HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Con đường tự độ - độ tha của người cư sĩ

Wednesday, January 13, 201610:58 AM(View: 7830)
Con đường tự độ - độ tha của người cư sĩ 
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016 

Reader's Comment
Monday, July 13, 20206:08 PM
Guest
Con xin ca'm on Ni Su that la nhieu!
Sunday, July 14, 20193:16 PM
Guest
Con muôn nghe lai sư cô giang phap
Tuesday, November 7, 20178:39 AM
Guest
Con rất cám ơn sư cô
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, October 28, 2020(View: 2591)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 3407)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 7832)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 4885)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 4145)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 4720)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 4359)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Tuesday, April 20, 2021(View: 604)
Phân biệt thuật ngữ Phật Tánh và Tánh Giác.
Monday, September 28, 2020(View: 1730)
Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
Tuesday, September 8, 2020(View: 2529)
Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
Thursday, June 18, 2020(View: 5298)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 2946)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 2233)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 3597)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 2035)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 1845)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 2778)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 1811)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 1984)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 2200)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 2529)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 3015)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Saturday, October 31, 2015(View: 10894)
"Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
Wednesday, July 31, 2013(View: 23846)
CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
Saturday, March 3, 2012(View: 56650)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Saturday, March 3, 2012(View: 75794)
Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Monday, July 26, 2010(View: 60676)
Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
Wednesday, May 12, 2010(View: 64379)
Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
1,313,288