HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  05. Bài Tổng Kết: Không - Chân Như - Huyễn

  Monday, May 27, 201312:00 AM(View: 23657)
  Track 5: Bài Tổng Kết: Không - Chân Như - Huyễn

  Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 3
  tại Đạo Tràng Sacramento, California, USA từ 14 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2013 .
  Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
  Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

  Download
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,227