HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

GHI DANH CÁC KHÓA TU tháng 4, 2016 tại Tổ Đình.

Friday, April 15, 20166:31 PM(View: 13375)
 GHI DANH CÁC KHÓA TU tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG tháng 4, 2016.

Ngày Truyền Thống:
chủ nhật 3 tháng 4, 2016.
Khóa xuất gia gieo duyên: 30 ngày
 Từ ngày 1/4/2016 (lễ thọ giới sa disa di ni).
 đến ngày 30/4/2016  (lễ xả y và xả giới).
Các Khóa Chuyên môn hóa Giáo Thọ
 • Khóa Kiến thức Phật học  
Ba ngày 4 -5 -6 tháng 4, 2016.
 • Khóa Kiến thức Khoa học não bộ
Ba ngày 7 -8 -9 tháng 4, 2016.
 • Khóa Lý thuyếtthực tập Khí Công
Ba ngày 10-11-12 tháng 4, 2016.
 • Khóa Thực Hành Quán, Chỉ, Định, Huệ
Ba ngày 13- 14- 15 tháng 4, 2016.
Ngày 16 tháng 4, 2016: Từng Đạo Tràng phối hợp trình bày 1 chủ đề tự chọn

Ngày Mãn Khóa Chuyên môn hóa Giáo Thọ - Lễ Ra Quân: chủ nhật 17 tháng 4, 2016.
Ban tổ chức: ông Tuệ Nguyên: <toanhtuan@yahoo.com>
Ghi danh từ nay đến 15 tháng 3, 2016 và xin cho biết có nội trú hay không.


DANH SÁCH THIỀN SINH 

Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện
xếp theo ĐẠO TRÀNG

Update 15 tháng 3, 2016

 

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Ngày Truyền Thống

Tu Hạnh Xuất Gia

Kiến thức Phật Học

Kiến thức Não Bộ

Khóa Khí Công

Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

Ngày Ra Quân

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

43 

Như Lưu

x

PH

x

Nam

Adelaide
Australia

01/4/2016 -

30/4/2016

 44

Hoàng Liên

x

PH

x

Nữ

Adelaide
Australia

01/4/2016 -

30/4/2016

09

Như Uyển

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 

18/04/2016

10

Như Hương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 
18/04/2016

57 

Bùi Kim Anh

Tâm Mẫn

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

2/4/2016- 
18/4/2016

47 

 

Quang Trí

KC

TH

Nam

Germany

9/4/2016- 
18/4/2016

49 

 

Quang Chiếu

x

Dự thính

Dự thính

Nam

Germany

NT từ 2/4/ 
ăn từ 3/4- 
8/4/2016

50

 

Minh Đăng

x

Dự thính

Dự thính

Nữ

Germany

NT từ 2/4/ 
ăn từ 3/4- 
8/4/2016

53 

 Hà Văn Chương

KC

TH

x

Nam

Germany

9/4/2016- 
18/4/2016

68 

Phạm T. Ngọc Thịnh

Minh Tuyền

KC

TH

x

Nữ

Germany

14/4/2016
18/4/2016

 73

Lê Thị Thanh Trúc

TH
XG

PH

NB

KC

TH

Nữ

Germany

Không order 
thức ăn -NT 
30/3/2016
24/4/2016

 86

Thanh Tâm

 

 

 

KC

TH

Nữ

Germany

10/4/2016
18/4/2016

 87

Quang Nguyên

 

 

 

KC

TH

Nam

Germany

10/4/2016
18/4/2016

 61

Hoàng Mỹ Hiền

Chơn Như

x

Dự Thính

Dự Thính

KC

TH

x

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

03/4/2016 -
17/4/2016

59

Dương Ngọc Dung

Huệ Ngộ

x

TH
XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016- 
1/4/2016

 60

Nguyễn ThịMinh Tuyết

Minh Tuyết

x

TH
 XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016- 
1/4/2016

 69

Diệu Như

x

PH

Nữ

Houston

31/3/2016
6/4/2016

 70

Thuần Tuệ

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 71

Tâm Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 72

Không Giác

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

22

Bùi Mai Hương

Huệ Thuận

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Lausanne

Thụy Sỹ

03/04/2016- 
17/04/2016

02

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016

 25

Huỳnh Hội

Tuệ Không

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016-

30/4/2016

26 

Lê Công Quyền

Tuệ Thông

x

x

x

x

Nam

Nam Cali

Không NT, ăn  
trưa 10,11, 12

27 

Tống Quang Vinh

Tuệ Vinh

x

PH

NB

 

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa.

 28

 29

Sữu Nguyễn

Tuệ Thường

x

KC

Dự Thính

X

Nam

Nam Cali

10+11+12+ 
16/4 ăn trưa

 30

Nguyễn Thúy Loan

Huệ Giác

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 13+
14+15+17
Không NT ăn trưa

 31

Kim Dung

NB

TH

X

Nữ

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 7, 8, 9

 32

Thọ Phan

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa 10, 11,12,13,14, 15,

33 

Ngọc Trần

Như Ngọc

x

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa 
13,14,15

 34

Võ Thị
Đông Phong

Huệ Đăng

PH

Nữ

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 4, 5, 6

 35

Tâm Phương

x

PH

TH

X

Nam

Nam Cali

3+5+8+17/4 
Không NT, chỉ ăn trưa

 36

Đoàn Lệ Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều
6/4 1p Trưa

 37

Lợi Phan

x

KC

X

Nam

Nam Cali

 38

Tuệ Chiếu

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

không nội trú, 
ăn trưa: 
3 đến 17/ 4

 39

Phương Liên

Nguyên Như

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều

 40

Mai Thanh Khiết

Huệ Nhã

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5+6 và 13+14+15+
16+17/4 chỉ 
ăn trưa

 41

Nguyễn Bỉnh Cương

Tuệ Lạc

x

X

Nam

Nam Cali

Ngày 3 & 17  chỉ ăn trưa

 42

Huệ Hạnh

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 
14+15+16+17

45 

Lâm Thị Cúc

Quảng Đức Hoa

x

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 4, 5, 6

56 

Lisa

Như Tịnh

x

NB

KC

TH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
Tự Túc

62 

LâmNgọc Tuyết

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

 63

Phạm Dương Mai

Huệ Hải

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Nam Cali

Không NT - chỉ ăn trưa  4, 5, 6 va13,14,15)

64 

Tô Đăng Khoa

Tuệ Huy

x

PH

x

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa

65 

Nguyễn Thị Hiền

Huệ Chiếu

x

PH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa

66 

Dương Thu Vân

Huệ Tuyền

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Nam Cali

Không NT- chỉ ăn buổi trưa: (cac ngay 4, 5, 6 va 13, 14, 15)

