HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời BÀI 27: TU TỨC LÀ KHÔNG TU

Wednesday, January 18, 20237:43 PM(View: 1960)

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời BÀI 27

TU TỨC LÀ KHÔNG TU
27 TITLE TIENG HAT GIUA TROI  VN copy

Các bạn ơi, cái tựa bài sao mà ngược ngạo quá, chắc muốn “câu độc giả” đây! Thì cũng đúng, vì nếu mình cho cái tựa là “Tức tâm tức Phật” hay “Tu đúng là sao?” thì chắc sẽ có bạn nghĩ mình đã có câu trả lời rồi. Nên mình chọn chủ đề này, may ra có bạn nào chú ý tới, đọc qua một lần, cũng đã an ủi mình một chút. Mình đã đem thâm tâm ra giải bày như gởi theo gió mang đi khắp nơi, vậy mà sao không có mấy ai bắt được gió vậy?

Từ trước, kinh sách vẫn thường nhắc mình bao nhiêu là phương thức tu học: Tam Học, Tam Tuệ, Tứ Diệu đế, Tứ Niệm xứ, Tứ Như Ý túc, Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Giác chi, Bát chánh Đạo, Lục Độ ba la mật, Thập Độ Ba la mật, Thập Địa Bồ tát, Thập Nhị Nhân duyên v v…Đây là giáo lý cũng là pháp thực hành từ kho tàng kinh điển Phật giáo.

Các bạn nào đã tu lâu năm, chắc đều hiểu hết. Ở đây chỉ xin kể ra tổng quát thôi chứ không giải thích:

Tam Học: Giới- Định- Tuệ.
Tam Tuệ:  Văn- Tư- Tu.
Tứ Diệu Đế: Khổ- Tập- Diệt- Đạo.
Tứ Niệm Xứ: Thân- Thọ- Tâm- Pháp.
Tứ Như Ý Túc: Dục- Quán- Định- Tuệ.
Ngũ Căn: Tín- Tấn- Niệm- Định- Tuệ.
Ngũ Lực: Tín- Tấn- Niệm- Định- Tuệ.
Thất Giác Chi: Niệm- Trạch Pháp- Tinh Tấn- Khinh an- Định- Tuệ- Xả.
Bát Chánh Đạo: Chánh Tri Kiến- Chánh Tư duy- Chánh Ngữ- Chánh Nghiệp- Chánh Mạng- Chánh Tinh tấn- Chánh Niệm- Chánh Định.
Lục Độ Ba la mật: Bố thí- Trì Giới- Nhẫn nhục- Tinh tấn- Thiền Định- Trí Tuệ.
Thập Độ Ba la mật: Bố thí- Trì Giới- Xuất gia- Chân thật- Nhẫn nhục- Tinh tấn- Quyết Định- Tuệ- Từ- Xả . 
Thập Địa Bồ tát: Hoan Hỷ địa- Ly cấu địa- Diệm Tuệ địa- Phát Quang địa- Cực nan thắng địa- Hiện Tiền địa- Viễn Hành địa- Bất Động địa- Thiện Tuệ địa- Pháp Vân địa.
Thập Nhị Nhân Duyên: Vô minh- Hành- Thức- Danh sắc- Lục nhập- Xúc- Thọ- Ái- Thủ- Hữu- Sanh- Lão Tử.

Nhiều pháp quá, tuy nhiên vẫn còn nữa, Trên đây chỉ là những pháp quan trọng, phổ thông, ngoài ra tất cả các bài kinh đều xem nhưlời Phật dạy chúng ta tu học vậy. ví dụ như:

-       Phải quán vô thường trong các cảm thọ (bài kinh Đọan tận ái}
-       Cách diệt trừ lậu hoặc ( bài kinh Tất cả các lậu hoặc)
-       Phải tự lực thực hành, bằng trí tuệ của chính mình (kinh Đại Bát Niết bàn)
-       Phải lấy Chánh Pháp làm Thầy, lấy Giới luật làm Thầy (kinh Đại Bát Niết bàn)
-       Phải biết cách chuyển hóa tâm mình (bài kinh An trú tầm, và Song tầm)
-       Phải tu từng giai đoạn (bài Đại kinh Xóm Ngựa)
-       Phải kết hợp: Định cùng tu với Giới, hay Tuệ cùng tu với Định hay Tâm cùng tu với Tuệ (kinh Đại Bát Niết bàn) v v….Còn nhiều nữa.

