HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0481 Thanh Long : GIÓ CUỐN MÂY NGÀN

Tuesday, January 24, 20232:27 PM(View: 66)

         GIÓ CUỐN MÂY NGÀN

 DD0451 Thanh Long GIÓ CUỐN MÂY NGÀN

                  Tâm đời thường lang thang

                  Quá khứ như mây ngàn

                  Giăng ngang trên đầu núi

                  Hết hợp rồi đến tan.

                  Tương lai còn chưa tới

                  Mong đợi hay mơ màng.

                  Ba thời như gió thoảng

                  Chỉ là bóng thời gian.

                  An trú trong hiện tại

                  Chỉ ngồi yên " KHÔNG NÓI "

                  Nhìn gió cuốn mây ngàn.

                  Không gian như lắng đọng

                  Hội ngộ với thời gian.

                  Trăng rằm giăng đầu núi

                  Tỏa chiếu khắp trần gian.

                  Sông hồ đều hiện bóng

                  Lấp lánh ánh trăng vàng.

               Chân như trùm pháp giới

                  Trong ngoài thật thênh thang...

                            Thanh Long

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,746