HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Tháng 12, 2016 - Tại Nam Cali và San Jose.

  Wednesday, November 11, 201510:40 AM(View: 5227)

  SACRAMENTO

  Khóa Nhập thất chuyên tu Định- Huệ tại Tổ Đình Tánh Không.
  Địa chỉ Tổ Đình Tánh Không: 18525 Frantz Road, Perris, CA 92570.
  Từ chiều ngày thứ bảy 10 tới hết ngày thứ bảy 17 (8 ngày)

  Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: Ông Nguyễn Sơn <sontanhkhong@gmail.com>

  Trưởng ban tu học: Cô Diệu Nhân <dieunhanletran@gmail.com>


  SAN JOSE

  Khóa Bát nhã trung cấp 4.

  Từ ngày chủ nhật 25 tháng 12 năm 2016 tới ngày chủ nhật 1 tháng 1 năm 2017 (8 ngày).

  Ban tổ chức:

  Trưởng Đạo tràng: anh Hoằng Phương <tandiem999@yahoo.com>

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,188,969