Trên đây chỉ mới tạm trình bày về Kinh, còn Giới luật nữa. Ngoài ra còn 14 bộ Luận thư trong Tam Tạng kinh điển Phật giáo, cả một gia tài đồ sộ. Tất cả như một không gian bao la đầy đủ cây cảnh hoa lá, cái nào cũng đẹp, màu sắc, hương thơm. Nếu chúng ta say mê, thưởng thức, không biết cái nào là cần thiết cho riêng mình, cái nào là thích hợp với mình, thì có khi mình ngụp lặn trong cánh rừng văn tự, ngôn ngữ, không thấy lối đi về nhà.

-       Nhà mình ở đâu? Ai cũng biết: nhà mình là tâm mình.
-       Tâm nào mới là nhà mình? Ai cũng sẽ trả lời: Nhà mình là chân tâm.
-       Trong chân tâmbuồn phiền đau khổ không? Không.
-       A, mình biết như vậy, mà sao đôi khi mình vẫn giận, vẫn buồn?

Đó là vấn đề của chúng ta.

Bây giờ chúng ta cần nghiêm chỉnh suy gẫm lại mình.

Nếu mình đôi khi còn nghi ngờ những sự thật trong thế gian qua lời dạy của đức Phật, còn ưu tư chuyện của mình, hay chuyện người khác, còn lo tới những việc sanh- già- bệnh- chết của mình, nên cứ bôn ba khắp nơi tìm thầy, tìm pháp, thì tâm cứ phóng tới hoài, là dục, là tham, là ái, là dính mắc, là “còn nương tựa, là còn lay động”. Tâm đó không phải là chân tâm, vì còn dục, tham, ái, dính mắc, lay động. Đức Phật nói là hồ nước đục.

Đối với loại người này, Đức Phật dạy: Ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ.

Phải có lòng tin tưởng (Tín) nơi Đức Phật là bậc Vô thượng Chánh Đẳng Giác. Những sự thật vận hành vũ trụcon ngườithường hằng, đó là Pháp tánh, bản thể, nguồn cội hình thành, vận chuyển và hoại vong của vũ trụcon người đều theo qui luật: Y Duyên Tánh, hay Y Duyên Khởi tánh (Idappaccayatā). Vũ trụcon người có mặt trên đời, thay đổi biến hóa, hay mất đi, rồi lại phục hồi là do vô số điều kiện tạo nên. Cái dây tương tục của nhân duyên và quả cứ tiếp tục mãi không dừng. Thiên nhiên thì như thế mãi. Chỉ con ngườitrí tuệ, con người có thể dừng lại, không bị cuốn hút theo vòng luân hồi tái sinh nữa. Nhà Phật tạm gọi là cảnh giới Niết bàn, cảnh giới vắng lặng tịch diệt.

Niết bàn, cảnh giới không còn ta, không còn cảnh.

Ta và Cảnh, là nhị nguyên. Là cái thấy của người đời. Còn phân biệt, là có tranh luận, có xung đột, có giới hạn, có khổ đau.

Bất nhị là sao? Không diễn nói, không xét đoán phê bình, tâm liền trong sạch, yên lặng. Cái thấy khách quan, trung thực ngay tức khắc. Cái thấy bình đẳng, chiếu sáng tận bản thể của tất cả pháp thế gian: A thì ra tất cả Pháp trên thế gian, từ xưa tới nay, đều là vắng lặng tịch diệt, tâm cũng vắng lặng tịch diệt như vậy, cảnh cũng như vậy không khác. Trong tâm đó không có cảnh, không có tâm. Chỉ tạm diễn tảtrong sạch, không tham sân si, tĩnh lặng không lay động, chiếu sáng, thấy rõ không có thời gian hay không gian ngăn cách nữa.

 

Các bạn thân ơi, cái tâm đó chính là cái bản tâm của mình, mình đã có sẵn rồi, nó không bao giờ mất. Vậy có phải là: “Tu tinh tấn chính là Không tu”. Chúng ta không khảo cứu kinh sách hoài, không phóng tâm tìm pháp môn, tìm thầy mãi, không tác ý mong cầu, không khởi ra các pháp ác, bất thiện nữa. Chúng ta vẫn sống bình thường với tâm trong sạch, tĩnh lặng, khách quan của mình: “Trong cái thấy chỉ là cái thấy …”.

Đất trời quê hương đang vào xuân, mong gởi một món quà nhỏ tặng cho bạn tri âm, mùa xuân trong tâm mình.

