HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - BÀI 34 NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH

Friday, March 24, 202310:02 PM(View: 555)
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời  BÀI 34

NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH
blank


Chúng ta cùng xem lại một đoạn trong kinh “Đại Bát Niết Bàn”:

23. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ: "Thật không hợp lẽ nếu Ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận Ta, không từ biệt chúng Tỷ-kheo. Vậy Ta hãy lấy sức tinh tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căntiếp tục sống". Và Thế Tôn với sức tinh tấn, nhiếp phục bệnh ấy duy trì mạng căn.

24. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngồi trên ghế đã soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy giờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe mạnh. Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn, bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng, dầu cho, bạch Thế Tôn, con được một chút an ủi rằng, Thế Tôn sẽ không diệt độ, nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-kheo.

25. Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở Ta! Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm tay (còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). Này Ananda, những ai nghĩ rằng: "Như Lai là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo?

Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái.

26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?

Tiếp theo đoạn văn kinh này, Đức Phật nhắc lại pháp Tứ Niệm Xứ (tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp). Xem như Đức Phật nhắc rõ Chánh Pháp là: chánh niệm, hay tuệ tri, hay tuệ tri như thực, hay an trú chánh niệm như vậy, hay biết cái đang là, hay biết cái bây giờ và ở đây, hay biết rõ thân thọ tâm pháp của mình, trong bây giờ và ở đây. Đây là bước đầu tu tập.

Bước kế tiếp khai triển rộng hơn. Thân, thọ, tâm, pháp : nội hay ngoại, thô hay tế, xa hay gần, cũng tuệ tri tương tự vậy.

Bước thứ ba phát huy tuệ trí quán chiếu: thấy rõ tánh sanh diệt trên thân, thọ, tâm , pháp. Kết quả là: không chấp trước, không dính mắc bất cứ cái gì trên đời, tâm thanh thản, rỗng không, an trú chánh niệm như vậy.

Phương thức này cô đọng tất cả các cách thực hành khác: không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng; không tác ý tất cả tướng; giới, định, tuệ; bát chánh đạo v.v…

Như vậy, khi chúng ta nhận biếtchánh pháp rồi thì tự mình bước đi, tiến tới bằng ý chí của mình, khả năng của mình, dốc hết nhiệt tâm ra mà tu tập. Chúng ta đâu cần nương tựa vào ai nữa, Đức Phật ân cần nhắc nhở chúng ta:

  … “hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác…”

Điều dễ hiểu, bởi vì cái biết đó chính là cái bản tâm của mình. Chúng ta sẵn có, nó luôn hiện hữu, luôn trong sạch, luôn chiếu soi khách quan. Mỗi khi chúng ta nhìn nó, thì nó xuất hiện trong sáng, rõ ràng, lặng lẽ. Nó giải quyết tất cả mọi vấn đề phiền toái của cuộc đời. Chuyện thị phi à? Nó im lặng, mặc cho ai muốn chê bai, hủy báng. Ai nói sai, làm sai à? Đã có lưới nhân quả, làm sao ra khỏi. Ai nghĩ tốt, làm tốt? Người ấy sẽ có phước báu theo sau. Lời chê trách hay khen ngợi không cần thiết, phải không các bạn?

Nếu mình làm thiện với  tâm chân thật thì mình không cần lời khen, chỉ thông cảm nhau là đủ, sống hài hòa với nhau đã là phước báu chung hưởng rồi. Mình không cần những lời nói xã giao, những buổi hoang phí thời gian trên điện thoại với các chuyện phải trái của người đời. Đức Phật đã tự mình cắt đứt nhân duyên thế giantri kiến thế gian, là gương sáng cho mình noi theo. Chúng ta cũng phải biết cắt hết những chuyện rắc rối của đời: nói xấu người khác, nói chuyện về người vắng mặt, đem chuyện của người này nói ra với người kia để gây chia rẻ…

Làm sao tránh những lỗi lầm này? Thì nhớ thực hành: tuệ tri thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp. Luôn quay lại quan sát thân và tâm mình, thì chúng ta sẽ thấy ngay tâm mình đang ra sao? Nếu mình đang ở trong chân tâm, thì làm thế nào phạm lỗi. Bởi vậy, trong kinh Pháp Bảo Đàn, ngài Huệ Năng nói:

“Nếu thấy lỗi của người.

Lỗi mình đã đến bên”.

Trong đoạn văn kinh này, Đức Phật có ý nhắc nhở chúng ta phải có tinh thần tự lập, tự chủ, đứng vững một mình trong đời, có trách nhiệm hoàn toàn về cuộc đời của mình, mình đã trôi lăn vô số kiếp, một mình, rồi cũng sẽ đi một mình tiếp nối sinh tử tử sinh. Hơn nữa, Đức Phật còn tâm tình một điều chí thiết nữa, đó là ngay chính Đức Phật cũng không bao giờ nghĩ rằng:

  "Như Lai là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai".

Tại sao vậy?

Trong thực tế, Đức Phật là vị lãnh đạo giáo đoàn, ai cũng rõ điều này. Hằng ngày Đức Phật đã giảng thuyết cho các vị tỳ kheo. Devadatta có lần đã muốn dành quyền lãnh đạo giáo đoàn với lý do Đức Phật đã lớn tuổi, nhưng Đức Phật đã từ chối. Vậy tại sao bây giờ Đức Phật khuyên chúng tỳ kheo đừng bao giờ nghĩ rằng: "Như Lai là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai".

Chi tiết này thật là thâm thúy, các bạn ơi!

Ý nghĩa của việc xuất gia là gì? Thực tế trước mắt là rời xa gia đình, sống không gia đình. Tại sao phải xa gia đình? Tại vì:

“Đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia, như sống giữa hư không”.  

Gia đình có rất nhiều ràng buộc: nào là bổn phận đối với ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, anh em, bà con cô bác. Những trách nhiệm này muốn làm tròn, thiệt không phải dễ. Có khi ràng buộc trong thân ái, có khi ràng buộc trong oán trách hận thù. Những trách nhiệm này có khi là tình cảm, có khi là tiền bạc, của cải vật chất. Cho nên Đức Phật có lần so sánh người đời như con tằm, nhả tơ, làm tổ kén, rồi chui vào giam mình trong đó, cuối cùng bị chết, và người khác lấy tơ. Mà chuyện “công sức dã tràng” này cứ lặp lại mãi chưa dừng. Vì vậy mà chư vị Bồ tát mới phát đại nguyện “đời đời tái sinh thừa hành bồ tát đạo”.

 

Trở lại việc xuất gia, xem như kết quả đầu tiên là thoát ra khỏi “gông cùm của gia đình”, là sự ràng buộc của thân ái, thoát ra một phần lớn của khổ đau. Đức Phật đã từng nói: “Hễ có một người thân ái, là có một mối khổ đau”.

Mục tiêu của người tu là: thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. Vì thế, đời sống xuất gia như thế nào mà Đức Phật nói là: phóng khoáng như sống giữa hư không? trong khi vừa xuất gia là thọ 10 giới, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới v.v…Giới tướng này không phải là để ràng buộc người tu. Chúng ta cần phải hiểu là vì lòng từ bi mà Đức Phật và chư Tổ chế ra giới luật để gìn giữ chúng ta không vướng vào tội lỗi, tâm trong sạch thì mới an tâm tiến tu được. Cho nên, tâm mềm dịu, nhu hòa thì sẽ biết ơn giới luật. Giới luật giúp chúng ta thoát ra khỏi những ác nghiệp, lại huân tập thêm phước báu và công đức.

Đức Phật là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của Đức Phật. Người đời có thể thấy như vậy, nhưng Đức Phật không nghĩ như vậy, ngài muốn chư vị tỳ kheo cũng đừng nghĩ như vậy. Nếu ai nghĩ như vậy thì người ấy còn bị lệ thuộc vào người khác, tâm còn vướng mắc trong một khuôn khổ của pháp và luật nào đó, còn ở trong thế giới nhị nguyên, tâm còn hướng ra ngoài tìm cầu. Bao giờ mới quay lại nhận ra bản tâm, tự mình phát huy giới, định, huệ, và từ, bi, hỷ, xả, tròn đủ. Vì thế, người xuất gia là người có tinh thần tự lập, tự chủ, chí khí xuất trần xuất thế, đời sống xuất gia mới phóng khoáng như hư không.

