HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời BÀI 27: TU TỨC LÀ KHÔNG TU

Wednesday, January 18, 20237:43 PM(View: 1400)

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời BÀI 27

TU TỨC LÀ KHÔNG TU
27 TITLE TIENG HAT GIUA TROI  VN copy

Các bạn ơi, cái tựa bài sao mà ngược ngạo quá, chắc muốn “câu độc giả” đây! Thì cũng đúng, vì nếu mình cho cái tựa là “Tức tâm tức Phật” hay “Tu đúng là sao?” thì chắc sẽ có bạn nghĩ mình đã có câu trả lời rồi. Nên mình chọn chủ đề này, may ra có bạn nào chú ý tới, đọc qua một lần, cũng đã an ủi mình một chút. Mình đã đem thâm tâm ra giải bày như gởi theo gió mang đi khắp nơi, vậy mà sao không có mấy ai bắt được gió vậy?

Từ trước, kinh sách vẫn thường nhắc mình bao nhiêu là phương thức tu học: Tam Học, Tam Tuệ, Tứ Diệu đế, Tứ Niệm xứ, Tứ Như Ý túc, Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Giác chi, Bát chánh Đạo, Lục Độ ba la mật, Thập Độ Ba la mật, Thập Địa Bồ tát, Thập Nhị Nhân duyên v v…Đây là giáo lý cũng là pháp thực hành từ kho tàng kinh điển Phật giáo.

Các bạn nào đã tu lâu năm, chắc đều hiểu hết. Ở đây chỉ xin kể ra tổng quát thôi chứ không giải thích:

Tam Học: Giới- Định- Tuệ.
Tam Tuệ:  Văn- Tư- Tu.
Tứ Diệu Đế: Khổ- Tập- Diệt- Đạo.
Tứ Niệm Xứ: Thân- Thọ- Tâm- Pháp.
Tứ Như Ý Túc: Dục- Quán- Định- Tuệ.
Ngũ Căn: Tín- Tấn- Niệm- Định- Tuệ.
Ngũ Lực: Tín- Tấn- Niệm- Định- Tuệ.
Thất Giác Chi: Niệm- Trạch Pháp- Tinh Tấn- Khinh an- Định- Tuệ- Xả.
Bát Chánh Đạo: Chánh Tri Kiến- Chánh Tư duy- Chánh Ngữ- Chánh Nghiệp- Chánh Mạng- Chánh Tinh tấn- Chánh Niệm- Chánh Định.
Lục Độ Ba la mật: Bố thí- Trì Giới- Nhẫn nhục- Tinh tấn- Thiền Định- Trí Tuệ.
Thập Độ Ba la mật: Bố thí- Trì Giới- Xuất gia- Chân thật- Nhẫn nhục- Tinh tấn- Quyết Định- Tuệ- Từ- Xả . 
Thập Địa Bồ tát: Hoan Hỷ địa- Ly cấu địa- Diệm Tuệ địa- Phát Quang địa- Cực nan thắng địa- Hiện Tiền địa- Viễn Hành địa- Bất Động địa- Thiện Tuệ địa- Pháp Vân địa.
Thập Nhị Nhân Duyên: Vô minh- Hành- Thức- Danh sắc- Lục nhập- Xúc- Thọ- Ái- Thủ- Hữu- Sanh- Lão Tử.

Nhiều pháp quá, tuy nhiên vẫn còn nữa, Trên đây chỉ là những pháp quan trọng, phổ thông, ngoài ra tất cả các bài kinh đều xem nhưlời Phật dạy chúng ta tu học vậy. ví dụ như:

-       Phải quán vô thường trong các cảm thọ (bài kinh Đọan tận ái}
-       Cách diệt trừ lậu hoặc ( bài kinh Tất cả các lậu hoặc)
-       Phải tự lực thực hành, bằng trí tuệ của chính mình (kinh Đại Bát Niết bàn)
-       Phải lấy Chánh Pháp làm Thầy, lấy Giới luật làm Thầy (kinh Đại Bát Niết bàn)
-       Phải biết cách chuyển hóa tâm mình (bài kinh An trú tầm, và Song tầm)
-       Phải tu từng giai đoạn (bài Đại kinh Xóm Ngựa)
-       Phải kết hợp: Định cùng tu với Giới, hay Tuệ cùng tu với Định hay Tâm cùng tu với Tuệ (kinh Đại Bát Niết bàn) v v….Còn nhiều nữa.

