HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: GIÁ TRỊ SUY NGHĨ VÀ NGỘ

Wednesday, March 22, 20234:26 PM(View: 1191)

GIÁ TRỊ SUY NGHĨ VÀ NGỘ

 

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề " BA SẮC THÁI BIẾT "

do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

HT-Thông-Triệt-KCB2010-#30

 

 

Suy nghĩ không bao giờ đến tới bất cứ nguồn gốc chân lý nào cả. Nó luôn luôn của quá khứ, của cũ xưa, của cái bị biết, cái bị sanh. Người xưa so sánh nó như sắn bìm. Một loại dây bò, dây leo. Nó cứ bò và leo mãi. Cho nên, thực chất suy nghĩ là sự di động của tâm. Vì di động liên tục nên nó không thể chạm đến cái không biết, cái vô sanh. Nó cứ đi lòng vòng trong đường tròn của cái bị biết. Nó như con kiến bò chung quanh miệng bát, như dây bò trên tường. Bạn có thể suy nghĩ về Thiền, về Định, về Tánh giác. Đấy là bạn di động tâm bạn theo đường tròn. Tâm của bạn không thoát ra khỏi quĩ đạo của quá khứ. Nó cứ dính mắc và vướng mắc vào quá khứ. Thực chất của suy nghĩ là thế đấy. Nó là mô thức của người thích đi lang thang, của hành cước tăng (wandering monk). Nó không bao giờ có thể đưa đến sáng đạo.

 

Vì thế, bạn không bao giờ có kinh nghiệm được Thiền, được Chỉ, được Định, được Tánh giác. Bạn không biết thế nào là nội chứng, chỉ vì bạn cứ suy nghĩsuy nghĩ, cứ quán và quán, cứ tưởng tượng và tưởng tượng, cứ viện dẫn lời hay ý đẹp của người xưa. Bạn sợ buông bỏ suy nghĩ sẽ trở thành ngu. Bạn không nhận ra rằng chính suy nghĩ mới là vô minh. Vì nó không sáng tạo ra được điều gì. Nó chỉ bắt chước, chỉ cóp nhặt, chỉ nhái lại lời người khác. Bạn không nhận rõ rằng chính nó là nền tảng của sở tri chướng. Vì với mớ kiến thức cóp nhặt, bạn tưởng là bạn có sự hiểu biết cao siêu; bạn xem thường thiên hạ. Bạn chê người khác. Bạn không ngờ rằng mớ kiến thức đó là trở ngại lớn nhất trên đường Thiền; đó là Định. Trong Định chỉ cần tâm không. Đối với thế gian, kiến thức chỉ có giá trị giúp cho bạn có tài hùng biện. Bạn có khả năng tranh cãi, khả năng biện luận như một luật sư nổi tiếng. Nhưng toàn bộ sự nói năng lịch thiệp, bén nhạy đó vốn dựa trên sự viện dẫn, sự nhớ dai tạo ra, chứ không phải của chính bạn. Nó là những thứ đồ cũ. Bạn đã vay mượn. Bậc học rộng nhớ dai thường sở hữu nó. Còn bậc sáng đạo thì không có nó.

 

Vì thế truyền thống thiền học Đông phương chỉ đề cao không suy nghĩ, đề cao không lời, đề cao thấy, không đề cao học rộng nhớ dai, không đề cao Thiền lý. Giá trị của suy nghĩ không thể đưa bạn đến một chân trời mới về tri kiến bất nhị (nondualistic knowledge). Bạn không thể suy nghĩ về Phật tánh, nhưng bạn có thể thấy được Phật tánh bằng mắt tâm (kiến tánh). Bạn không thể đi đến bất cứ kết luận nào về Phật tánh nhưng bạn có thể ngộ được Phật tánh. Nó có thể trở thành một kinh nghiệm nhỏ hay nhiều kinh nghiệm nhỏ trong tiến trình dụng công của bạn. Bạn không thể đạt được nó thông qua thông tin, thông qua sự hiểu biết dựa trên sách vở, kinh, luận. Không, bạn không thể đạt được nó bằng mớ kiến thức.