Đức Phật tự nhận: “Như Lai chỉ là người chỉ đường, các ông phải tự đi”. Các ông phải tự đi có nghĩa là các ông thấy ra con đường rồi, cứ tiến bước một mình, không được ỷ lại nơi ai khác, con đường chánh pháptrí tuệ của mình sẽ đưa chúng ta trở về bản tâm. Trong bản tâm, tất cả pháp đều là Phật pháp, và thế giancõi Phật thanh tịnh an vui.

Sau những ngày mưa dầm gió lạnh, mùa xuân của đất trời mới sang, hoa mai nở rộ tròn đầy, hoa đào hồng, hoa đào trắng cũng nhởn nhơ đơm, chen chúc trĩu cành còn sũng mấy giọt nước mưa trong veo. Thiên nhiên thiệt là tươi đẹp, các bạn ơi!

Thiền viện, 15- 3- 2023

TN

blank

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 34

NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 159)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 176)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 141)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 286)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 215)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
Thursday, May 11, 20239:41 AM(View: 394)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Wednesday, May 10, 20237:33 PM(View: 343)
Nếu thành tựu trọn vẹn pháp chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi, các vị Tỳ kheo xứng đáng được mọi người chắp tay cung kính, được mọi người tôn trọng, cúng dường, và được xem như có rất nhiều ruộng phước trên đời.
Tuesday, May 2, 202312:58 PM(View: 393)
Mười Hai Duyên Khởi, cũng còn gọi là Mười Hai Nhân Duyên, là 12 nhân duyên liên kết nhau để hợp thành một chuỗi nhân quả (P: nidāna). 12 nhân duyên như 12 mắt xích hay 12 nguyên nhân đưa đến tình trạng Khổ của con người hay tái sinh.
Sunday, April 30, 20238:57 PM(View: 215)
Der Buddha sagte: "Der Tathagata ist nur ein Wegweiser, alleine musst du gehen." Das heißt, du kennst nun den Weg, gehst alleine hin, verlass dich auf niemanden, der richtige Weg ist deine Weisheit, die dich zu deinem ursprünglichen Geist zurückbringt. Im ursprünglichen Geist sind alle Phänomene Buddha-Dharmas, und die Welt ist ein reines und glückliches Nirwana.
Monday, April 24, 20236:07 PM(View: 341)
Trong thiền Phật giáo có nhiều nguyên lý tâm linh dẫn đến mục tiêu cứu cánh là chuyển hóa tâm, cân bằng thân-tâm, phát triển tuệ giác, và giải thoát.
Monday, April 17, 202310:01 AM(View: 547)
Thiền Tánh Không do Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt thiết lập, kết hợp những tinh hoa rút từ tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật Thích Ca, các truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Phát Triển, Thiền Tông và kỹ thuật Thiền, được soi sáng bởi các khám phá đương thời của khoa học não bộ và các chứng ngộ của Thầy thành một hệ thống tu thiền sâu sắc, tân thời, rõ ràng và hiệu quả.
Tuesday, April 11, 20237:56 PM(View: 520)
Vai trò của khoa học não bộ rất quan trọng. Đây là kiến thức thời đại. Chúng ta mượn khoa học não bộ để đối chiếu cách thực hành của chúng ta qua Pháp của Phật. Có như thế chúng ta mới chứng minh được giá trị Pháp của Phật đối với mọi trình độ căn cơ. Chúng ta biết vì sao chúng ta thực hành sai, vì sao chúng ta thực hành đúng.
Saturday, April 1, 20239:35 AM(View: 307)
Wir befinden uns mitten in einem wirbelnden Wasserstrudel, würden wir darin stehen bleiben, würden wir von dem absorbiert werden und wir werden ertrinken. Wenn wir uns bewegen würden, würden wir uns auch nur in diesem wirbelnden Strudel herum drehen. Aber wie können wir denn diesem Lebenskreis entkommen?
