HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0474 Tuệ Vinh: Mừng XUÂN Mới 2023

Monday, January 2, 20238:17 AM(View: 172)
Mừng XUÂN Mới 2023
DD0474 Tuệ Vinh Mừng XUÂN Mới 2023 
Khi Đông qua, lại đón XUÂN về
Cầu Phúc Lộc tròn đủ phủ phê 
Quý Mão 23, đời an lạc 
Xã hội thanh bình, người hết mê.
 
Lá vàng rơi, cành non trổ nụ 
Luật vận hành hoại trụ diệt sanh
Hạ, Thu, Đông hết XUÂN thành 
Có, Không tự tại; Tâm sanh Bồ Đề.
 
Kính chúc. 
Tuệ Vinh
Ngày 1/1/2023.
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,744