HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO: CÁC KHÓA TU THÁNG 8 , 9/ 2017 TẠI TỔ ĐÌNH - MỞ RỘNG VIỆC GHI DANH - DANH SÁCH GHI DANH

28 Tháng Tư 20176:43 CH(Xem: 6728)

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN TU THIỀN ĐỊNH KỲ II.

 

Nhắm mục đích mở rộng phong trào chuyên tu thiền định trong quảng đại quần chúng thuộc các đạo tràng Tánh Không trong và ngoài nước Mỹ, chúng tôi dự định tổ chức 3 Khóa Đào Tạo Huấn Luyện Viên Chuyên tu Thiền Định Kỳ II trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017 tại Trung Tâm Thiền Định Tánh Không ở Perris, Riverside, California.

 

1. Điều kiện tham dự:

     (1) Thiền sinh tham dự các khóa phải được sự giới thiệu của Đạo tràng trưởng (hay Hội trưởng) hoặc trưởng ban giáo thọ.

     (2) Thiền sinh tham dự khóa ĐTHLV cấp I phải hoàn tất khóa thiền căn bản trở lên,

     (3) Thiền sinh tham dự khóa ĐTHLV cấp II phải có kinh nghiệm định Không tầm không tứ,

     (4) Thiền sinh tham dự khóa tu nghiệp HLV cấp III phải tốt nghiệp khóa HLV cấp III năm 2016.

     (5) Các bạn cần có nhiệt tâm và lòng ham muốn huấn luyện chuyên tu định.

     (6) Các bạn cần có đủ sức khỏe để tham dự nhiều buổi thiền tập trong ngày.

 

2. Thời gian được chia như sau:

   * Cấp I. (khóa chuyên tu 10 ngày: từ ngày 01 đến ngày 10/08/2017)

      -Từ ngày 01 đến ngày 03: Học về lý thuyết.

      -Từ ngày 04 đến ngày 05: Thực tập cách vào định có tầm không tứ.

      -Từ ngày 06 đến ngày 08: Thực tập cách vào định Không tầm không tứ.

      -Ngày 09                       : Giải thích tác dụng định Không tầm không tứ đối với thân-tâm và trí tuệ    

                                            tâm linh của con người (thầy Không Đăng chiếu powerpoint).

      -Ngày 10                        : Buổi sáng thiền sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm, buổi chiều phát biểu cảm   

                                            tưởng. Sau đó ThầyThiền chủ phát chứng chỉ và tuyên bố mãn khóa.

    * Cấp II. (khóa chuyên tu 10 ngày: từ ngày 15 đến ngày 25/08/2017)

       -Từ ngày 15 đến ngày 18: Học lý thuyết.

       -Từ ngày 19 đến ngày 20: Ôn tập cách vào định Không tầm không tứ

       -Từ ngày 21 đến ngày 23: Thực tập cách vào định Chánh niệm tĩnh giác.

       -Ngày 24                       : Giải thích tác dụng định Chánh niệm tĩnh giác đối với thân-tâm và trí tuệ   

                                            tâm linh của con người (thầy Không Đăng chiếu powerpoint).

       -Ngày 25                       : Buổi sáng thiền sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm, buổi chiều phát biểu cảm  

                                            tưởng. Sau đó ThầyThiền chủ phát chứng chỉ và tuyên bố mãn khóa.

   * Cấp III. (Khóa tu nghiệp 30 ngày: từ ngày 01 đến ngày 30/09/2017)

       -Từ ngày 01 đến ngày 05 : Ôn bài

       -Từ ngày 06 đến ngày 07 : Ôn tập cách vào định Không tầm không tứ

       -Từ ngay 08 đến ngày 10 : Ôn tập cách vào định Chánh niệm tĩnh giác.

       -Ngày 11                        : Câu hỏi trắc nghiệm về kinh Bất Động Lợi Ích.

       -Ngày 12                        : Câu hỏi trắc nghiệm về kinh Kim Cang.

       -Ngày 13                        : Câu hỏi trắc nghiệm về 3 trạng thái trống rỗng: (1) Chú ý trống rỗng, (2)

                                            Quan sát trống rỗng, (3) Nhận thức trống rỗng.

       -Ngày 14                        : Giải thích những thuật ngữ sau đây: (1) Tathata, (2) Avitathata, (3) 

                                            Annathata, (4) Ydappaccayata, (5) Yathabhuta, (6) Tathagata.

       -Ngày 15                        : Ôn bài 3 sắc thái tâm trong đạo Phật.