67 

Dương Nam

Tuệ Ngộ

PH

NB

KC

TH

Nam

Nam Cali

ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

74 

Nguyễn Bạch Yến

Huệ Xuân

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Nam Cali

3/4//2016
15/4/2016

01

Huệ Như

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

NamCali

01/4/2016 -

30/4/2016

46 

Như Sương

x

TH

x

Nữ

NamCali

03/4/2016 - 17/4/2016

15

Trần Hồng Vụ

Quang Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

16

Trần Hồng Yến

Minh Y

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 17

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 18

Ngô Minh Thủy

Minh Diệu

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 19

Ng Lưu Phương Thảo

Minh Hạnh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 20

Châu Ngọc Dung

Từ Tâm Chánh

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 21

Nguyễn Ngọc Lan Hương

Huệ Thông

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 23

Vũ Mộc Duyên

Minh Viên

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 24

Trần Điền

Minh Từ

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

02/04/2016- 18/04/2016
không ăn 3 ngày: 10,11,12

11

Uyễn Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/04/2016- 17/04/2016

48 

Diệu Nhân

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

51 

Tô Lan Phương

x

PH

NB

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 9/4/2016

52 

Nguyễn thị Mỹ Dung

KC

Nữ

Sacramento

10/4/2016 - 12/4/2016

54 

Đăngthị Phương Nam 

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 9/4/2016

55 

Phan văn Chương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 86

Nguyễn Đằng

TH

X

Nam

Sacramento

Từ 13, 14, 15, 
16 và 17/4

14

Phúc Nguyễn

NB

x

Nam

San Jose

6,7,8,9/thg4+
15,16,17 thg4

77 

Nguyễn Văn Quí

Không Định

Dự Thính

TH

x

Nam

San Jose

nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

 78

Phạm Thị Ngọc Trân

Hoàng Như

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

nội trú 10 
ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

79 

Nguyễn Thị Phương

Huệ Châu

KC

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

09/04/2016- 17/04/2016

80 

Lê Thị Kim Tuyết

Huệ Như

KC

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

09/04/2016- 17/04/2016

 81

Minh Như

NB

x

Nữ

San Jose

7/4/2016 
-9/4/2016

82 

Hoàng Phương

KC

TH

x

Nam

San Jose

9/4/20160- 
17/4/2016

 83

Viên Quang

KC

TH

x

Nữ

San Jose

9/4/20160-
17/4/2016

03

Quang Lý

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016 - 18/04/2016

04

Minh Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

05

Trầm Như

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 16/04/2016

06

Quang Thông

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

07

Như Ngọc

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 18/04/2016

08

Minh Thường

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016– 07/04/2016

13

Ngọc Anh

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 15/04/2016

 58

Tuyết Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Sydney-
Australia

29/3/2016- 
30/4/2016

76 

Hoài Mai

Minh Triệt

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 84

Trần Thị Thường

Dự Thính

x

Nữ

Sydney-
Australia

15/4/2016 - 30/4/2016

 85

Như Anh

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Toronto

Canada

2/4/2016 - 9/4/2016

 75

Huệ Vân

x

Nữ

Toronto
Canada

14/4/2016
24/4/2016

12

Minh Anh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Toulouse - Prance

03/04/2016- 17/04/2016

 


 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

DANH SÁCH THIỀN SINH
THAM DỰ NGÀY TRUYỀN THỐNG
70 NGƯỜI

Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

Update 15 tháng 3, 2016

 

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Ngày Truyền Thống

Tu Hạnh Xuất Gia

Kiến thức Phật Học

Kiến thức Não Bộ

Khóa Khí Công

Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

Ngày Ra Quân

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

 1.  

Như Lưu

x

PH

x

Nam

Adelaide
Australia

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Hoàng Liên

x

PH

x

Nữ

Adelaide
Australia

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Như Uyển

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016–
18/04/2016

 1.  

Như Hương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016–
18/04/2016

 1.  

Bùi Kim Anh

Tâm Mẫn

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

2/4/2016- 
18/4/2016

 1.  

 

Quang Chiếu

x

Dự thính

Dự thính

Nam

Germany

NT từ 2/4/
ăn từ 3/4-
8/4/2016

 1.  

 

Minh Đăng

x

Dự thính

Dự thính

Nữ

Germany

NT từ 2/4/
ăn từ 3/4-
8/4/2016

 1.  

Lê Thị Thanh Trúc

X

TH
XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Germany

Không order
thức ăn -
NT 30/3/2016
24/4/2016

 1.  

Hoàng Mỹ Hiền

Chơn Như

x

Dự Thính

Dự Thính

KC

TH

x

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

03/4/2016 -
17/4/2016

 1.  

Dương Ngọc Dung

Huệ Ngộ

x

TH
XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016-
1/4/2016

 1.  

Nguyễn ThịMinh Tuyết

Minh Tuyết

x

TH
 XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016-
1/4/2016

 1.  

Diệu Như

x

PH

Nữ

Houston

31/3/2016
6/4/2016

 1.  

Thuần Tuệ

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Tâm Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Không Giác

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Bùi Mai Hương

Huệ Thuận

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Lausanne

Thụy Sỹ

03/04/2016-
17/04/2016

 1.  

Lê Công Quyền

Tuệ Thông

x

x

x

x

Nam

Nam Cali

Không NT,
chỉ ăn  trưa
10,11, va 12

 1.  

Sữu Nguyễn

Tuệ Thường

x

KC

Dự Thính

X

Nam

Nam Cali

10+11+12+
16/4 chỉ ăn trưa

 1.  

Kim Dung

X

NB

TH

X

Nữ

Nam Cali

không nội trú,
ăn trưa: 7, 8, 9

 1.  

Thọ Phan

X

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa 10,
11,12,13,14, 15,

 1.  

Ngọc Trần

Như Ngọc

x

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
ăn trưa 13,14,15

 1.  

Lợi Phan

x

KC

X

Nam

Nam Cali

 1.  

Nguyễn Bỉnh Cương

Tuệ Lạc

x

X

Nam

Nam Cali

Ngày 3 & 17  
chỉ ăn trưa

 1.  

Lâm Thị Cúc

Quảng Đức Hoa

x

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

không nội trú,
ăn trưa: 4, 5, 6

 1.  

Lisa

Như Tịnh

x

NB

KC

TH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
Tự Túc

 1.  

Huỳnh Hội

Tuệ Không

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016-

30/4/2016

 1.  

Đoàn Lệ Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều
6/4 1p Trưa

 1.  

LâmNgọc Tuyết

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 Trưa+
Chiều. 6/4 2 phần Trưa

 1.  

Phạm Dương Mai

Huệ Hải

X

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Nam Cali

Không NT -
chỉ ăn trưa  4, 5, 6 va13,14,15)

 1.  

Dương Thu Vân

Huệ Tuyền

X

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Nam Cali

Không NT-
chỉ ăn buổi trưa:
(cac ngay 4, 5, 6
va 13, 14, 15)

 1.  

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016

 1.  

Tống Quang Vinh

Tuệ Vinh

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa.

 1.  