Sunday, March 26, 20237:30 PM(View: 514)
Đã không biết bao năm qua, mình khờ dại đi tìm “Qua khỏi vùng sương mù là xứ thần tiên”. Đã bao lần thấy vùng sương mù, bao lần mơ ước sẽ gặp xứ thần tiên, nào có gặp được. Tìm cầu bên ngoài, làm sao có xứ thần tiên. Cuối đời mới biết xứ thần tiên thiệt ở trong tâm của mình.
Friday, March 24, 202310:18 AM(View: 345)
Tài sản mà đức Phật nói đây không phải là tiền bạc, vòng vàng, châu báu, mà là tài sản về tinh thần, như niềm tin bậc giác ngộ, đạo đức, trí tuệ là những thứ tài sản không bao giờ bị đánh cắp, chiếm đoạt, trừ phi chính người sở hữu tài sản tâm linh đó tự mình phá hủy chúng. Các tài sản quý báu đó có tên gọi là: Tín tài, Giới tài, Tàm tài, Quý tài, Văn tài, Thí tài và Tuệ tài.
Wednesday, March 22, 20234:26 PM(View: 587)
Không phải hễ ngộ là chấm dứt hết lậu hoặc! Vì vậy, tuy hạt ngọc đã có sẵn, nhưng ta phải nỗ lực dụng công. Vô ngôn chính là phương thức làm cho Phật tánh bật ra vậy.
Saturday, March 18, 20239:58 AM(View: 331)
Wir müssen in der Lage sein, zu erkennen, wann wir den Bedingungen folgen sollen und wann wir eventuell andere Bedingungen schaffen sollen, um im Einklang mit dem Universum leben zu können, denn wir sind die Schöpfer unseres Lebens, für jetzt und für die Zukunft.
Wednesday, March 15, 202311:03 PM(View: 805)
Thực tập phương thức làm chủ sự suy nghĩ, đó là cách ta trực tiếp huấn luyện tâm trở nên yên lặng hay trở nên thuần. Nó không lăng xăng dao động vì những chuyện thị phi (phải-trái) của thế gian.
Monday, March 13, 202311:02 AM(View: 353)
Những ai hủy phạm giới pháp mà lòng không biết tàm quý, không biết ăn năn, hối hận, không biết sám hối, không chịu từ bỏ tật xấu ác quay về với con đường thiện lương đạo đức, thì hiện tại dù họ đang sống trên đời, nhưng sống trong thống khổ, vì phải chịu trả giá những tội lỗi của họ gây ra...
Wednesday, March 8, 20238:24 PM(View: 552)
Hôm nay, thấy hoa thủy tiên nở rộ, hoa mai cũng e ấp đón gió mát, con biết mùa xuân sang. Đã tới mùa mừng sinh nhật Thầy. Thầy đã xuất hiện nơi cõi đời nhằm mùa xuân, Thầy đã thấy con đường, cũng một mùa xuân năm đó, rồi Thầy ra đi, một đêm cuối mùa đông.
Wednesday, March 8, 20238:17 PM(View: 900)
Chúng ta đang ở giữa biển nước xoáy, nếu chúng ta đứng lại nơi đó thì ta sẽ bị đắm chìm cuốn hút và chết đuối. Nếu chúng ta bước tới, cũng chỉ là loanh quanh trong biển nước xoáy thôi, bước tới hay bước lùi, có khác gì đâu, rồi cũng trôi giạt bồng bềnh trong biển đời, không ra khỏi. Vậy thì làm sao đây?
Sunday, March 5, 20239:03 PM(View: 353)
GEDANKE heißt in Chinesisch “mạt na”. Wahrscheinlich wurde es aus dem Wort “Manah oder Manas“ in Sanskrit übersetzt. “mạt na” (S: Manah) oder Gedanke bedeutet die Denkfähigkeit oder das Denkvermögen. In English heißt er “the capacity of thought”, “the thinking faculty”. In Pali bedeutet das Wort Mano der Geist oder der Gedanke. Im Abhidharma wird Manha gleichgesetzt mit Bewusstsein (viññāna) und Geist (citta, Bewusstseinszustand).
Sunday, March 5, 20239:01 PM(View: 315)
Ngày lành tháng tốt đối với người Phật tử là ngày đẹp trời, thuận lợi cho mình và cho mọi người tham dự, có thể xem là một trong những điều kiện góp phần vào kết quả chứ không phải là yếu tố tối quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuesday, February 28, 20239:06 PM(View: 663)
Chúng ta phải sáng suốt biết lúc nào nên tùy duyên, lúc nào phải tạo duyên tốt, phải biết mình sống có thuận pháp không, vì chính mình là chủ tạo ra cuộc đời của mình, trong bây giờ và mai sau nữa.