       -Từ ngày 16 đến ngày 19 : Ôn bài Bản đồ nhận thức, gồm có: Nhận thức cô đọng, Nhận thức ngữ

                                            Nghĩa, Nhận thức thủ tục, Nhận thức tình tiết, Nhận thức gợi lên.

       -Từ ngày 20 đến ngày 25 : (1) Ôn lại về Não bộ,
                                                  (2) Trả lời những câu hỏi sau đây:

                                                  (a) Vì sao Đức Phật cho rằng “Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ”,

                                                  (b) Vì sao Đức Phật dạy rằng “Tất cả pháp lấy thọ làm nơi hội tụ”? Xin quí

                                                 vị cho thí dụ về nơi hội tụ đó, ở đâu trong não bộ? Như vậy khi một

                                                 người tu muốn đạt được định thì phải làm sao?

                                                  (c) Bạn hiểu như thế về đạo Phật:

                                                    - Đạo Phật có phải là một tôn giáo không?

                                                    - Đạo Phật có phải là một triết lý không? 

                                                    - Vì sao người đời lại tôn vinh Đức Thế Tôn là một vị Phật lịch sử?

       -Từ ngày 26 đến ngày 29  : Thực tập cách vào Vô trụ định.

       -Ngày 30                        : Buổi sáng thiền sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm, buổi chiều phát biểu cảm  

                                            tưởng. Sau đó ThầyThiền chủ phát chứng chỉ và tuyên bố mãn khóa.

 

3. Khóa tu được công bố trên trang mạng: tanhkhong.org và qua email đến các đạo tràng trong và ngoài  

   nước Mỹ. Việc ghi danh sẽ được bắt đầu từ ngày thông báo và chấm dứt lúc 6 giờ chiều ngày 20/7/17  

   cho khóa HLV cấp I; vào lúc 6 giờ chiều ngày 05/08/17 cho khóa HLV cấp II; vào 6 giờ chiều ngày

   20/08/17 cho khóa tu nghiệp cấp III.

 Đạo tràng trưởng (hay Hội trưởng) hoặc trưởng ban giáo thọ phụ trách việc ghi danh cho thiền sinh đạo tràng mình, phụ trách tổng kết danh sách, cập nhật các chi tiết theo phiếu ghi danh bên dưới và gửi về ban tổ chức khóa tu: Email: thientanhkhong@yahoo.com

(Để tiện việc đưa đón các Thiền sinh cùng đạo tràng ở các quốc gia ngoài Hoa Kỳ nên phối hợp đi cùng chung chuyến bay và nếu được xin chọn phi trường SNA ).

 

  •  Mẫu PHIẾU GHI DANH:

Thiền sinh:……………………………….…….Pháp Danh:…………………………………

Đạo tràng:…………………………………..

Email:………………………………………….

Nội trú tại Thiền Viện từ ngày …………………..đến ngày…………………………….

 

Xin Ghi danh khóa ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN TU THIỀN ĐỊNH KỲ II:

* Cấp I. (khóa chuyên tu 10 ngày: từ ngày 01 đến ngày 10/08/2017)

* Cấp II. (khóa chuyên tu 10 ngày: từ ngày 15 đến ngày 25/08/2017)

* Cấp III. (Khóa tu nghiệp 30 ngày: từ ngày 01 đến ngày 30/09/2017)  

 

Phiếu Ghi Danh gửi về ban tổ chức: thientanhkhong@yahoo.com

__________________________________________________________________________

         

2./ THÔNG BÁO mở rộng các khóa tu tháng 8, 9 tại Thiền Viện: 
Thầy cho phép ghi danh dự thính. 
Do thỉnh nguyện của nhiều Thiền sinh có nhu cầu, đã trực tiếp email xin Thầy Thiền chủ cho phép dự thính các khóa đào tạo HLV tại tổ đình trong tháng 8 và 9 /2017
Thầy đồng ý cho thiền sinh ghi danh dự thính các khóa đào tạo HLV trong tháng 8 và tháng 9 tại tổ đình với điều kiện: (nguyên văn Thầy viết như sau)
 NGUYÊN TẮC DỰ THÍNH (để bảo đảm chất lượng và kết quả của khóa tu) : 
     1. Người dự thính bắt buộc phải tham dự trong 2 ngày đầu khóa tu, và có kinh nghiệm cái biết không lời.
     2. Người dự thính chỉ được quyền ngồi nghe, không được quyền hỏi. 
     3. Thầy được quyền duyệt xét để chấp thuận từng trường hợp, nếu từ chối sẽ có thư riêng
Đây là cơ hội tốt cho các thiền sinh có nhu cầu tu học và thực hành Thiền Định đạt được ước vọng của mình, nhưng vì số cốc nhập thất có hạn, nên việc ghi danh sẽ chấm dứt ngay khi đủ số lượng người ghi danh, 
 Đạo tràng trưởng (hay Hội trưởng) hoặc trưởng ban giáo thọ phụ trách việc ghi danh cho thiền sinh thuộc đạo tràng mình, phụ trách tổng kết danh sách, cập nhật các chi tiết theo phiếu ghi danh bên dưới cần liên tục gửi ngay về ban tổ chức khóa tu khi có thêm người Ghi Danh qua Email: thientanhkhong@yahoo.com