Lâm Quang Sơn

Chúc Hải

X

TH

XG

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016
Chỉ ăn buổi trưa

 1.  

Nguyễn Thúy Loan

Huệ Giác

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 
13+14+15+17
Không Nội Trú,
chỉ ăn trưa

 1.  

Võ Thị
Đông Phong

Huệ Đăng

X

PH

Nữ

Nam Cali

không nội trú,
ăn trưa: 4, 5, 6

 1.  

Tâm Phương

x

PH

TH

X

Nam

Nam Cali

3+5+8+17/4 
Không NT, chỉ ăn trưa

 1.  

Tuệ Chiếu

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

 1.  

Phương Liên

Nguyên Như

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều

 1.  

Mai Thanh Khiết

Huệ Nhã

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5+6 và 13+14+15+
16+17/4 chỉ ăn trưa

 1.  

Huệ Hạnh

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 
14+15+16+17

 1.  

Tô Đăng Khoa

Tuệ Huy

x

PH

x

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa

 1.  

Nguyễn Thị Hiền

Huệ Chiếu

x

PH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa

 1.  

Dương Nam

Tuệ Ngộ

X

PH

NB

KC

TH

Nam

Nam Cali

ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

 1.  

Nguyễn Bạch Yến

Huệ Xuân

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Nam Cali

3/4//2016
15/4/2016

 1.  

Như Sương

x

TH

x

Nữ

NamCali

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Huệ Như

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

NamCali

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Vũ Mộc Duyên

Minh Viên

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Hồng Vụ

Quang Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Hồng Yến

Minh Y

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Minh Thủy

Minh Diệu

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ng Lưu Phương Thảo

Minh Hạnh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Châu Ngọc Dung

Từ Tâm Chánh

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Nguyễn Ngọc Lan Hương

Huệ Thông

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Điền

Minh Từ

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

02/04/2016- 18/04/2016
không ăn 3 ngày: 10,11,12

 1.  

Đăngthị Phương Nam 

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 9/4/2016

 1.  

Uyễn Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Diệu Nhân

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Tô Lan Phương

x

PH

NB

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 9/4/2016

 1.  

Phan văn Chương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Minh Thường

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016– 07/04/2016

 1.  

Tuyết Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Sydney-
Australia

29/3/2016- 
30/4/2016

 1.  

Quang Lý

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016 - 18/04/2016

 1.  

Minh Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Trầm Như

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 16/04/2016

 1.  

Quang Thông

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Như Ngọc

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 18/04/2016

 1.  

Ngọc Anh

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 15/04/2016

 1.  

Hoài Mai

Minh Triệt

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Minh Anh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Toulouse - Prance

03/04/2016- 17/04/2016

 


 

DANH SÁCH THIỀN SINH Tham Dự Khóa

 KIẾN THỨC PHẬT HỌC 62 NGƯỜI

Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

Update 15 tháng 3, 2016


 1.  

Họ & Tên

Pháp Danh

Ngày Truyền Thống

Tu Hạnh Xuất Gia

Kiến thức Phật Học

Kiến thức Não Bộ

Khóa Khí Công

Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

Ngày Ra Quân

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

 1.  

 

Quang Chiếu

x

Dự thính

Dự thính

Nam

Germany

NT từ 2/4/ ăn từ
3/4- 8/4/2016

 1.  

 

Minh Đăng

x

Dự thính

Dự thính

Nữ

Germany

NT từ 2/4/ ăn từ
3/4- 8/4/2016

 1.  

Hoàng Mỹ Hiền

Chơn Như

x

Dự Thính

Dự Thính

KC

TH

x

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

03/4/2016  
17/4/2016

 1.  

Huỳnh Hội

Tuệ Không

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016-

30/4/2016

 1.  

Đoàn Lệ Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều
6/4 1p Trưa

 1.  

LâmNgọc Tuyết

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 Trưa+
Chiều. 6/4 2 phần Trưa

 1.  

Phạm Dương Mai

Huệ Hải

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Nam Cali

Không NT -
ăn trưa 4, 5, 6 va13,14,15)

 1.  

Dương Thu Vân

Huệ Tuyền

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Nam Cali

Không NT- chỉ ăn
trưa: ( 4, 5, 6 va
13, 14, 15)

 1.  

Vũ Mộc Duyên

Minh Viên

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016-
17/04/2016

 1.  

Đăngthị Phương Nam 

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Sacramento

03/4/2016 -
9/4/2016

 1.  

Minh Thường

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016–
07/04/2016

 1.  

Tuyết Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Sydney-
Australia

29/3/2016- 
30/4/2016

 1.  

Như Anh

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Toronto

Canada

2/4/2016 -
9/4/2016

 1.  

Như Lưu

x

PH

x

Nam

Adelaide
Australia

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Hoàng Liên

x

PH

x

Nữ

Adelaide
Australia

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Như Uyển

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016–
18/04/2016

 1.  

Như Hương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016–
18/04/2016

 1.  

Bùi Kim Anh

Tâm Mẫn

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

2/4/2016- 
18/4/2016

 1.  

Lê Thị Thanh Trúc

TH
XG

PH

NB

KC

TH

Nữ

Germany

Không order
thức ăn -
NT 30/3/2016
24/4/2016

 1.  

Dương Ngọc Dung

Huệ Ngộ

x

TH
XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016-
1/4/2016

 1.  

Nguyễn ThịMinh Tuyết

Minh Tuyết

x

TH
 XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016-
1/4/2016

 1.  

Diệu Như

x

PH

Nữ

Houston

31/3/2016
6/4/2016

 1.  

Thuần Tuệ

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Tâm Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Không Giác

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Bùi Mai Hương

Huệ Thuận

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Lausanne

Thụy Sỹ

03/04/2016-
17/04/2016

 1.  

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016

 1.  

Tống Quang Vinh

Tuệ Vinh

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa.

 1.  

Lâm Quang Sơn

Chúc Hải

X

TH

XG

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016
 ăn buổi trưa

 1.  

Nguyễn Thúy Loan

Huệ Giác

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 13+
14+15+17
Không Nội Trú,
chỉ ăn trưa

 1.  

Võ Thị
Đông Phong

Huệ Đăng

PH

Nữ

Nam Cali

không nội trú,
ăn trưa: 4, 5, 6

 1.  

Tâm Phương

x

PH

TH

X

Nam

Nam Cali

3+5+8+17/4 
Không NT,
chỉ ăn trưa

 1.  

Tuệ Chiếu

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

không nội trú,
ăn trưa: 3 đến
17 tháng 4

 1.  

Phương Liên

Nguyên Như

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều

 1.  

Mai Thanh Khiết

Huệ Nhã

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5+6 và 13+14+15+
16+17/4 chỉ ăn trưa

 1.  

Huệ Hạnh

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 
14+15+16+17

 1.  

Tô Đăng Khoa

Tuệ Huy

x

PH

x

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa

 1.  

Nguyễn Thị Hiền

Huệ Chiếu

x

PH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa

 1.  

