Tháng 10, 2018 - Tại Úc Châu.

23 Tháng Mười Hai 20171:34 CH(Xem: 497)

Tháng 10

BRISBANE  

  • Giảng Đại chúng chủ nhật 30 tháng 9: Giới thiệu Thiền
  • Khóa Bát Nhã trung cấp 1

Từ thứ hai 1 đến thứ bảy 6 (6 ngày)

Ban tổ chức: Nguyên Ân: <nhan.tran1971 @yahoo.com.au>

 

ADELAIDE

  • Khóa Bát nhã trung cấp 4

Từ thứ hai 8 đến thứ bảy 13 (6 ngày)

Trưởng Đạo tràng: cô Hoàng Thường<lastingtran@yahoo.com>

Trưởng Ban giáo thọ: Cô Hoàng Liên<dung.mindful@gmail.com>

 

MELBOURNE
Khóa Bát nhã trung cấp 3
Từ thứ hai 15 đến thứ bảy 20 (6 ngày)

Ban tổ chức

 Trưởng Đạo tràng: cô Diệu Nguyện :<tranhpham43@bigpond.com>

Phó Đạo tràng: anh Minh Thanh <vanhongcau@yahoo.com.au>

 

SYDNEY

KhóaBát nhã trung cấp 1

Từ ngày thứ hai 22 đến thứ bảy 27 (6 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: anh Quang Lý:: ĐT: 02 854 29352

Email: <tamkhongk@hotmail.com>                                           

Trưởng ban Tu học: cô Minh Thường: <minhthuongucchau@yahoo.com.au>
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn