HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật

Tuesday, December 11, 201212:00 AM(View: 19214)
Reader's Comment
Monday, August 27, 20189:51 AM
Guest
Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật
xem qua video của Ni Cô Giảng thấy như lòng được mở ra. Sẽ thật là may mắn nếu được có cơ hội tìm hiểu thêm và thực hành theo Thiền Tánh Không mà bước đầu là thiền cơ bản qua 6 cd.
Xin chân thành cảm tạ
Sydney 27/8/2018
HUNG NGUYEN
Saturday, October 24, 20155:23 PM
Guest
Cam on tat ca nhung loi co giang, con cam rhay xuc dong.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256