 

Thiền viện, 18- 1- 2023

TN          

  
blank
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 27
TU TỨC LÀ KHÔNG TU
blank
Click icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download

 
Reader's Comment
Sunday, January 22, 20235:51 PM
Guest
Kính Ni Sư,
Con là Uyển Như. Đầu NĂM MỚI, con Kính chúc Nỉ Sư một Năm Quý Mão 2023 thật dồi dào sức khoẻ, thân tâm an lạc và công việc hoằng pháp luôn được hanh thông, tinh tấn, sớm đạt thành Đạo quả.
Sáng hôm nay, Mồng Môt Tết, như mọi năm, con Giở sách Thánh hiền và Khai bút đầu Xuân. Con giở trang sách dầu tiên bất ngờ là Sách của Thầy - nhằm quyển tiếng Anh, phần con đọc đầu năm là "Zen's Main Objectives", con sẽ dùng để dạy các sinh viên đang học thiền trong nhóm Thiền Tiếng Anh của riêng con. Rồi con mở trang Web Trung Ương Thiền Tánh Không, con gặp được bài đầu năm của Ni Sư "Tu Tức Là Không Tu". Và những dòng viết đầu tiên của con năm nay ... là những lời con đang viết cho Ni Sư ...
Dạ đối với con đây là một Niềm Vui cho Năm Mới Quý Mão ... Con sẽ có một năm tinh tấn và an lạc...
Con thương kính Cô.
Con Uyển Như
Saturday, January 21, 202311:44 PM
Guest
Ni Sư đã gửi những làn gió nhẹ nhàng , đầy trí tuệ đến cho tâm con bớt xúc cảm khi thấy bạn hữu sắp phải rời xa khi mùa Xuân đến. Con cảm ơn Người thật nhiểu !
NT
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, February 28, 20244:27 PM(View: 197)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: GẶP GỠ ĐẦU NĂM mùng 3 TẾT Giáp Thìn 2024 tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG
Tuesday, February 27, 20249:03 AM(View: 129)
La Sagesse, ici je veux dire le Vipassanā, la Vue profonde. Dans les limites de cet article, je passerai en revue le Satipaṭṭhāna sutta, Le récit de l’attention vigilante, extrait de la corbeille Nikāya. Bien que les gens disent toujours "Contemplation des Quatre Fondements de l’attention" et que, dans le sutra, il est aussi dit “Contempler le corps” (Kāya-anupassanā) etc. De nos jours les vénérables moines classent le sutra “Le récit de l’attention vigilante” dans le Vipassanā c'est à dire appartenant à la Sagesse. Donc, dans cet article, je le définirai aussi temporairement comme la Sagesse, c'est-à-dire utiliser la sagesse pour pratiquer
Saturday, February 24, 20249:13 PM(View: 319)
Tâm trong đạo Phật được giảng giải rất chi tiết tùy theo các tông phái trong đạo Phật. Bài viết này chỉ nhằm đáp ứng cho các Phật tử mới bắt đầu học Phật, giúp các bạn nhận ra tâm là gì?
Thursday, February 22, 20247:52 AM(View: 358)
Khi biết mà không dính với tất cả những pháp thế gian hạnh phúc hay phiền lụy, thì ngay khi đó tâm trở về trạng thái tĩnh lặng, cái biết tự tánh sẽ hiển lộ, đây là cái biết của trực giác. Cái biết trực giác này sẽ phát huy đến vô lượng, đưa người thực hành vượt qua bể khổ đến bờ giác ngộ giải thoát...
Tuesday, February 20, 20243:56 PM(View: 467)
Lời ngõ: Loạt bài viết về các tầng Thiền của Đức Phật được trích từ quyển sách "Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn đã được phát hành lần đầu tiên năm 2005 và tái bản lần thứ nhì năm 2007. Mục đích của loạt bài viết này nhằm giúp cho Thiền sinh ôn lại phương thức thực hành đúng như lời Phật dạy. Kỳ này bài viết chỉ rõ phương thức thực hành để chuyển đổi từ tâm phàm phu sang tâm bậc thánh. Nếu không nắm rõ kỹ thuật thực hành thì xem như đường tu bị bế tắc đành phải chờ một duyên lành vậy.
Thursday, February 15, 20247:20 AM(View: 590)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: MÓN QUÀ ĐẦU NĂM ngày mùng 2 TẾT Giáp Thìn 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, February 14, 20243:55 PM(View: 345)
A propos de la contemplation, il existe plusieurs variantes. Dans ce qui suit, je n’aborderai que l'Anupassanā, qui consiste généralement à contempler les phénomènes du monde de manière continue pour en saisir leur nature ou leurs caractéristiques qui sont: l’impermanence, la souffrance, le non-soi.