Trên đây chỉ mới tạm trình bày về Kinh, còn Giới luật nữa. Ngoài ra còn 14 bộ Luận thư trong Tam Tạng kinh điển Phật giáo, cả một gia tài đồ sộ. Tất cả như một không gian bao la đầy đủ cây cảnh hoa lá, cái nào cũng đẹp, màu sắc, hương thơm. Nếu chúng ta say mê, thưởng thức, không biết cái nào là cần thiết cho riêng mình, cái nào là thích hợp với mình, thì có khi mình ngụp lặn trong cánh rừng văn tự, ngôn ngữ, không thấy lối đi về nhà.

-       Nhà mình ở đâu? Ai cũng biết: nhà mình là tâm mình.
-       Tâm nào mới là nhà mình? Ai cũng sẽ trả lời: Nhà mình là chân tâm.
-       Trong chân tâmbuồn phiền đau khổ không? Không.
-       A, mình biết như vậy, mà sao đôi khi mình vẫn giận, vẫn buồn?

Đó là vấn đề của chúng ta.

Bây giờ chúng ta cần nghiêm chỉnh suy gẫm lại mình.

Nếu mình đôi khi còn nghi ngờ những sự thật trong thế gian qua lời dạy của đức Phật, còn ưu tư chuyện của mình, hay chuyện người khác, còn lo tới những việc sanh- già- bệnh- chết của mình, nên cứ bôn ba khắp nơi tìm thầy, tìm pháp, thì tâm cứ phóng tới hoài, là dục, là tham, là ái, là dính mắc, là “còn nương tựa, là còn lay động”. Tâm đó không phải là chân tâm, vì còn dục, tham, ái, dính mắc, lay động. Đức Phật nói là hồ nước đục.

Đối với loại người này, Đức Phật dạy: Ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ.

Phải có lòng tin tưởng (Tín) nơi Đức Phật là bậc Vô thượng Chánh Đẳng Giác. Những sự thật vận hành vũ trụcon ngườithường hằng, đó là Pháp tánh, bản thể, nguồn cội hình thành, vận chuyển và hoại vong của vũ trụcon người đều theo qui luật: Y Duyên Tánh, hay Y Duyên Khởi tánh (Idappaccayatā). Vũ trụcon người có mặt trên đời, thay đổi biến hóa, hay mất đi, rồi lại phục hồi là do vô số điều kiện tạo nên. Cái dây tương tục của nhân duyên và quả cứ tiếp tục mãi không dừng. Thiên nhiên thì như thế mãi. Chỉ con ngườitrí tuệ, con người có thể dừng lại, không bị cuốn hút theo vòng luân hồi tái sinh nữa. Nhà Phật tạm gọi là cảnh giới Niết bàn, cảnh giới vắng lặng tịch diệt.

Niết bàn, cảnh giới không còn ta, không còn cảnh.

Ta và Cảnh, là nhị nguyên. Là cái thấy của người đời. Còn phân biệt, là có tranh luận, có xung đột, có giới hạn, có khổ đau.

Bất nhị là sao? Không diễn nói, không xét đoán phê bình, tâm liền trong sạch, yên lặng. Cái thấy khách quan, trung thực ngay tức khắc. Cái thấy bình đẳng, chiếu sáng tận bản thể của tất cả pháp thế gian: A thì ra tất cả Pháp trên thế gian, từ xưa tới nay, đều là vắng lặng tịch diệt, tâm cũng vắng lặng tịch diệt như vậy, cảnh cũng như vậy không khác. Trong tâm đó không có cảnh, không có tâm. Chỉ tạm diễn tảtrong sạch, không tham sân si, tĩnh lặng không lay động, chiếu sáng, thấy rõ không có thời gian hay không gian ngăn cách nữa.

