HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0469 BÀI HỌC QUÉT LÁ - Cổ nhạc Nam Bộ - điệu Trăng Thu Dạ Khúc - Thơ: Diệu Nhân, Trình bày: Tâm Minh

Tuesday, December 27, 20226:07 PM(View: 146)
BÀI HỌC QUÉT LÁ
Thơ: Diệu Nhân (ĐT Tánh Không Saccamento)
Lời Cổ Nhạc và Trình bày: Tâm Minh (Marc Giang) (ĐT Tánh Không Toulouse, France) -.
Cổ nhạc Nam Bộ - điệu Trăng Thu Dạ Khúc
https://youtu.be/Gn5SG1Gl6sU
click_to_watch
DD0127 Diệu Nhân  Bài Học Quét Lá v1Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,737