HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

05. Bài Tổng Kết: Không - Chân Như - Huyễn

Monday, May 27, 201312:00 AM(View: 25047)
Track 5: Bài Tổng Kết: Không - Chân Như - Huyễn

Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3
tại Đạo Tràng Sacramento, California, USA từ 14 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2013 .
Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

Download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256