HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 6, 2014 - tại Đức và Paris, Pháp.

Friday, January 10, 201412:00 AM(View: 5610)

THÁNG 6

Đức

Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định XVII

7 ngày, từ thứ Bảy 31 tháng 5 đến thứ Sáu 6 tháng 6

Dự Hội nghị Khoa học Não Bộ OHBM tại Hamburg, Đức từ ngày 8 đến 12 tháng 6

Liên lạc:

- Hội Trưởng: cô Thanh Tâm; email: spthanhtam@yahoo.de
- Ban Tu học: Cô Minh Tuyền; email: phamluong@gmx.de

Paris, Pháp

Khóa Thiền Căn Bản 109 song ngữ

Học 6 ngày, từ thứ Ba 17 đến Chủ Nhật 22 tháng 6

Khóa Bát Nhã 41 lớp Trung cấp 1

Học 7 ngày, từ thứ Hai 23 đến Chủ Nhật 29 tháng 6

Liên lạc:
- Hội Trưởng: anh Quang Triết; email: ducthuongngo@gmail.com
- Trưởng Đạo tràng: cô Minh Y; email: ytranhong@free.fr

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,167,849