HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 4, 2015 - Tại Hoa Thịnh Đốn và Nam Cali.

Monday, December 29, 201410:43 AM(View: 4902)

HOA THỊNH ĐỐN

Khóa nhập thất chuyên tu Định Huệ XXI

Từ thứ năm 9 tới thứ tư 15 (7 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng nhóm Thiền Tánh Không Hoa Thịnh Đốn:

Cô Tâm Diệu Phú ĐT: 703- 407 4976, email <tamdieuphu@gmail.com>

Ông Nguyên Tu <doantran2000@gmail.com>;

 

NAM CALI

-       Khóa Căn Bản 115 (7 ngày)

Từ thứ bảy 18 tới thứ sáu 24

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK: anh Tuệ Huy <khoato@yahoo.com>

Trưởng Đạo tràng: cô Huệ Hải <maig172@yahoo.com>

Ban Tu học: cô Huệ Tuyền <thuvanduong@sbcglobal.net>
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,169,465