             

   
DANH SÁCH THIỀN SINH 
Tham dự các khóa tu học tháng 8, 9 2017 tại Thiền Viện
Cập nhật: July 29
, 2017 xếp theo thứ tự Đạo Tràng 

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Cấp 1
định Không tầm không tứ

Cấp 2
định Chánh Niệm Tỉnh giác

KhóaTu Nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

Từ ngày

 

Nội Trú

Đến ngày

1

Hoàng Liên

Cấp 3

Nữ

Adelaide

1/9

30/9

2

Như Lưu

Cấp 3

Nam

Adelaide

1/9

30/9

3

Nguyễn thị Bạch Nga

Như Nga

Cấp 1

Nữ

Adelaide

30/7

11/8

4

Lê Tất Tố

Cấp 1

Nam

Adelaide

30/6

11/8

5

Trần Thị Tuyết minh

Như Minh

Dự Thính
Cấp 1

Dự Thính
Cấp 2

Dự Thính
Cấp 3

Nữ

Adelaide

31/7

30/9

6

Liêu Tỷ

Tâm Minh

Cấp 1

Cấp 2

Nam

Hoa Thinh Đốn

1/8

25/8

7

Hoàng Mỹ Hiền

Chân Như

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

1/8

25/8

8

Ho Thanh Thuy

Diệu Như

Dự Thính Cấp 3

Nữ

Houston

20/9

2/10

9

Thông Quang

Cấp 1

Nam

Houston

1/8

10/8

10

Thích Nữ Hằng Như

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

Houston

1/8

25/8

11

Thích nữ Tịnh Như

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Nữ

Houston

1/8

30/9

12

 

Minh Tuyết

Cấp 1

 

 

Nữ

Houston

31/7

11/8

13

 

Chơn Hiền

Cấp 1

 

 