Dương Nam

Tuệ Ngộ

PH

NB

KC

TH

Nam

Nam Cali

ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

 1.  

Nguyễn Bạch Yến

Huệ Xuân

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Nam Cali

3/4//2016
15/4/2016

 1.  

Huệ Như

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

NamCali

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Trần Hồng Vụ

Quang Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Hồng Yến

Minh Y

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Minh Thủy

Minh Diệu

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ng Lưu Phương Thảo

Minh Hạnh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Châu Ngọc Dung

Từ Tâm Chánh

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Nguyễn Ngọc Lan Hương

Huệ Thông

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Điền

Minh Từ

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

02/04/2016- 18/04/2016
không ăn 3 ngày: 10,11,12

 1.  

Uyễn Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Diệu Nhân

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Tô Lan Phương

x

PH

NB

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 9/4/2016

 1.  

Phan văn Chương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Quang Lý

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016 - 18/04/2016

 1.  

Minh Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Trầm Như

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 16/04/2016

 1.  

Quang Thông

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Như Ngọc

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 18/04/2016

 1.  

Ngọc Anh

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 15/04/2016

 1.  

Hoài Mai

Minh Triệt

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Minh Anh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Toulouse - Prance

03/04/2016- 17/04/2016

 

 

DANH SÁCH THIỀN SINH tham dự

Kiến thức NÃO BỘ 52 người

Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

Update 15 tháng 3, 2016

 

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Ngày Truyền Thống

Tu Hạnh Xuất Gia

Kiến thức Phật Học

Kiến thức Não Bộ

Khóa Khí Công

Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

Ngày Ra Quân

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

 1.  

 

Quang Chiếu

x

Dự thính

Dự thính

Nam

Germany

NT từ 2/4/ ăn từ 3/4- 8/4/2016

 1.  

 

Minh Đăng

x

Dự thính

Dự thính

Nữ

Germany

NT từ 2/4/ ăn từ 3/4- 8/4/2016

 1.  

Hoàng Mỹ Hiền

Chơn Như

x

Dự Thính

Dự Thính

KC

TH

x

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

03/4/2016 -      17/4/2016

 1.  

Huỳnh Hội

Tuệ Không

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016-

30/4/2016

 1.  

Đoàn Lệ Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều
6/4 1p Trưa

 1.  

LâmNgọc Tuyết

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

 1.  

Vũ Mộc Duyên

Minh Viên

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Đăngthị Phương Nam 

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 9/4/2016

 1.  

Minh Thường

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016– 07/04/2016

 1.  

Tuyết Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Sydney-
Australia

29/3/2016- 
30/4/2016

 1.  

Như Anh

x

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Toronto

Canada

2/4/2016 - 9/4/2016

 1.  

Như Uyển

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 18/04/2016

 1.  

Như Hương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 18/04/2016

 1.  

Bùi Kim Anh

Tâm Mẫn

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

2/4/2016- 
18/4/2016

 1.  

Lê Thị Thanh Trúc

TH
XG

PH

NB

KC

TH

Nữ

Germany

Không order thức ăn -NT 30/3/2016
24/4/2016

 1.  

Dương Ngọc Dung

Huệ Ngộ

x

TH
XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016- 1/4/2016

 1.  

Nguyễn ThịMinh Tuyết

Minh Tuyết

x

TH
 XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016-       1/4/2016

 1.  

Thuần Tuệ

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Tâm Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Không Giác

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Bùi Mai Hương

Huệ Thuận

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Lausanne

Thụy Sỹ

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016

 1.  

Tống Quang Vinh

Tuệ Vinh

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa.

 1.  

Lâm Quang Sơn

Chúc Hải

X

TH

XG

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016
Chỉ ăn buổi trưa

 1.  

Kim Dung

NB

TH

X

Nữ

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 7, 8, 9

 1.  

Tuệ Chiếu

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

 1.  

Lisa

Như Tịnh

x

NB

KC

TH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
Tự Túc

 1.  

Dương Nam

Tuệ Ngộ

PH

NB

KC

TH

Nam

Nam Cali

ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

 1.  

Nguyễn Bạch Yến

Huệ Xuân

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Nam Cali

3/4//2016
15/4/2016

 1.  

Huệ Như

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

NamCali

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Trần Hồng Vụ

Quang Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Hồng Yến

Minh Y

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Minh Thủy

Minh Diệu

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ng Lưu Phương Thảo

Minh Hạnh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Châu Ngọc Dung

Từ Tâm Chánh

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Nguyễn Ngọc Lan Hương

Huệ Thông

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Điền

Minh Từ

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

02/04/2016- 18/04/2016
không ăn 3 ngày: 10,11,12

 1.  

Uyễn Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Diệu Nhân

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Tô Lan Phương

x

PH

NB

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 9/4/2016

 1.  

Phan văn Chương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Phúc Nguyễn

NB

x

Nam

San Jose

6,7,8,9/tháng4+
15,16,17 thg4

 1.  

Minh Như

X

NB

x

Nữ

San Jose

7/4/2016 
-9/4/2016

 1.  

Quang Lý

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016 - 18/04/2016

 1.  

Minh Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Trầm Như

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 16/04/2016

 1.  

Quang Thông

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Như Ngọc

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 18/04/2016

 1.  

Ngọc Anh

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 15/04/2016

 1.  

Hoài Mai

Minh Triệt

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Minh Anh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Toulouse - Prance

03/04/2016- 17/04/2016

 

 

DANH SÁCH THIỀN SINH Tham Dự KHÍ CÔNG

53 NGƯỜI

Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

Update 15 tháng 3, 2016

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Ngày Truyền Thống

Tu Hạnh Xuất Gia

Kiến thức Phật Học

Kiến thức Não Bộ

Khóa Khí Công

Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

Ngày Ra Quân

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

 1.  

Huỳnh Hội

Tuệ Không

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016-

30/4/2016

 1.  

Đoàn Lệ Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều
6/4 1p Trưa

 1.  

LâmNgọc Tuyết

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

 1.  

Vũ Mộc Duyên

Minh Viên

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Nguyễn Văn Quí

Không Định

X

Dự Thính

TH

x

Nam

San Jose

nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Phạm Thị Ngọc Trân

Hoàng Như

X

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Tuyết Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Sydney-
Australia

29/3/2016- 
30/4/2016

 1.  

Như Uyển

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 18/04/2016

 1.  

Như Hương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 18/04/2016

 1.  

Bùi Kim Anh

Tâm Mẫn

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

2/4/2016- 
18/4/2016

 1.  

 

Quang Trí

KC

TH

Nam

Germany

9/4/2016- 18/4/2016

 1.  

 Hà Văn Chương

KC

TH

x

Nam

Germany

9/4/2016- 18/4/2016

 1.  

Phạm T. Ngọc Thịnh

Minh Tuyền

KC

TH

x

Nữ

Germany

14/4/2016
18/4/2016

 1.  

