HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  04. Cách Thực Tập Để An Trú Trong Tâm Tathà

  Tuesday, June 11, 201312:00 AM(View: 26220)

  Track 4: Cách Thực Tập Để An Trú Trong Tâm Tathà


  khongnoi3giaidoanmoi_tc

  Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2
   tại Đạo Tràng San Jose từ 1 đến 9 tháng 6 năm 2013 .
  Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
  Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, Chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

   Download
   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Monday, May 13, 2013(View: 26573)
  Track 1: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
  Monday, May 13, 2013(View: 24231)
  Track 2: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf.
  Monday, May 13, 2013(View: 23215)
  Track 3: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf (tiếp theo).
  Wednesday, July 31, 2013(View: 23477)
  Track 5: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 từ 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2013 tại Đạo Tràng Sydney.
  Wednesday, July 31, 2013(View: 21087)
  Track 6: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
  1,235,088