HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

04. Cách Thực Tập Để An Trú Trong Tâm Tathà

Tuesday, June 11, 201312:00 AM(View: 28067)

Track 4: Cách Thực Tập Để An Trú Trong Tâm Tathà


khongnoi3giaidoanmoi_tc

Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2
 tại Đạo Tràng San Jose từ 1 đến 9 tháng 6 năm 2013 .
Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, Chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

 Download
 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, May 13, 2013(View: 28292)
Track 1: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
Monday, May 13, 2013(View: 25859)
Track 2: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf.
Monday, May 13, 2013(View: 24657)
Track 3: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf (tiếp theo).
Wednesday, July 31, 2013(View: 25064)
Track 5: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 từ 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2013 tại Đạo Tràng Sydney.
Wednesday, July 31, 2013(View: 22883)
Track 6: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
69,256