Lê Thị Thanh Trúc

TH
XG

PH

NB

KC

TH

Nữ

Germany

Không order thức ăn -NT 30/3/2016
24/4/2016

 1.  

Hoàng Mỹ Hiền

Chơn Như

x

Dự Thính

Dự Thính

KC

TH

x

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

03/4/2016 -      17/4/2016

 1.  

Dương Ngọc Dung

Huệ Ngộ

x

TH
XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016- 1/4/2016

 1.  

Nguyễn ThịMinh Tuyết

Minh Tuyết

x

TH
 XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016-       1/4/2016

 1.  

Thuần Tuệ

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Tâm Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Không Giác

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Bùi Mai Hương

Huệ Thuận

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Lausanne

Thụy Sỹ

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016

 1.  

Tống Quang Vinh

Tuệ Vinh

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa.

 1.  

Lâm Quang Sơn

Chúc Hải

X

TH

XG

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016
Chỉ ăn buổi trưa

 1.  

Sữu Nguyễn

Tuệ Thường

x

KC

Dự Thính

X

Nam

Nam Cali

10+11+12+ 16/4 chỉ ăn buổi trưa

 1.  

Thọ Phan

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa 10, 11,12,13,14, 15,

 1.  

Lợi Phan

x

KC

X

Nam

Nam Cali

 1.  

Tuệ Chiếu

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

 1.  

Lisa

Như Tịnh

x

NB

KC

TH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
Tự Túc

 1.  

Dương Nam

Tuệ Ngộ

PH

NB

KC

TH

Nam

Nam Cali

ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

 1.  

Huệ Như

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

NamCali

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Trần Hồng Vụ

Quang Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Hồng Yến

Minh Y

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Minh Thủy

Minh Diệu

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ng Lưu Phương Thảo

Minh Hạnh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Uyễn Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Diệu Nhân

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Nguyễn thị Mỹ Dung

KC

Nữ

Sacramento

10/4/2016 - 12/4/2016

 1.  

Phan văn Chương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Nguyễn Thị Phương

Huệ Châu

X

KC

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

09/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Lê Thị Kim Tuyết

Huệ Như

X

KC

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

09/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Hoàng Phương

X

KC

TH

x

Nam

San Jose

9/4/20160- 
17/4/2016

 1.  

Viên Quang

X

KC

TH

x

Nữ

San Jose

9/4/20160-
17/4/2016

 1.  

Quang Lý

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016 - 18/04/2016

 1.  

Minh Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Trầm Như

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 16/04/2016

 1.  

Quang Thông

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Như Ngọc

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 18/04/2016

 1.  

Ngọc Anh

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 15/04/2016

 1.  

Hoài Mai

Minh Triệt

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Minh Anh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Toulouse - Prance

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Lê Công Quyền

Tuệ Thông

x

x

x

x

Nam

Nam Cali

Không NT, chỉ ăn  trưa 10,11, va 12

 

 

DANH SÁCH THIỀN SINH
THAM DỰ  KHÓA THỰC HÀNH Q.C.Đ.H.

 
67 NGƯỜI

Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

Update 15 tháng 3, 2016

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Ngày Truyền Thống

Tu Hạnh Xuất Gia

Kiến thức Phật Học

Kiến thức Não Bộ

Khóa Khí Công

Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

Ngày Ra Quân

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

 1.  

Huỳnh Hội

Tuệ Không

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016-

30/4/2016

 1.  

Sữu Nguyễn

Tuệ Thường

x

KC

Dự Thính

X

Nam

Nam Cali

10+11+12+ 16/4 chỉ ăn buổi trưa

 1.  

Ngọc Trần

Như Ngọc

x

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa 13,14,15

 1.  

Đoàn Lệ Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều
6/4 1p Trưa

 1.  

Lâm Thị Cúc

Quảng Đức Hoa

x

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 4, 5, 6

 1.  

LâmNgọc Tuyết

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

 1.  

Phạm Dương Mai

Huệ Hải

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Nam Cali

Không NT - chỉ ăn trưa  4, 5, 6 va13,14,15)

 1.  

Dương Thu Vân

Huệ Tuyền

Dự Thính

Dự Thính

Nữ

Nam Cali

Không NT- chỉ ăn buổi trưa: (cac ngay 4, 5, 6 va 13, 14, 15)

 1.  

Vũ Mộc Duyên

Minh Viên

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Phạm Thị Ngọc Trân

Hoàng Như

X

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Nguyễn Thị Phương

Huệ Châu

X

KC

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

09/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Lê Thị Kim Tuyết

Huệ Như

X

KC

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

09/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Tuyết Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Sydney-
Australia

29/3/2016- 
30/4/2016

 1.  

Như Uyển

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 18/04/2016

 1.  

Như Hương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 18/04/2016

 1.  

Bùi Kim Anh

Tâm Mẫn

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

2/4/2016- 
18/4/2016

 1.  

 

Quang Trí

KC

TH

Nam

Germany

9/4/2016- 18/4/2016

 1.  

 Hà Văn Chương

KC

TH

x

Nam

Germany

9/4/2016- 18/4/2016

 1.  

Phạm T. Ngọc Thịnh

Minh Tuyền

KC

TH

x

Nữ

Germany

14/4/2016
18/4/2016

 1.  

Lê Thị Thanh Trúc

TH
XG

PH

NB

KC

TH

Nữ

Germany

Không order thức ăn -NT 30/3/2016
24/4/2016

 1.  

Hoàng Mỹ Hiền

Chơn Như

x

Dự Thính

Dự Thính

KC

TH

x

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

03/4/2016 -      17/4/2016

 1.  

Dương Ngọc Dung

Huệ Ngộ

x

TH
XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016- 1/4/2016

 1.  

Nguyễn ThịMinh Tuyết

Minh Tuyết

x

TH
 XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016-       1/4/2016

 1.  

Thuần Tuệ

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Tâm Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Không Giác

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Bùi Mai Hương

Huệ Thuận

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Lausanne

Thụy Sỹ

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016

 1.  

Tống Quang Vinh

Tuệ Vinh

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa.

 1.  

Lâm Quang Sơn

Chúc Hải

X

TH

XG

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016
Chỉ ăn buổi trưa

 1.  

Nguyễn Thúy Loan

Huệ Giác

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 13+14+15+17Không Nội Trú, chỉ ăn trưa

 1.  

Kim Dung

NB

TH

X

Nữ

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 7, 8, 9

 1.  

Thọ Phan

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa 10, 11,12,13,14, 15,

 1.  

Tâm Phương

x

PH

TH

X

Nam

Nam Cali

3+5+8+17/4 
Không NT, chỉ ăn trưa

 1.  

Tuệ Chiếu

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

 1.  

Phương Liên

Nguyên Như

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều

 1.  

Mai Thanh Khiết

Huệ Nhã

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5+6 và 13+14+15+16+17/4 chỉ ăn trưa

 1.  

