HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

8. Kinh Niệm Xứ

Thursday, April 13, 20179:57 AM(View: 4074)
Bài 8: Kinh Niệm Xứ

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2016.

Xin click vào PLAY để nghe
hay Click vào Hình Mũi Tên Đi Xuống để tải xuống máy.


Reader's Comment
Monday, August 21, 20178:09 PM
Guest
khong thay Mũi Tên Đi Xuống để tải xuống máy nhu may bài khac. Sao co 312 nguoi xem duoc?
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, October 11, 2016(View: 6469)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 1 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 5519)
Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 5075)
Bài giảng tại Berlin, Đức ngày 20 tháng 8 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 5723)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4760)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4500)
Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 22 tháng 1 năm 2014.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4680)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 10 năm 2016.
69,256