HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 12, 2019 - Khoá Bát Nhã Đặc Biệt Tại Nam Cali.

Thursday, July 11, 20191:56 PM(View: 1681)

THÁNG 12

NAM CALI

Khóa Bát Nhã đặc biệt:
Nội dung:

+ từ Biết không lời đến Nhận thức biết không lời, lý thuyếtthực tập các kỹ thuật.

+ giảng vài bài Kinh Nikàya bổ túc cho hành trang tâm linh.

NGÀY GIỜ HỌC (6 NGÀY)

1./ Thứ Bảy 30/11/2019 & Chủ Nhật 01/12/2019

2./ Thứ Bảy 07/12/2019 & Chủ Nhật 08/12/2019

3./ Thứ Bảy 14/12/2019 & Chủ Nhật15/12/2019

Sáng  từ am đến 12 pm

Chiều từ 1:30 pm đến 4:30 pm

ĐỊA ĐIỂM:

THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG

13071 Brookhurst Street   Suite 197 

Garden Grove, CA 92843 

(Góc Brookhurst _ Garden Grove trong khu Sunshine Plaza)

 

KHÍ CÔNG: (nếu có nhu cầu)

Thứ bảy, Chủ nhật từ 8:30am  đến  9:00am 

 

GHI DANH:

·  Email: thienduongtanhkhong@gmail.com

·  Tuệ Thiền (Kiên Nguyễn): 714-899-5600

·  Tuệ Không: 714-299-7796 

 

Reader's Comment
Tuesday, July 16, 20192:35 AM
Guest
Dạ, xin cho con biết địa chỉ của khoá học Bát Nhã Đặc biệt Tại Nam Cali từ ngày 30/11 đến 8/12/19. Dạ con xin cảm ơn.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,147,790