Huệ Hạnh

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 
14+15+16+17

 1.  

Lisa

Như Tịnh

x

NB

KC

TH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
Tự Túc

 1.  

Dương Nam

Tuệ Ngộ

PH

NB

KC

TH

Nam

Nam Cali

ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

 1.  

Nguyễn Bạch Yến

Huệ Xuân

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Nam Cali

3/4//2016
15/4/2016

 1.  

Huệ Như

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

NamCali

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Như Sương

x

TH

x

Nữ

NamCali

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Trần Hồng Vụ

Quang Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Hồng Yến

Minh Y

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Minh Thủy

Minh Diệu

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ng Lưu Phương Thảo

Minh Hạnh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Châu Ngọc Dung

Từ Tâm Chánh

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Nguyễn Ngọc Lan Hương

Huệ Thông

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Điền

Minh Từ

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

02/04/2016- 18/04/2016
không ăn 3 ngày: 10,11,12

 1.  

Uyễn Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Diệu Nhân

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Phan văn Chương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Nguyễn Đằng

TH

X

Nam

Sacramento

Từ 13, 14, 15, 16 và 17/4

 1.  

Nguyễn Văn Quí

Không Định

X

Dự Thính

TH

x

Nam

San Jose

nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Hoàng Phương

X

KC

TH

x

Nam

San Jose

9/4/20160- 
17/4/2016

 1.  

Viên Quang

X

KC

TH

x

Nữ

San Jose

9/4/20160-
17/4/2016

 1.  

Quang Lý

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016 - 18/04/2016

 1.  

Minh Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Trầm Như

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 16/04/2016

 1.  

Quang Thông

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Như Ngọc

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

31/03/2016- 18/04/2016

 1.  

Ngọc Anh

x

PH

NB

KC

TH

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 15/04/2016

 1.  

Hoài Mai

Minh Triệt

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Minh Anh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Toulouse - Prance

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Lê Công Quyền

Tuệ Thông

x

x

x

x

Nam

Nam Cali

Không NT, chỉ ăn  trưa 10,11, va 12

 

 

DANH SÁCH THIỀN SINH THAM DU

NGAY RA QUÂN 69 NGƯỜI

Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

Update 15 tháng 3, 2016

 

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Ngày Truyền Thống

Tu Hạnh Xuất Gia

Kiến thức Phật Học

Kiến thức Não Bộ

Khóa Khí Công

Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

Ngày Ra Quân

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

 1.  

Như Lưu

x

PH

x

Nam

Adelaide
Australia

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Hoàng Liên

x

PH

x

Nữ

Adelaide
Australia

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Như Uyển

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 18/04/2016

 1.  

Như Hương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

31/03/2016– 18/04/2016

 1.  

Bùi Kim Anh

Tâm Mẫn

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Adelaide-
Australia

2/4/2016- 
18/4/2016

 1.  

 Hà Văn Chương

KC

TH

x

Nam

Germany

9/4/2016- 18/4/2016

 1.  

Phạm T. Ngọc Thịnh

Minh Tuyền

KC

TH

x

Nữ

Germany

14/4/2016
18/4/2016

 1.  

Hoàng Mỹ Hiền

Chơn Như

x

Dự Thính

Dự Thính

KC

TH

x

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

03/4/2016 -      17/4/2016

 1.  

Dương Ngọc Dung

Huệ Ngộ

x

TH
XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016- 1/4/2016

 1.  

Nguyễn ThịMinh Tuyết

Minh Tuyết

x

TH
 XG

PH

NB

KC

TH

X

Nữ

Houston

3/31/2016-       1/4/2016

 1.  

Thuần Tuệ

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Tâm Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Không Giác

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Houston

31/3/2016
20/4/2016

 1.  

Bùi Mai Hương

Huệ Thuận

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Lausanne

Thụy Sỹ

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016

 1.  

Huỳnh Hội

Tuệ Không

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nam

Nam Cali

01/4/2016-

30/4/2016

 1.  

Lê Công Quyền

Tuệ Thông

x

x

x

x

Nam

Nam Cali

Không NT, chỉ ăn  trưa 10,11, va 12

 1.  

Tống Quang Vinh

Tuệ Vinh

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa.

 1.  

Lâm Quang Sơn

Chúc Hải

X

TH

XG

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

01/4/2016  -

30/4/2016
Chỉ ăn buổi trưa

 1.  

Sữu Nguyễn

Tuệ Thường

x

KC

Dự Thính

X

Nam

Nam Cali

10+11+12+ 16/4 chỉ ăn buổi trưa

 1.  

Nguyễn Thúy Loan

Huệ Giác

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 13+14+15+17Không Nội Trú, chỉ ăn trưa

 1.  

Kim Dung

NB

TH

X

Nữ

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 7, 8, 9

 1.  

Thọ Phan

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa 10, 11,12,13,14, 15,

 1.  

Ngọc Trần

Như Ngọc

x

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa 13,14,15

 1.  

Tâm Phương

x

PH

TH

X

Nam

Nam Cali

3+5+8+17/4 
Không NT, chỉ ăn trưa

 1.  

Đoàn Lệ Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều
6/4 1p Trưa

 1.  

Lợi Phan

x

KC

X

Nam

Nam Cali

 1.  

Tuệ Chiếu

x

PH

NB

KC

TH

X

Nam

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

 1.  

Phương Liên

Nguyên Như

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

4+5 tháng 4
ăn Trưa chiều

 1.  

Mai Thanh Khiết

Huệ Nhã

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5+6 và 13+14+15+16+17/4 chỉ ăn trưa

 1.  

Nguyễn Bỉnh Cương

Tuệ Lạc

x

X

Nam

Nam Cali

Ngày 3 & 17  chỉ ăn trưa

 1.  

Huệ Hạnh

x

PH

TH

X

Nữ

Nam Cali

3+4+5 
14+15+16+17

 1.  

Lâm Thị Cúc

Quảng Đức Hoa

x

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

không nội trú, ăn trưa: 4, 5, 6

 1.  

Lisa

Như Tịnh

x

NB

KC

TH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
Tự Túc

 1.  

LâmNgọc Tuyết

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Nam Cali

3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

 1.  

Tô Đăng Khoa

Tuệ Huy

x

PH

x

Nam

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa

 1.  

Nguyễn Thị Hiền

Huệ Chiếu

x

PH

x

Nữ

Nam Cali

Không Nội Trú
chỉ ăn trưa

 1.  

Nguyễn Bạch Yến

Huệ Xuân

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Nam Cali

3/4//2016
15/4/2016

 1.  

Huệ Như

x

TH

XG

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

NamCali

01/4/2016 -

30/4/2016

 1.  

