01. Tại Sao Thực Tập Không Nói?

13 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 25247)

Track 1: Tại Sao Thực Tập Không Nói?


Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định
 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Châu từ 5 đến 14 tháng 11 năm 2012 .
Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, Chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

Download
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Năm 2013(Xem: 23192)
Track 2: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf.
13 Tháng Năm 2013(Xem: 22138)
Track 3: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf (tiếp theo).
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 24430)
Track 4: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2 từ 1 tháng 6 đến 9 tháng 6 năm 2013 tại Đạo Tràng San Jose.
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 22328)
Track 5: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 từ 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2013 tại Đạo Tràng Sydney.
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 19800)
Track 6: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.