HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 2, 2013 - Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 9762)

THÁNG 2

Nam Cali

1- Mùng 1 Tết : 10 tháng 2- 2013:

- Lễ Phật- Tăng Nithiền sinh Mừng tuổi Thầy

- Thầy ban pháp thoại đầu năm.

2- Mùng 7 Tết : Thứ Bảy 16 tháng 2- 2013 (Dành cho Đại Chúng)

- Lễ mừng Khánh Thọ Thầy Thiền Chủ

- Ban Điều hành trung ương tường trình sinh hoạt Thiền Tánh Không năm 2012 và công bố chương trình năm 2013

- Thầy Thiền chủ chia sẻ kinh nghiệm sau 1 năm nhập thất.

- Hái lộc- Văn nghệ mừng Xuân.

3- KHÓA GIẢNG KINH NGUYÊN THỦY (5 ngày). 

Trong kế hoạch ngũ niên thứ IV, đây là lần đầu tiên Thầy Thiền Chủ bắt đầu KHÓA GIẢNG KINH.

Tất cả thiền sinh từ các Đạo tràng đã học xong khóa Căn bản hay đang học các khóa Bát nhã đều được khuyến khích tham gia.

Lưu ý: - Đây là chương trình tu học chính thức của Ban Giáo Thọ tại các Đạo tràng.

Thời gian: từ ngày thứ tư 13 (nhằm mùng 4 Tết) đến 18-2-2013 (nghĩ ngày mùng 7 Tết)

Địa điểm: Thiền viện.

Ghi danh: Từ nay đến hết ngày 31-12- 2012.

4- KHÓA BỔ TÚC TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO (5 ngày).  

Khóa học dành cho:

1. Ban Giáo Thọ.

2.Quý vị đã học xong Tâm Lý Học Phật Giáo 4 & 5 

Thiền sinh từ các Đạo tràng đã học xong các khóa Bát nhã đều được khuyến khích tham gia.

Nội dung Tu Học: Khoa học về Nhận Thức:

  1. Các loại nhận thức trong Đạo Phật
  2. Vai trò Nhận thức trong Thiền Phật Giáo
  3. Tâm trong Đạo Phật
  4. Thuật ngữ niệm trong Đạo phật
  5. Cách thực tập để an trú trong tâm Tathà
  6. Vai trò 4 trạm tiếp vận, cấu trúc và chức năng của vùng Precuneus (Tánh giác và Phật tánh) và 3 vùng Hồi đai

Thời gian: từ ngày 19 tháng 2 tới 23 tháng 2, 2013

Địa điểm: Thiền viện.

Ghi danh: Từ nay đến hết ngày 31-12- 2012.

5- KHÓA KHÍ CÔNG TRUNG CẤP 2 (4 ngày)

Khai triển năng lực bên trong Đơn Điền Khí.

Thời gian: Từ 24-2 đến 27-2-2013

Địa điểm: Thiền viện

Lưu ý: - Khóa học đặc biệt dành cho Huấn luyện viên thuộc Ban Khí Công của các Đạo tràng

- Đây là khóa thực tập chính thức thống nhất cách hướng dẫn Khí Công tại các Đạo tràng.

- Học xong được cấp Chứng chỉ huấn luyện viên

Ngoài ra các Thiền sinh đã học xong lớp Khí Công căn bản cũng được khuyến khích tham dự

- Có dự định thu hình khóa Khí công này.

Ghi danh: Từ nay đến hết ngày 31-12- 2012.

 Ghi danh tất cả các khóa học nêu trên xin email về: 

SC Triệt Như <trietnhu@yahoo. com>

Tuệ Nguyên <toanhtuan@yahoo.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8452)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9934)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9389)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8182)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48591)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8488)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8758)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8235)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8653)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7855)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
1,167,863