HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 2, 2015 - Tại Thiền Viện

Monday, December 29, 201410:37 AM(View: 5310)

Thiền viện

Tết mùng 1 nhằm ngày thứ năm 19 tháng 2

-       Lễ Tân niên tại thiền viện.

-        Đêm Hoa đăng Văn Nghệ mừng Xuân

6:00PM- 9:00PM : Đêm thứ bảy 21 tháng 2

-       Lễ Kỷ niệm 20 năm hoằng hóa Thiền Tánh Không và Lễ Truyền Y Kế  Thừa

Ngày chủ nhật 22 tháng 2- 2015

Các khóa tu học đặc biệt tại Thiền viện

-       Khóa Khai thác năng lượng từ vùng Precuneus (4 ngày)

Từ thứ hai 23 tới thứ năm 26 tháng 2

-       Khóa Giáo Thọ thường niên (5 ngày)

Từ thứ sáu 27 tới thứ ba 3 tháng 3

-       Khóa Nghệ thuật tổ chức, lãnh đạođiều hành Hội và Đạo tràng (5 ngày)

Từ thứ tư 4 tháng 3 tới chủ nhật 8 tháng 3.

 

Ghi danh: ông Tuệ Nguyên: <toanhtuan@yahoo.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,162,326