HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TOÀN TẬP Chương 5 CÁC BỘ ẢNH: THẦY và CÁC ĐỒ HÌNH KHÍ CÔNG

Tuesday, January 10, 20236:38 PM(View: 1495)
THÔNG TRIỆT TOÀN TẬP 
Chương 5 CÁC BỘ ẢNH:
THẦY và CÁC ĐỒ HÌNH KHÍ CÔNG
TƯ LIỆU HỌC TẬP Thầy dùng giảng dạy trong các khóa khí Công
CLICK vào hình để xem lớn hơn

01_QuanHeHuyet_vaDACO_TK_MatTruocPrinting_resize02_QuanHeHuyet_TKMMXNT_MatSau_Printing_resize03_QuanHeHuyet_TKMMXNT_MatTruoc_resize04_QuanHeHuyet_trenDa_MatXien_resize05_QuanHeHuyet_MatXienPrinting_resize06_ANTERIOR VIEW OF SUPERFICIAL MUSCLES_FrontpRINTING_resize07_POSTERIOR VIEW SUPERFICAL_BackPrinting_resize08_BoXuong Front1_resize09_BoXuong back_resize10_MachMau_Front_resize11_ANTERIOR VIEW OF SUPERFICIAL_FrontPrinting_resize12_Body_Back_resizeQuanHeHuyet_MatSau_resizeQuanHeHuyet_MatTruoc_resizeQuanHeHuyet_MatXien_resizeQuanHeHuyet_vaDACO_TK_MatTruoc_resize
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, September 16, 2020(View: 5309)
A. THẬN: Thở theo nguyên tắc 1-4-2 1. Thế đứng: 00:00 2. Thế nằm: 01:48 B. SUYỄN: Thở theo nguyên tắc 1-4-2 1. Thế nằm: 04:02 C. THƯ GIÃN TOÀN THÂN: 06:21 Hướng dẫn lý thuyết: Thầy Thích Thông Triệt. Hướng dẫn thực tập: Thầy Thích Không Như.
Wednesday, September 9, 2020(View: 5086)
Khí Công Căn Bản (Phần 5/6): THẤP KHỚP: Thở theo nguyên tắc 1-4-2 1. Thế gót chân: 00:00 2. Thế mép chân ngoài: 2:05 3. Thế mép chân trong: 3:54 4. Thế hai mép chân trong: 5:37 5. Thế nằm ôm nhượng và ngóc đầu lên: 7:42 6. Thế nằm bỏ chân qua một bên: 9:25 7. Thế nằm co chân vô: 11:23 8. Thế lòn chân qua: 13:10 9. Thế nằm co chân và nghiêng thân người: 15:06
Saturday, August 29, 2020(View: 5267)
Khí Công Căn Bản (Phần 4/6): TIM MẠCH: Thở bình thường 1. Thế đánh hai tay lên xuống: 00:00 2. Thế đánh hai bàn tay tréo qua tréo lại trước mặt: 2:19 3. Thế đánh xéo tay lên xuống kết hợp với khuỵu đầu gối: 3:12 4. Thế đánh cổ tay: 4:44 5. Thế đánh tay và xoay thân mình: 5:53 6. Thế đứng nghiêng thân người và cúi xuống: 7:02 Thở theo nguyên tắc 1-4-2
Wednesday, August 26, 2020(View: 5658)
Thở theo nguyên tắc 1-4-2 1. Thế sư tử ngồi nghinh thiên: 00:00 2. Thế nằm: 1:54 3. Thế nằm co hai chân lại: 4:08 4. Thế nằm ngóc đầu lên, hai gót chân sát sàn nhà: 6:15
Wednesday, August 19, 2020(View: 5648)
Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT hướng dẩn Khí Công Căn Bản phần 2/6: THỞ NỘI LỰC
Wednesday, August 12, 2020(View: 6173)
Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT hướng dẩn Khí Công Căn Bản (phần 1/6): GIỚI THIỆU Sơ lược về TÁC DỤNG của THỞ KHÍ CÔNG và NGUYÊN TẮC 1- 4- 2
Friday, March 20, 2020(View: 7621)
Tài liệu này do Ban Điều Hành Đạo Tràng Tánh Không Nam Cali ghi chép lại từ Video Khí Công Căn Bản và các lớp Khí Công do Thầy Thiền Chủ trực tiếp hướng dẫn, nay trình bày và ấn hành theo nhu cầu của Đạo Tràng, chỉ để dùng làm tài liệu tu học nội bộ, không phổ biến. Chú ý: Lúc mới bắt đầu tập cần phải có sự hướng dẫn của Huấn Luyện Viên Khí Công
Wednesday, March 6, 2013(View: 112955)
Bài đọc thêm số 1: KHÓA 1 ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN CĂN BẢN VỀ KHÍ CÔNG: NHỮNG TRỢ DUYÊN THIẾT THỰC CỦA KHÍ CÔNG ĐỐI VỚI SỰ THỰC HÀNH THIỀN
69,256