HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 5, 2013 - tại Pháp và Bắc Cali.

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 8234)

THÁNG 5

TOULOUSE:

Khóa song ngữ

 Từ thứ bảy 27 tháng 4 đến thứ năm 2 tháng 5 (6 ngày)

 Ban tổ chức: Hội trưởng Hội TTK Toulouse: Cô Minh Anh ĐT: 33 5 61 44 33 46

 Email: <hnhanh@hotmail.com>

 

POITIERS:

Khóa song ngữ

 Từ thứ bảy 4 đến thứ hai 6 (3 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng TTK Poitiers, cô Chơn Ngọc <chongoc.tk@laposte.net>

 Trưởng ban tu học: anh Võ hồng Thu <vohongthu@hotmail.fr>

 

 PARIS:

 

Khóa căn bản 96 song ngữ (7 ngày)

 Từ thứ tư 8 tháng 5 đến thứ ba 14 tháng 5

Khóa nhập thất chuyên tu Định XII (5 ngày)

Từ thứ tư 15 đến chủ nhật 19

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: cô Minh Y <ytranhong@free.fr>

Trưởng ban tu học: cô Minh Trí <phutien@hotmail.com>

 

SAN JOSE:

Khóa Căn bản 97 (7 ngày)

 Từ thứ bảy 25 đến thứ sáu 31.
Xem tiếp trong lịch của tháng 6.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8452)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9934)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9389)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8181)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48591)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8488)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8758)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8653)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7855)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(View: 9762)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
1,167,851