN VỀ NHẬN THỨC p2_Tổ Đình

  062_Triệt Như BN4_20151012_KHAI TRIỂN VỀ CHÂN NHƯ_Tổ Đình

  063_Triệt Như BN4_20151013_BÁT NHÃ TÂM KINH_Tổ Đình

  064_Triệt Như BN4_20151015_TỔNG KẾT Kinh NIỆM XỨ_Tổ Đình

  065_Triệt Như BN4_20151017_KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN p1_Tổ Đình

  066_Triệt Như BN4_20151017_Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN p2_Tổ Đình

  067_Triệt Như BN4_20151017_Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN p3_Tổ Đình

  068_Triệt Như BN4_20151018_TỔNG KẾT BÁT NHÃ 4_ Tổ Đình

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, August 24, 20194:39 PM(View: 6755)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Saturday, August 24, 20195:51 PM(View: 3660)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 20199:04 AM(View: 3195)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 201910:13 AM(View: 3719)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  1,232,008