HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 1, 2013: Các Khóa Học ở Florida và Houston.

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 7580)

THÁNG 1

FLORIDA:

Khóa Căn bản 91

 Từ chủ nhật 6 đến thứ bảy 12 (7 ngày)

Ban tổ chức: cô Minh Tịnh <minhtinh1957@yahoo.com>

 HOUSTON

Khóa Căn bản 92

Từ ngày thứ bảy 19 đến thứ sáu 25 (7 ngày)

Khóa Bát Nhã 34 lớp trung cấp 1

Từ ngày chủ nhật 27 đến thứ bảy 2 (7 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

Email: <bethivo2@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Hạnh Phổ: <saomai121@gmail.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8452)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9934)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9389)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 8182)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(View: 48591)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8488)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8758)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8235)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8653)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7855)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
1,167,886