HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 7, 2015 - Tại Texas và Hoa Thịnh Đốn

Monday, December 29, 201410:55 AM(View: 4358)

HOUSTON (tiếp)

            Khóa Bát nhã 44 lớp trung cấp 1

              Từ thứ bảy 27 tới thứ sáu 3 (7 ngày)

-       Khóa Bát nhã trung cấp 3

Từ thứ bảy 4 tới thứ bảy 11 (8 ngày)

Ban tổ chức: Hội Trưởng: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

Email: <bethivo2@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Hạnh Phổ: <saomai121@gmail.com>

 

HOA THỊNH ĐỐN

-       Khóa Bát Nhã trung cấp 4

Từ thứ bảy 18 tới chủ nhật 26 (9 ngày)                                                                    

-       Khóa Bát nhã 45 lớp trung cấp 1

Từ thứ hai 27 tới chủ nhật 2 tháng 8 (7 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng nhóm Thiền Tánh Không Hoa Thịnh Đốn:

Cô Tâm Diệu Phú ĐT: 703- 407 4976, email <tamdieuphu@gmail.com>
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,169,981