Wednesday, February 14, 20243:29 PM(View: 306)
Nach der erlangten Erleuchtung ging der Buddha zum Wildpark, um den fünf Brüdern des Ehrwürdigen Kondanna die ersten Dharma-Sutras zu predigen, darunter das Sutra *Die Merkmale des Nicht-Ich*
Friday, February 9, 20249:04 AM(View: 330)
So geht ein Frühling nie zu Ende. Auch wenn er einen anderen Namen wie Sommer, Herbst oder Winter hat, ist er immer der Frühling im Geist eines jeden. Wenn wir ihn Frühling nennen, ist er der Frühling. Wenn wir ihn nicht Frühling benennen, gibt es dann keinen Frühling, und wenn es keinen Frühling gibt, gibt es keine Jahreszeiten.
Tuesday, February 6, 20243:13 PM(View: 440)
Mùa xuân cũng vậy, không bao giờ chấm dứt, trong tâm mỗi người. Dù cho nó có tên là hạ, thu, hay đông đi nữa, nó cũng là xuân. Khi mình gọi là Xuân thì là Xuân của mình. Khi mình không gọi gì hết thì không có mình, cũng không có xuân, và cả thế gian cũng biến mất.
Wednesday, January 31, 202411:00 AM(View: 425)
Người sống trong Mùa Xuân Xuất Thế Gian này tâm trạng luôn vô tư, bình thản, an vui, tự tại trong mỗi sát-na. Trạng thái đó tương tục mãi từ sát-na này đến sát-na khác, và cứ thế mà hưởng mùa Xuân bất tận vĩnh cửu.
Monday, January 29, 20248:11 PM(View: 702)
Lời ngõ: Loạt bài viết về các tầng Thiền của Đức Phật được trích từ quyển sách "Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn; đã được phát hành lần đầu tiên năm 2005 và tái bản lần thứ nhì năm 2007. Mục đích của loạt bài viết này nhằm giúp cho Thiền sinh ôn lại phương thức thực hành đúng như lời Phật dạy. BBT
Saturday, January 20, 20249:38 PM(View: 454)
Am 24.12 kamen eine Schülerin und ihre Familie mit einem Obstkorb zu Sunyata Chan Nhu zu Besuch. In der Nacht hat sie mir über ihr stressiges Leben erzählt: dem vielseitigen Berufsleben, den ganzen Tag nur den Bildschirm anzustarren, dann die lange, lästige Besprechung in der Firma, so dass sie die Stimme des Arbeitskollegen noch im Ohr hörte, als sie zu Hause ankam. Als ich das gehört habe, war ich traurig. Ist das Leben draußen so schwer?
Tuesday, January 16, 202412:47 PM(View: 688)
Ngoài cái chớp mắt “đang là”, tất cả thân, tâm và cảnh là của quá khứ, của tương lai hay của hiện tại, chúng nó chỉ là ảo ảnh, ảo giác trong ký ức, hay trong tưởng tượng mà thôi. Hoa đào sẽ nở mỗi mùa xuân, nhưng đóa hoa năm nay đâu phải là đóa hoa năm trước. Người ngắm hoa đào bây giờ cũng không phải là người ngắm hoa năm cũ.
Tuesday, January 16, 202410:39 AM(View: 493)
Les cinq entraves sont les cinq liens qui enchaînent l'esprit humain dans les afflictions, créant ainsi de nombreux karmas qui le conduisent vers le samsara. Ces obstacles obstruent notre clarté d'esprit de telle manière que nous sommes embrouillés par l'ignorance et incapables de s'éveiller.
Tuesday, January 9, 20247:40 PM(View: 1182)
Đầu mối của thoát khổ, giác ngộ, và giải thoát bắt đầu từ điểm làm chủ sự suy nghĩ. Không làm chủ được sự suy nghĩ, phiền não và khổ đau vẫn dai dẳng theo ta; “lửa tam độc vẫn cháy;” bệnh tâm thể khó tránh; yên vui trong gia đình khó thành tựu; an lạc và hài hòa trong cuộc sống bình thường không thể nào có; Sơ Thiền, cũng không thể nào kinh nghiệm được.
Wednesday, January 3, 20249:34 AM(View: 635)
Le coeur est le noyau, la quintessence. Il ne se trouve pas à l'extérieur. Si on le compare avec un arbre, ce ne sont ni les feuilles ni les branches, etc... mais le noyau de l'arbre. Ce coeur doit être condensé pour être appelé le coeur. Cependant, dans le bouddhisme, il existe de nombreux coeurs ou des principes fondamentaux. Pourquoi?
Tuesday, January 2, 202410:36 AM(View: 875)
Các em Thiền sinh đã tâm tình về cuộc sống của mình, cũng chịu nhiều áp lực: từ công việc quá phức tạp, bận rộn, suốt ngày dán mắt trên computer, rồi những giờ hội họp nặng nề dài đằng đẵng trong sở làm. Lúc trở về nhà lại còn mang theo lời nói, cử chỉ, thái độ không thân thiện của các nhân viên của mình. Lắng nghe các em tâm sự, mình thấy xót xa. Cuộc đời vất vả tới như vậy sao?
