HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

40. Đúc Kết Thực Tập Không Nói

01 Tháng Tám 20187:56 SA(Xem: 1214)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 6 năm 2018.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,101,020