HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 11, 2013 - tại Nam Cali.

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 9940)

THÁNG 11

Nam Cali

 Khóa Bát Nhã lớp trung cấp 2 (8 ngày cuối tuần)

Ngày Thứ Bảy 9 & và chủ nhật 10 tháng 11
Ngày Thứ Bảy 16 & và chủ nhật 17 tháng 11
Ngày Thứ Bảy 23 & và chủ nhật 24 tháng 11
Ngày Thứ Bảy 30/11 & và chủ nhật 1 tháng 12 

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: cô Huệ Hải <maigl72@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Huệ Tuyền <thuvanduong@sbcglobal.net>

Danh sách thiền sinh đã ghi danh (Updated: 11/07/2013) 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8458)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9397)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8186)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48600)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8492)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8762)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8242)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8656)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7866)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(View: 9763)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
1,169,375