Nữ

Houston

31/7

11/8

14

Ngọc Huyền

Cấp 2

Cấp 3

Nữ

Nam Cali

15/8

30/9

15

Tâm Kiên Phúc

Cấp 2

Cấp 3

Nam

Nam Cali

15/8

30/9

16

Tâm Phương

Cấp 2

Dự Thính
Cấp 3

Nam

Nam Cali

15/8 -25/8

và 1/9 -17/9

17

Lâm Thị Cúc

Như Hoa

Cấp 3

Nữ

Nam Cali

1/9

30/9

18

Lisa Ly

Như Tịnh

Cấp 3

Nữ

Nam Cali

1/9

30/9

19

Như Sương

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Nữ

Nam Cali

1/8

30/9

20

Ngọc Trần

Như Ngọc

Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

9/8

21

Đoàn Thế Định

Quảng Đức An

Cấp 1

Cấp 2

Nam

Nam Cali

1/8- 10/8

và 15/8 - 25/8

22

Mai Vũ

Đồng Hạnh

Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

23

Nguyễn Kiều Dinh

Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

24

Khanh Nga Lê

Như Tâm

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

Nam Cali

1/8 -10/8

15/8 - 25/8

25

Phan Ngoc Thọ

Đạo Chiếu

Cấp 1

Nam

Nam Cali

1/8

10/8

26

Xuan Lan Nguyen

Dự Thính Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

27

Trần Hạnh

Diệu Trí

Dự Thính
Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

28

Trần Thị Ngọc Bích

Tâm Từ Tỉnh

Dự Thính
Cấp 1

Nữ

Nam Cali

1/8

10/8

29

Nguyễn Lưu Phương-Thảo

Minh Hạnh

Dự Thính
Cấp 3

Nữ

Paris

30/8

3/10

30

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

Cấp 3

Nam

Paris

31/8

3/10

31

Nguyễn Hữu Hỉ

Tâm Hi

Dự Thính
Cấp 1

Dự Thính
Cấp 2

Dự Thính
Cấp 3

Nam

Paris


30/7


1/10

32

Dung Hogan

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

Sacramento

1/8

20/8

33

Bill Hogan

Cấp 1

Cấp 2

Nam

Sacramento

1/8

20/8

34

Uyễn Như

Cấp 1

Nữ

Sacramento

1/8

10/8

35

Nguyễn Henry

Cấp 1

Nam

Sacramento

1/8

10/8

36

Quách Tú Anh

Cấp 1

Nữ

Sacramento

1/8

10/8

37

Đặng thị Phương Nam

Cấp 1

Nữ

Sacramento

1/8

10/8

38

Phan Văn Chương

Chí Hải

Cấp 1

Cấp 2

Nam

Sacramento

31/7

26/8

39

Quý Nguyễn

Không Định

 

 

Cấp 3

 

San Jose

31/8 

 30/9

40

An La

Minh Tường

 

Cấp 3

 

San Jose

1/9 

30/9 

41

Tuấn

Tâm Triết

 

 

Cấp 3

 

San Jose

 1/9

30/9 

42

Ton Tami

Như Tâm

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

20/8

43

Cúc Boyer

Như Hoa

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

44

Lê Thảo

Nga Ngọc

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

45

Cao Huệ

Hoàn Như

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

46

Lê Hòa

Tu Nhan

Cấp 1

Nam

San Jose

1/8

10/8

47

Đào Bích

Tâm Ngọc

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

48

Trần Ngọc

Như Ngọc

Cấp 1

Nữ

San Jose

1/8

10/8

49

Lan Thai

Nguyen Hue

Cấp 1

Nam

San Jose

1/8

10/8

50

Hương Ngọc

Cấp 3 San Jose 1/9

30/9

51

Sư Cô Thường Như

Cấp 1

Cấp 2

Nữ

San Jose

1/9

30/9

52

Tâm Núi

Cấp 1

Nam

San Jose

1/8

53

Huệ Châu Cấp 3 Nữ

San Jose

1/9 30/9

54

Phan Tài

Thầy Không Huyễn

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Nam

San Jose

1/9

30/9

55

Cương Đặng

Chánh Cương

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Nam

San Jose

1/8

25/8

56

Diệu Đức

DT Cấp 1

DT Cấp 2

DT Cấp 3

Nữ

San Jose

1/8 -10/8; 15/8-24/8
1/9 - 30/9

57

Sonia TU-HOA

Minh Nguyên

Dự Thính
Cấp 3

Nữ

Sydney

20/8

1/10

58

Trương Huỳnh Ký

Quang Lý

Cấp 3

Nam

Sydney

30/8

1/10

59

Lưu Thị Song

Minh Đạo

Cấp 3

Nữ

Sydney

30/8

1/10

60

Nguyễn Viết Danh

Thanh Long

 

 

Cấp 3

Nam

Hoa Thịnh Đốn

2/9

30/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc
28 Tháng Chín 20186:23 SA
Khách
Nguoi nha đang tim o phu yen
28 Tháng Chín 20186:10 SA
Khách
Luu thi kim oanh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Ba 2020(Xem: 688)
Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
28 Tháng Hai 2020(Xem: 762)
các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
13 Tháng Giêng 2020(Xem: 563)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
27 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2260)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
10 Tháng Mười 2019(Xem: 1662)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
24 Tháng Năm 2019(Xem: 1257)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
08 Tháng Giêng 2019(Xem: 1848)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
29 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 3100)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 4389)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4347)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
20 Tháng Chín 2017(Xem: 3261)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
13 Tháng Sáu 2017(Xem: 11459)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 4534)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 3159)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
23 Tháng Sáu 2016(Xem: 5090)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
03 Tháng Năm 2016(Xem: 7444)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
18 Tháng Tư 2016(Xem: 9746)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 3945)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
23 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4728)
14 Tháng Chín 2015(Xem: 8253)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
31 Tháng Tám 2015(Xem: 6518)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 6265)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 6066)
Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 10484)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5669)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
16 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6674)
Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
14 Tháng Mười 2014(Xem: 8699)
1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
10 Tháng Tám 2014(Xem: 7062)
Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
08 Tháng Tám 2014(Xem: 6421)
Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 10337)
Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
28 Tháng Ba 2014(Xem: 10565)
Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
05 Tháng Hai 2014(Xem: 16808)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 16475)
Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
19 Tháng Chín 2013(Xem: 19149)
Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 74806)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
1,080,336