HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 10, 2015 - Tại Thiền Viện

Monday, December 29, 201411:01 AM(View: 6081)

Thiền Viện

-   Khóa Nhập Thất An Cư Kiết Đông 2015 dành cho Tăng Đoàn Tánh Không sẽ được tổ chức:

  • tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
  • từ thứ ba 09/01 đến thứ hai 11/30/2015.

Tăng đoàn cư ngụ ngoài nước Mỹ có thể nhập thất 3 tháng hoặc 1 tháng tùy điều kiện đia phương.

Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cưnhập thất trong thời gian này.

GHI DANH:

Các Thiền sinh tham dự Khóa Nhập Thất cần ghi danh từ nay đến hết ngày 15 tháng 8, 2015

Chỉ nhận nội trú 30 người, ưu tiên người ở xa và ghi tên trước:

-  Chương trình tu học đặc biệt (9 ngày)
   Từ thứ bảy 10/03 đến chủ nhật 10/11/2015.
Nội dung Tu Học:

  • Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền.
  • Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.

Các Thiền Sinh Tánh Không các nơi có thể tham dự

Thầy Thiền Chủ khuyến khích các Thiền sinh Giáo Thọ cần tham dự chương trình tu học này.

GHI DANH:

Các Thiền sinh tham dự cần ghi danh từ nay đến hết ngày 15 tháng 8, 2015

-   Khóa Bát nhã lớp trung cấp 4 (7 ngày)

Từ thứ hai 10/12 tới chủ nhật 10/18/2015

Nội dung Tu Học:

  1. Ứng dụng kinh Tứ Niệm xứ
  2. Ứng Dụng kinh Đại Bát Niết Bàn trong đời sống hằng ngày
  3. Bát Nhã Tâm Kinh
  4. Phật tánh

GHI DANH:

Các Thiền sinh tham dự cần ghi danh từ nay đến hết ngày 15 tháng 9, 2015

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,169,981