HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tâm Trong Đạo Phật

Friday, December 14, 201212:00 AM(View: 32578)
Reader's Comment
Sunday, October 25, 20207:02 PM
Guest
Cam on Ni Su Thich Nu Triet Nhu đã giúp em tìm lại được cội nguồn
Sunday, March 24, 201910:21 PM
Guest
Cac ban dang co du duyen lanh di tren lo trinh giai thoat ...
Sunday, March 24, 201910:15 PM
Guest
Xin cung vui mung cac ban co du duyen lanh di vao trong tam cua phap hoc & phap hanh do giao chu chu Nico Thich Nu Triet nhu dien giang ....!!!....
Sunday, March 24, 201910:05 PM
Guest
Rat mong Giao chu cung Dao trang tao dieu kien goi ve Vietnam de phong van de duoc phap hoc & phap hanh de giup dao trang dang sinh hoat o Vietnam
Sunday, March 24, 20199:58 PM
Guest
Mong sao co nhan duyen duoc sang cung dao trang cung dong hoc, dong hanh duoc day du ve phap hoc & phap hanh de giup minh _ giup ban dong hoc,dong tu & giup cho doi bot kho phai nho vao su hieu biet cua phap hoc & phap hanh cung su trai nghiem ... Kinh mong su tao dieu kien cua dao trang - nhat la tu phap chu dang giao hoa dao trang di vao lo trinh chan de ma Duc Bon Su Thich - Mau - Ni da de lai .... Nammo budhaya ... !!!...
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, December 13, 2012(View: 21464)
Bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả: Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng. Trích trong DVD Thiền Căn Bàn 71.
Wednesday, December 12, 2012(View: 23338)
Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền: Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng. Trích trong DVD Thiền Căn Bàn 71.
Tuesday, December 11, 2012(View: 19756)
Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật: Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng. Trích trong DVD Thiền Căn Bàn 71.
Monday, December 10, 2012(View: 23822)
Bài Ba Sắc Thái Biết: Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng. Trích trong DVD Thiền Căn Bàn 71.
69,256