HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

06. Bài Tổng Kết: A La Hán Đạo - Bồ Tát Đạo - Ba La Mật

Wednesday, July 31, 201312:00 AM(View: 22475)
Track 6: Bài Tổng Kết: A La Hán Đạo - Bồ Tát Đạo - Ba La Mật

Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3
tại Đạo Tràng Houston, Texas, USA từ 11 tháng 8 đến 20 tháng 8 năm 2012 .
Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

Download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256