HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 3, 2015 - Tại Úc (Australia)

Monday, December 29, 201410:41 AM(View: 4947)

MELBOURNE

 -       Khóa Tu ngắn hạn 4 ngày

 Từ thứ bảy 14/3/2015  đến thứ ba 17/3/15.

     Ban tổ chức :                                                                                             

      Thu Lâm <thutlam@yahoo.com.au>, phone: 0403 472 718

      Huệ Hằng: <huehang33@gmail.com>, phone:0422 551 535

      Địa chỉ tổ chức: Chùa Từ Quang 7 Lyall St, St Albans- Melbourne VIC 3021.

 
ADELAIDE

-      Ra Mắt Sách tối thứ tư 18/3/2015

-       Khóa Căn Bản 114 (5 ngày)

  Từ  thứ năm 19/3/15 đến thứ hai 23/3/15.

-       Khóa Bát Nhã 43 lớp Trung cấp 1 (5 ngày) 

 Từ thứ ba 24/3/2015 đến thứ bảy 28/3/2015.

     Ban tổ chức:

          Cô Diệu :  jillhong66@gmail.com  / 0424677262.

            Thiện Quốc : quoccuong_inoz@yahoo.com / 0425277665

SYDNEY

            - Khóa Bát Nhã lớp trung cấp 3 (5 ngày nội trú).

Từ chủ nhật 29/03/2015 đến thứ năm 02/04/2015 .

.Địa điểm: Govinda Meditation Centre.

-       Khóa nhập thất chuyên tu Định Huệ XX (5 ngày nội trú).

Từ  thứ sáu 03/04/2015  đến thứ ba 07/04/2015 .

.Địa điểm: Govinda Meditation Centre.

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: cô Minh Đạo: ĐT: 02 97 02 17 95

Email: <tamkhongk@hotmail.com>                                                             

Trưởng ban Tu học: cô Minh Thường

Email: minhthuongucchau@yahoo.com.au
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,162,326