HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 5, 2015 - Tại Toulouse, Paris, Đức và Oklahoma.

Monday, December 29, 201410:47 AM(View: 4267)

TOULOUSE

-       Khóa tu học ngắn hạn (song ngữ)                                                                           

Từ thứ sáu 1 tới thứ ba 5 (5 ngày)

  Ban tổ chức: Hội trưởng Hội TTK Toulouse:

Cô Minh Anh  ĐT: 33 5 61 44 33 46 Email: <hnhanh@hotmail.com>

Ông Quang Như <thetramtuananhtse@yahoo.fr>

 

PARIS (không Ra Mắt Sách)
-       Khóa Bát nhã trung cấp 2 (song ngữ ) (9 ngày)

Từ thứ năm 7 tới thứ sáu 15

-       Thuyết trình: “Tâm trong đạo Phật”

Giảng đường Linh Sơn, ngày chủ nhật 10- 5- 2015

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK: anh Quang Triết <ducthuongngo@gmail.com>

Trưởng đạo tràng: cô Minh Y <ytranhong@free.fr>

 

ĐỨC (không Ra Mắt Sách)

-       Giảng Đại chúng tại Berlin thứ bảy 16

-       Khóa Thiền Căn Bản 116 ngắn hạn tại Berlin.

Từ chủ nhật 17- thứ tư 20 (4 ngày)

-       Nhập thất tại Berlin Từ 21 tới 23/5/2015

Ban tổ chức

Hội trưởng Hội TTK Stuttgart: cô Thanh Tâm: < spthanhtam@yahoo.de>

Trưởng Đạo tràng: anh Quang Nguyên: <quang-nguyen@online.de>

Ban Tu học: Cô Minh Huệ: <vinhdothi@googlemail.com>

Cô Minh Tuyền: <phamluong@gmx.de>

OKLAHOMA

-        Khóa Thiền Căn bản 117

Từ thứ hai 25 tới chủ nhật 31 (7 ngày)

Ban tổ chức: Cô Từ Nhẫn: <nancybui46@yahoo.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,167,852