HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HÌNH ẢNH Lễ Húy Kỵ lần thứ 3 cố Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT 27-12-2022 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali

Wednesday, December 28, 202211:41 AM(View: 1713)
HÌNH ẢNH
Lễ Húy Kỵ lần thứ 3
cố Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
27-12-2022
Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali

CLICK vào hình để xen lớn hơn
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256