 

Các bạn thân ơi, cái tâm đó chính là cái bản tâm của mình, mình đã có sẵn rồi, nó không bao giờ mất. Vậy có phải là: “Tu tinh tấn chính là Không tu”. Chúng ta không khảo cứu kinh sách hoài, không phóng tâm tìm pháp môn, tìm thầy mãi, không tác ý mong cầu, không khởi ra các pháp ác, bất thiện nữa. Chúng ta vẫn sống bình thường với tâm trong sạch, tĩnh lặng, khách quan của mình: “Trong cái thấy chỉ là cái thấy …”.

Đất trời quê hương đang vào xuân, mong gởi một món quà nhỏ tặng cho bạn tri âm, mùa xuân trong tâm mình.

 

Thiền viện, 18- 1- 2023

TN          

  
blank
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 27
TU TỨC LÀ KHÔNG TU
blank
Click icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download

 
Reader's Comment
Sunday, January 22, 20235:51 PM
Guest
Kính Ni Sư,
Con là Uyển Như. Đầu NĂM MỚI, con Kính chúc Nỉ Sư một Năm Quý Mão 2023 thật dồi dào sức khoẻ, thân tâm an lạc và công việc hoằng pháp luôn được hanh thông, tinh tấn, sớm đạt thành Đạo quả.
Sáng hôm nay, Mồng Môt Tết, như mọi năm, con Giở sách Thánh hiền và Khai bút đầu Xuân. Con giở trang sách dầu tiên bất ngờ là Sách của Thầy - nhằm quyển tiếng Anh, phần con đọc đầu năm là "Zen's Main Objectives", con sẽ dùng để dạy các sinh viên đang học thiền trong nhóm Thiền Tiếng Anh của riêng con. Rồi con mở trang Web Trung Ương Thiền Tánh Không, con gặp được bài đầu năm của Ni Sư "Tu Tức Là Không Tu". Và những dòng viết đầu tiên của con năm nay ... là những lời con đang viết cho Ni Sư ...
Dạ đối với con đây là một Niềm Vui cho Năm Mới Quý Mão ... Con sẽ có một năm tinh tấn và an lạc...
Con thương kính Cô.
Con Uyển Như
Saturday, January 21, 202311:44 PM
Guest
Ni Sư đã gửi những làn gió nhẹ nhàng , đầy trí tuệ đến cho tâm con bớt xúc cảm khi thấy bạn hữu sắp phải rời xa khi mùa Xuân đến. Con cảm ơn Người thật nhiểu !
NT
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 395)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 371)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 472)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 664)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 932)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 670)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 808)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 978)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 638)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 481)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 697)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 500)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 749)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 580)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 711)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 559)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 603)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 569)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 724)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 562)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
Thursday, May 11, 20239:41 AM(View: 805)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Wednesday, May 10, 20237:33 PM(View: 666)
Nếu thành tựu trọn vẹn pháp chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi, các vị Tỳ kheo xứng đáng được mọi người chắp tay cung kính, được mọi người tôn trọng, cúng dường, và được xem như có rất nhiều ruộng phước trên đời.
Tuesday, May 2, 202312:58 PM(View: 800)
Mười Hai Duyên Khởi, cũng còn gọi là Mười Hai Nhân Duyên, là 12 nhân duyên liên kết nhau để hợp thành một chuỗi nhân quả (P: nidāna). 12 nhân duyên như 12 mắt xích hay 12 nguyên nhân đưa đến tình trạng Khổ của con người hay tái sinh.
Sunday, April 30, 20238:57 PM(View: 627)
Der Buddha sagte: "Der Tathagata ist nur ein Wegweiser, alleine musst du gehen." Das heißt, du kennst nun den Weg, gehst alleine hin, verlass dich auf niemanden, der richtige Weg ist deine Weisheit, die dich zu deinem ursprünglichen Geist zurückbringt. Im ursprünglichen Geist sind alle Phänomene Buddha-Dharmas, und die Welt ist ein reines und glückliches Nirwana.
Monday, April 24, 20236:07 PM(View: 656)
Trong thiền Phật giáo có nhiều nguyên lý tâm linh dẫn đến mục tiêu cứu cánh là chuyển hóa tâm, cân bằng thân-tâm, phát triển tuệ giác, và giải thoát.
69,256