Tuesday, January 2, 202410:07 AM(View: 718)
Hôm nay tưởng niệm ngày Thầy rời xa chúng con tròn bốn năm. Chúng con tâm thành đảnh lễ Thầy một vị Ân Sư tôn kính. Lời tri ân xin được thay thế bằng sự cố gắng tu tập theo đúng Chánh pháp. Nguyện sống sao cho xứng đáng là đệ tử của Thầy.
Monday, December 25, 20238:25 AM(View: 785)
Mình chỉ sống thảnh thơi, cái tâm bình an, thanh thản, hiểu biết những định luật tụ nhiên này, giúp người khác cũng hiểu biết như mình, sống hài hòa cùng nhau. Thì đâu còn cái gì là tham sân si, cái gì là lậu hoặc, cái gì là biển khổ trần gian nữa.
Thursday, December 21, 20233:51 PM(View: 806)
NIỆM, CHÁNH NIỆM, CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC Dù là những danh từ chết, thuật ngữ vẫn là những danh từ chuyên môn của một bộ môn. Tác dụng từ chuyên môn này nhắm giúp người mới bắt đầu đi vào ngành chuyên môn hiểu được thực chất các từ ngữ chết đó nói lên ý nghĩa gì, công dụng ra sao... Khi hiểu sai, sự dụng công của ta dễ dàng đưa đến sai. Tất nhiên kết quả sẽ trái với điều ta mong muốn
Thursday, December 21, 202311:14 AM(View: 665)
Kiết sử là những sợi dây trói buộc, sai khiến chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Nó sai xử chúng sanh làm việc này việc nọ, thiện có, ác có… tạo đủ thứ nghiệp, khiến chúng sanh phải chịu luân hồi sanh tử hết đời này sang đời khác để trả nghiệp quả đã gieo.
Wednesday, December 20, 20238:11 AM(View: 856)
Làm chủ sự suy nghĩ, đó là cách ta trực tiếp huấn luyện tâm trở nên yên lặng hay trở nên thuần thục. Nó không lăng xăng dao động vì những chuyện thị phi của thế gian. Tế bào não vùng suy nghĩ sẽ từ lần bị hạn chế dính mắc ngoại duyên. Ý hành, ngôn hành sẽ trở nên yên lặng. Tâm định sẽ trở nên vững chắc. Nếu thực sự đạt được làm chủ suy nghĩ, xem như ta làm chủ được sự di động của tâm.
Wednesday, December 13, 202311:24 AM(View: 833)
A lit incense stick in honor of Thầy. Minh Tuyền
Wednesday, December 13, 202311:05 AM(View: 754)
Alors, Bahiya, il faut t'entraîner ainsi: Dans ce qui est vu, il n'y aura que ce qui est vu; Dans ce qui est entendu, que ce qui est entendu; Dans ce qui est ressenti, que ce qui est ressenti; Dans ce qui est connu, que ce qui est connu.
Wednesday, December 6, 20239:29 AM(View: 782)
La Bouddhéité vient de nulle part. Elle ne s'inscrit pas dans la loi de la causalité des phénomènes. Nous ne pouvons pas découvrir d'où elle vient depuis que l'homme est apparu sur terre. La Bouddhéité est la conscience immanente, appelée conscience primordiale. C'est une connaissance non verbale, par opposition à la connaissance de l'intellect et de la conscience discriminante.
Sunday, December 3, 20236:39 PM(View: 812)
AUDIO: HT THÍCH THÔNG TRIỆT Thực hiện VIDEO: NHƯ ANH Đạo tràng Toronto
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 701)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 1156)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 999)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 993)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1774)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 1240)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 1205)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1652)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1622)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1805)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1754)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 2065)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1600)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1866)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1839)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 1335)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
69,256