Monday, February 27, 20238:19 PM(View: 623)
Việc làm bếp đâu có khác việc tu tập. Làm bếp để sống, thì tu tập cũng để sống thôi. Cho nên những nguyên tắc để làm bếp tốt cũng là những nguyên tắc để tu tập tốt. Việc gì ta làm cũng là tu tập, con đường đời cũng là con đường tu, do nơi cái tâm của mình, nó thấy ra sao. Nó thấy ra sao, đó là cảnh giới mình đang sống.
Saturday, February 25, 20232:42 PM(View: 587)
Trời đất vô tình, vạn vật vô tình, mà vạn vật biết sống hài hòa với hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta có trí, có tri giác, có tình cảm, vậy phải biết sống đời thiện lành, quan sát tâm mình từng giây phút, ý nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng...
Thursday, February 23, 20237:55 AM(View: 447)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
Saturday, February 18, 20232:24 PM(View: 364)
Das Naturgesetz regelt alle Phänomene. Es ist gleichzeitig ihr Evolutions- und Entwicklungsgesetz. Es gründet das Universum, regelt den Ablauf des Universums, schützt und pflegt die Existenz des Universums. Die Welt ist offenbar eine wunderbare Harmonie von Idappaccayatā.
Tuesday, February 14, 20233:56 PM(View: 526)
Đọc tụng bài kinh “Bát Đại Nhân Giác” chúng ta học theo tinh thần từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của chư Phật, chư Bồ tát. Kinh nhắc nhở chúng ta tám điều quan trọng cần phải học hỏi tu tập. Đó là phải luôn quán xét vạn pháp trong đó có tấm thân ngũ uẩn của con người không thực chất tính nên nó vô thường, khổ, không, vô ngã...
Monday, February 13, 202310:37 AM(View: 641)
Mạt na hay Ý có nghĩa năng lực của tư tưởng hay năng lực tư duy, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM
Sunday, February 5, 20236:14 PM(View: 633)
Tánh giác không từ đâu đến. Nó không nằm trong quy luật duyên sinh của hiện tượng. Ta không thể khám phá nó khởi ra từ đâu khi có sự xuất hiện của con người trên quả đất.
Saturday, January 28, 20237:39 AM(View: 425)
Realität ist nicht 100%ig echt aber auch nicht 100%ig illusorisch. Oder „Das Gerade jetzt“ existiert, ist „echt“ und gleichzeitig „illusorisch“. Oder In der Realität ist eine Illusion vorhanden und in der Illusion existiert eine Realität.
Wednesday, January 25, 202311:14 AM(View: 788)
Định luật Y Duyên Tánh vận hành tất cả thế gian. Nó cũng là định luật biến hóa và phát triển, là sức sống mãnh liệt, đã thành lập vũ trụ, điều hành vũ trụ, và bảo vệ duy trì sức sống của vạn vật. Thế gian biểu hiện sự hài hòa tuyệt vời theo sự biến hóa khách quan của “Y Duyên Tánh”. Vậy, các bạn thân ơi, đây có phải là một bức tranh puzzle tuyệt vời không?
Tuesday, January 24, 20233:16 PM(View: 612)
Chỉ có người thực sự bước vào dòng Thánh mới kinh nghiệm được thọ thanh tịnh. Người còn nhiều dính mắc không bao giờ kinh nghiệm được nhận thức ngoài cảm giác.
Wednesday, January 18, 20237:43 PM(View: 1030)
Đất trời quê hương đang vào xuân, mong gởi một món quà nhỏ tặng cho bạn tri âm, mùa xuân trong tâm mình.
Wednesday, January 18, 20237:51 AM(View: 498)
Der Buddhismus betrachtet die „Geburt“ nicht als Beginn eines neuen Lebens sondern die Geburt beginnt bereits mit dem Tod, dann folgt eine Rückkehr und eine erneute Geburt. Diesen Zyklus: Geburt und Tod, Werden und Vergehen, nennt man im Buddhismus den Daseinskreislauf (Samsara) und Alter ist ein Teil dieses Lebenskreislaufs.
Tuesday, January 17, 20231:21 PM(View: 525)
Cái gì được nhận ra đầu tiên trong một sát na, và nhận rõ cuối cùng qua những chuỗi sát na tiếp theo, là đối tượng của nhận thức.
69,256