 

Bạn có thể vào được nó chỉ khi nào bạn ném đi tất cả kiến thức mà bạn đã tiếp thu qua kinh, sách luận bàn về nó. Bởi vì Phật tánhtiềm năng giác ngộ. Nó vốn tiềm tàng trong con người của bạn. Nó không phải như điều mà bạn hình dungkhông hình tướng, không tăng, không giảm, không dơ, không sạch; rộng lớn như hư không; rỗng rang, không ngằn mé, không chỗ nơi và trong sáng như hạt minh châu. Nó cũng không phải là một khối có sẵn trong tâm bạn mà bạn muốn lấy ra lúc nào cũng được.

 

Trên thực tế, bạn không thể nào tìm thấy nó bằng suy nghĩ hay bằng hình dung như kinh sách mô tả. Tất cả điều bạn đã nghe và đọc, đã thu nhặtkết tập, bạn hãy bỏ qua một bên. Khi bạn đã thực sự bỏ hết, đến độ không còn gì nữa để bỏ, bạn sẽ nhận ra nó như thế nào trên thân và tâm bạn. Rồi ý thứctrí năng của bạn biến dạng. Suy nghĩ của bạn cũng dừng luôn. Rồi mắt bạn tươi sáng lên. Bạn thấy nó ngay tức khắc. Nó hiện hữu đồng bộ khắp toàn thân bạn. Bạn cảm nhận được nó như thế nào. Bạn sẽ không còn hình dung theo sự mô tả của kinh sách. Bạn giáp tận mặt nó. Bạn nhận ra rõ ràng. Bạn mừng. Bạn có thể khóc. Đấy là bạn đã ngộ. Bằng sự ngộ này, bạn có kinh nghiệm về nó. Ngay đó, bạn biết thế nào là giá trị của Phật tánh thông qua các bước ngộ – tiểu ngộ.

 

Bạn không thể đi nơi nào khác để tìm nó. Nó ở ngay bên trong bạn đó. Và sự biểu hiện của nó luôn luôn theo nguyên tắc không suy nghĩ. Muốn thường xuyên thấy nó, bạn chỉ cần vô ngôn trong vòng từ một đến năm phút hay từ 10 phút đến 20 phút. Ánh sáng của nó sẽ từ lần chiếu tan bóng đen vô minh của suy nghĩ. Đấy là giá trị của ngộ. Bạn phải nhiều lần ngộ. Mỗi lần ngộ là mỗi lần Phật tánh được hiển lộ theo mức độ ngộ đó. Giống như hạt trai được tước bớt một lớp vỏ. Nhiều người đã hiểu lầm, cho rằng khi ngộ, Phật tánh liền bật ra toàn vẹn, giống như ta lấy được hạt ngọc trong chéo áo, chứ không phải hạt ngọc còn nằm bên trong viên đá quí. Họ không biết rằng tiềm năng giác ngộ của tất cả con người đều bị bốn lớp vỏ lậu hoặc bao phủ. Không phải hễ ngộ là chấm dứt hết lậu hoặc! Vì vậy, tuy hạt ngọc đã có sẵn, nhưng ta phải nỗ lực dụng công. Vô ngôn chính là phương thức làm cho Phật tánh bật ra vậy.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, December 3, 20236:39 PM(View: 135)
AUDIO: HT THÍCH THÔNG TRIỆT Thực hiện VIDEO: NHƯ ANH Đạo tràng Toronto
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 209)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Wednesday, December 6, 20239:29 AM(View: 73)
La Bouddhéité vient de nulle part. Elle ne s'inscrit pas dans la loi de la causalité des phénomènes. Nous ne pouvons pas découvrir d'où elle vient depuis que l'homme est apparu sur terre. La Bouddhéité est la conscience immanente, appelée conscience primordiale. C'est une connaissance non verbale, par opposition à la connaissance de l'intellect et de la conscience discriminante.
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 733)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 525)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 635)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1251)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 830)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 766)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1141)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1211)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1390)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1262)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1556)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1206)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1444)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1398)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 981)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 894)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1167)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 746)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1084)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 957)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1048)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 821)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 867)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
69,256