HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA THIỀN CĂN BẢN

  Saturday, August 24, 20194:39 PM(View: 6755)

  web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144     Ni Sư Triệt Như
       AUDIO
  GIÁO TRÌNH KHÓA THIỀN CĂN BẢN

   
           CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy  001_Triệt Như
  TCB_20180303_KHAI THÔNG VỀ THIỀN_Nam Cali

  002_Triệt Như TCB_20181006_NHỮNG BƯỚC TU TẬP GIAN KHỔ CỦA ĐỨC PHẬT_Perth-Uc chau  

  003_Triệt Như TCB_20180310_CÁI BIẾT CÓ LỜI p1_ Nam Cali 

  004_Triệt Như TCB_20180310_CÁI BIẾT CÓ LỜI p2_ Nam Cali 


  005_Triệt Như TCB_20180310_CÁI BIẾT KHÔNG LỜI p1_Nam Cali 


  006_Triệt Như TCB_20180310_CÁI BIẾT KHÔNG LỜI p2_Nam Cali 


  007_Triệt Như TCB_20180311_THỰC TẬP THƯ GIẢN LƯỠI_Nam Cali 


  008_Triệt Như TCB_20180311_THỰC TẬP NGHE BẰNG TÁNH NGHE_Nam Cali 


  009_Triệt Như TCB_20180311_THỰC TẬP THẤY BẰNG TÁNH THẤY_Nam Cali 


  010_Triệt Như TCB_20180311_THỰC TẬP THỞ_Nam Cali 


  011_Triệt Như TCB_20180311_ĐÚC KẾT THỰC TẬP THIỀN_Nam Cali 


  012_Triệt Như TCB_20181002_KHAI TRIỂN TÂM_Perth-Uc chau  


  013_Triệt Như TCB_20181005_HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN_Perth-Uc chau  


  014_Triệt Như TCB_20180310_VÀI HÌNH ẢNH NÃO BỘ LIÊN HỆ THIỀN_Nam Cali 


  015_Triệt Như TCB_20181003_TAM PHÁP ẤN_Perth-Uc chau  


  016_Triệt Như TCB_20181004_BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ_Perth-Uc chau  


  017_Triệt Như TCB_20181006_TỔNG QUÁT VỀ THIỀN ĐỊNH_Perth-Uc chau  


  018_Triệt Như TCB_20180317_TỔNG KẾT KHÓA CĂN BẢN_Nam Cali  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, August 24, 20195:51 PM(View: 3661)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 20199:04 AM(View: 3197)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 201910:13 AM(View: 3720)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 201910:14 AM(View: 3477)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  1,232,046