Như Sương

x

TH

x

Nữ

NamCali

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Trần Hồng Vụ

Quang Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Hồng Yến

Minh Y

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Đức Thưởng

Quang Triết

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ngô Minh Thủy

Minh Diệu

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Ng Lưu Phương Thảo

Minh Hạnh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Châu Ngọc Dung

Từ Tâm Chánh

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Nguyễn Ngọc Lan Hương

Huệ Thông

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Vũ Mộc Duyên

Minh Viên

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Paris-

France

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Trần Điền

Minh Từ

x

PH

NB

TH

x

Nữ

Paris-

France

02/04/2016- 18/04/2016
không ăn 3 ngày: 10,11,12

 1.  

Uyễn Như

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Diệu Nhân

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Phan văn Chương

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sacramento

03/4/2016 - 17/4/2016

 1.  

Nguyễn Đằng

TH

X

Nam

Sacramento

Từ 13, 14, 15, 16 và 17/4

 1.  

Phúc Nguyễn

NB

x

Nam

San Jose

6,7,8,9/tháng4+
15,16,17 thg4

 1.  

Nguyễn Văn Quí

Không Định

X

Dự Thính

TH

x

Nam

San Jose

nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Phạm Thị Ngọc Trân

Hoàng Như

X

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Nguyễn Thị Phương

Huệ Châu

X

KC

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

09/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Lê Thị Kim Tuyết

Huệ Như

X

KC

Dự Thính

x

Nữ

San Jose

09/04/2016- 17/04/2016

 1.  

Minh Như

X

NB

x

Nữ

San Jose

7/4/2016 
-9/4/2016

 1.  

Hoàng Phương

X

KC

TH

x

Nam

San Jose

9/4/20160- 
17/4/2016

 1.  

Viên Quang

X

KC

TH

x

Nữ

San Jose

9/4/20160-
17/4/2016

 1.  

Quang Lý

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016 - 18/04/2016

 1.  

Minh Đạo

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Quang Thông

x

PH

NB

KC

TH

x

Nam

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Tuyết Như

x

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

x

Nữ

Sydney-
Australia

29/3/2016- 
30/4/2016

 1.  

Hoài Mai

Minh Triệt

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Sydney-
Australia

01/04/2016- 18/04/2016

 1.  

Trần Thị Thường

Dự Thính

x

Nữ

Sydney-
Australia

15/4/2016 - 30/4/2016

 1.  

Huệ Vân

x

Nữ

Toronto
Canada

14/4/2016
24/4/2016

 1.  

