HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

34. Tiến Trình Tu Tập Của Đức Phật Thích Ca

24 Tháng Bảy 201811:51 SA(Xem: 1025)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 5 tháng 6 năm 2018.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,101,036