HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 9, 2015 - Tại Thụy sĩ và Nam Cali

Monday, December 29, 201411:00 AM(View: 4466)

THỤY SĨ

-       Khóa Căn bản 121 (song ngữ)

Từ thứ sáu 11 tới thứ tư 16 (6 ngày)

Khóa nhập thất chuyên tu Định - Huệ XXIII (song ngữ)

Từ thứ bảy 19 tới thứ sáu 25 (7 ngày) tại Vaumarcus.

Ban tổ chức:

Hội trưởng Hội TTK Lausanne: cô Huệ Thuận Bùi Mai Hương <mbui@romandie.com>

 

NAM CALI (Đuốc Tuệ)

Chủ nhật 27: Hướng dẫn Thiền Định: Làm chủ tâm ngôn

Hướng dẫn Khí công: tăng cường hệ thống miễn nhiễm.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,169,440