Minh Anh

x

PH

NB

KC

TH

x

Nữ

Toulouse - Prance

03/04/2016- 17/04/2016

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, May 28, 2024(View: 435)
Ban Điều Hành Hội Thiền Tánh Không Trung Ương THÔNG BÁO Vì Lý do không đủ số người ghi danh tham gia. Ni sư quyết định KHÔNG TỔ CHỨC Chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal tháng 12- 2024
Wednesday, May 22, 2024(View: 652)
MONTREAL Khóa tu cuối tuần: 3 ngày TORONTO Khóa tu tại chùa Tích Lan Thứ năm 20- thứ năm 27 (7 ngày)
Wednesday, May 1, 2024(View: 843)
TOULOUSE Khóa nhập thất song ngữ Việt- Pháp tại Moissac PARIs:Khóa song ngữ Việt- Pháp BERLIN Khóa nhập thất:
Wednesday, March 6, 2024(View: 1686)
Ban điều hành các Đạo tràng hiện tại sẽ đứng ra thành lập, điều hành Ban tổ chức bầu cử và ra thông báo cụ thể các chi tiết bầu cử cho đạo tràng mình.
Sunday, November 26, 2023(View: 1662)
1. Khóa tu 7 ngày Thứ Sáu 15 tháng 12 năm 2023 đến thứ Năm 21 tháng 12 năm 2023 2. Khóa tu 5 ngày Thứ Sáu 29 tháng 12 năm 2023 đến thứ Ba 2 tháng 1 năm 2024
Thursday, November 16, 2023(View: 2165)
BERLIN Khóa nhập thất: Từ Chủ nhật 19 (chiều )- đến Thứ sáu 24 (5 ngày)
Wednesday, June 5, 2024(View: 355)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM
Tuesday, May 14, 2024(View: 361)
Kính mời quý anh chị Thiền sinh Tánh Không và Thân Hữu cùng tham dự ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 18 tháng 5, 2024 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG
Thursday, April 4, 2024(View: 969)
Chương trình tham dự trên Zoom chỉ giới hạn trong bài giảng của Ni sư BUỔI SÁNG: từ 10am đến 11am BUỔI CHIẾU: tư 2pm dến 3pm Thời gian: 5 ngày từ sáng thứ hai 8/4/2024 tới chiều Thứ sáu 12/4/2024. Tối Thứ sáu 12/4/2024: MÃN KHÓA - ĐÊM HOA ĐĂNG từ 7pm Khóa tu dành cho mọi thiền sinh có nhu cầu, Ni sư khuyến khích các ban điều hành đạo tràng, các ban giáo thọ của đạo tràng cùng tham gia để ôn lại đường lối tu tập chung của chúng ta.
Wednesday, April 3, 2024(View: 1415)
CHƯƠNG TRÌNH: các Đạo tràng ở xa xin vui lòng chuẩn bị trước, khi thấy trong Chương Trình sắp đến phần phát biểu của đạo tràng mình
Monday, March 25, 2024(View: 1080)
Theo Truyền thống ngày HỌP MẶT THIỀN SINH TÁNH KHÔNG toàn thế giới năm 2024 sẽ được tổ chức: vào ngày Chủ nhật 7- 4- 2024 lúc 10:00am (Giờ Cali) tại Tổ đình thiền viện Tánh Không. và trên mang ZOOM toàn cầu
Thursday, March 14, 2024(View: 464)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali - Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK:
Thursday, February 29, 2024(View: 720)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Friday, February 16, 2024(View: 498)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Tuesday, February 13, 2024(View: 1071)
Cô gởi lại bản Thanh Quy để chúng ta khảo sát lại đường lối tu và hướng dẫn thiền sinh trong đạo tràng của mình. Mỗi khi họp mặt sinh hoạt chung, thường chúng ta có thể dành ra 5 phút nhắc nhở vài điều cần thiết nào đó trong sinh hoạt tập thể, đây lả phần giới đức rất quan trọng trên con đường Giới- Định- Tuệ của mỗi người chúng ta
Thursday, January 11, 2024(View: 726)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG hoặc tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Wednesday, January 3, 2024(View: 899)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG: Hoặc Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Tuesday, May 30, 2023(View: 1660)
NGÀY KHAI GIẢNG: 2 giờ chiều Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 trực tiếp tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 và trên mạng ZOOM toàn cầu
Monday, May 15, 2023(View: 1860)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần. Ngày Bế giảng 15 tháng 7- 2023.
Monday, December 12, 2022(View: 1483)
Hội Thiền Tánh Không Paris đã đổi trang mạng mới và tên miền mới : https://meditation-sunyata.paris
Wednesday, May 11, 2022(View: 2894)
THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Phật Đản 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 14 tháng 5, 2022 tại Thiền đường Tánh Không - và trên MẠNG LƯỚI ZOOM toàn cầu
Tuesday, May 3, 2022(View: 2471)
Địa điểm: Chùa Quang Minh Melbourne số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019. Thời gian từ ngày Thứ Bảy 1/10 đến Thứ Hai 10/10/2022
Thursday, April 28, 2022(View: 2792)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.
Wednesday, March 30, 2022(View: 2132)
HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2022 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
Thursday, March 3, 2022(View: 2108)
THƯ MỜI Tham Dự Buổi thuyết giảng của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ đề: BÀI KHAI THÔNG số 3 lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3 năm 2022
Thursday, March 3, 2022(View: 2420)
1- Bầu Ban Điều Hành Đạo Tràng: 2- Khóa Hội Thảo: Ngày Thứ Bảy 2 Tháng 4, 2022: 3- Ngày Truyền Thống 2022: Ngày Chủ Nhật 3- 4- 2022 4- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Tổ Đình: 5- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Thụy Sỹ: 6- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Úc Châu: 7- Đạo Tràng Saigon VN: 8- Tiếp Tục Tổ Chức Các Khóa Bát Nhã Qua Zoom
Wednesday, February 16, 2022(View: 2394)
Buổi Giảng tổ chức tại Thiền Đường Tánh Không 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2022. Chương trinh có trực tiếp trên Zoom.
Thursday, January 27, 2022(View: 2401)
CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN tại Tổ Đình
Thursday, December 16, 2021(View: 3054)
Một lòng tưởng niệm ân sư Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ hai 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG + Zoom meeting.
Thursday, December 9, 2021(View: 2795)
Nhập Thất Chuyên Tu Định-Huệ Song Ngữ Việt-Pháp và Khí Công dưới sự giảng dạy của Ni Sư Triệt Như. Tham quan 3 ngày sau khóa tu.
Thursday, December 9, 2021(View: 3098)
Retraite méditative bouddhique bilingue et QiGong sous la direction de la Vénérable Bhikkhuni Triệt Như.
Thursday, December 9, 2021(View: 2690)
Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: LỄ BÁCH NHẬT –100 ngày Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU và LỄ CHUNG THẤT – 49 ngày Thầy THÍCH TUỆ CHÂN Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ báy 18 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Thursday, November 25, 2021(View: 3352)
Như một truyền thống trong mùa Lễ Tạ Ơn, Thân mời quý anh chị Thiền Sinh và Thân Hữu (nếu có điều kiện) xin cùng về Tổ Đình quây quần bên nhau trong 1 buổi cơm thân mật như thuở Thầy còn trụ thế Hẹn nhau: 10am ngày thứ bảy 27 tháng 11, 2021 tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không (Reverside) Cùng nhau ghi nhớ Ơn Phật, Ơn Pháp, Ơn Thầy Tổ, Ơn Chư Tăng...
Thursday, October 14, 2021(View: 2918)
Trương mục của Tổ đình Tánh Không: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION Trương mục của Thiền Viện Chân Như: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION of Texas Trương mục của Thiền Đường Tánh Không Nam Cali: SUNYATA FOUNDATION
Tuesday, October 5, 2021(View: 3594)
Tăng đoàn Tánh Không sẽ làm lễ Xuất gia cho thiền sinh MAI NGUYỄN, đạo tràng Sacramento ngày : chủ nhật 24- 10- 2021 lúc 10am tại Tổ Đình thiền viện Tánh Không - Riverside
Thursday, September 23, 2021(View: 2409)
Khóa bát nhã, lớp trung cấp 2 online không có lớp ngày 25 tháng 9, 2021 Zoom meeting kỳ 3 sẽ được dời lại vào ngày 9 tháng 10, 2021
Wednesday, August 11, 2021(View: 3582)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ bảy 28 tháng 8, 2021 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 20 tháng 11- 2021
Wednesday, August 4, 2021(View: 3389)
1- Bầu Ban Điều hành đạo tràng- 2- Khóa An Cư nhập Xuân của Tăng Đoàn Tánh Không- 3- Ngày Truyền Thống năm 2022 lễ Xuất Gia, lễ Xuất gia gieo duyên và lễ Quy y - 4- khóa Hội Thảo: 3 ngày -5- Một khóa đặc biệt: dành cho các bạn giáo thọ, huấn luyện viên - 6- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Tổ Đình - 7- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Thụy Sỹ - 8- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Úc Châu -9- Đạo tràng Saigon VN - 10- Tiếp tục tổ chức các khóa Bát Nhã qua Zoom:
Wednesday, May 19, 2021(View: 3674)
Đại Lễ Phật Đản Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 29 tháng 5, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, March 17, 2021(View: 3905)
THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
Wednesday, March 3, 2021(View: 7825)
Khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) mỗi Thứ Bảy tuần lể đầu tiên và tuần lể thứ 3 của tháng. Ngày Bế giảng 17 tháng 7- 2021.
Wednesday, March 3, 2021(View: 4524)
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư, các khóa tu học hoặc Xây Dựng lại Thiền Đường A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
Thursday, February 11, 2021(View: 3356)
Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
Thursday, February 11, 2021(View: 2720)
Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 9, 2020(View: 3021)
2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
Tuesday, December 1, 2020(View: 6016)
Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
Wednesday, November 11, 2020(View: 3286)
ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
Wednesday, November 4, 2020(View: 3784)
ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
Thursday, October 29, 2020(View: 9426)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Wednesday, October 21, 2020(View: 3249)
Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
Wednesday, October 14, 2020(View: 3095)
ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
Wednesday, October 7, 2020(View: 3493)
CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
Wednesday, September 30, 2020(View: 5222)
Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
Thursday, August 27, 2020(View: 5046)
- Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
Wednesday, August 5, 2020(View: 3820)
1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
Friday, March 6, 2020(View: 3816)
Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
Friday, February 28, 2020(View: 4214)
các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
Monday, January 13, 2020(View: 3976)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
Friday, December 27, 2019(View: 6446)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
Thursday, October 10, 2019(View: 3967)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
Friday, May 24, 2019(View: 3710)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
Tuesday, January 8, 2019(View: 4439)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
Saturday, December 29, 2018(View: 6200)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
Thursday, January 18, 2018(View: 6831)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
Sunday, December 3, 2017(View: 7056)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
Wednesday, September 20, 2017(View: 5760)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
Tuesday, June 13, 2017(View: 14632)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
Friday, April 28, 2017(View: 9890)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
Thursday, January 12, 2017(View: 7478)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
Sunday, November 13, 2016(View: 5801)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
Thursday, June 23, 2016(View: 8031)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
Tuesday, May 3, 2016(View: 9907)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
Monday, April 18, 2016(View: 12277)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
Saturday, March 12, 2016(View: 6367)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
Monday, November 23, 2015(View: 7094)
Monday, September 14, 2015(View: 10639)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
69,256