HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0466 Không Lạc: MỪNG GIÁNG SINH NĂM 2022

Monday, December 19, 20229:26 AM(View: 107)
MỪNG  GIÁNG  SINH
   NĂM 2022
DD0466 Không Lạc MỪNG GIÁNG SINH NĂM 2022
Năm nào Giáng Sinh cũng về
Năm nay Giáng Sinh cận kề bên tôi
Mừng Giáng Sinh, không Gà Lôi !
Tránh sát sinh, cho nên tôi không dùng !
 
Tội nghiệp Gà Lôi vô cùng
Cũng máu đỏ, cùng chung với mình!
Tại sao ta lại sát sinh
Có phải mình không thương tình Gà Lôi ?
  
Hỏi đó là tôi hỏi tôi
Trường chay lâu rồi, nên tôi thương tình !
Cũng  mừng Giáng Sinh linh đình
Nhưng chỉ Tàu hủ, thiệt tình ngon ghê !
 
Trước kia, tôi cũng rất mê
Gà Lôi quay nướng, vàng tươi, mỡ hành
May nhờ gặp được duyên lành
Trí huệ mở, thấy sát sinh, mà buồn!
 
Và từ buổi ấy, thôi luôn
Không Gà Lôi! không Gà Thường uống ăn !!!
Tôi nói về tôi thôi ăn
Chớ không dám bảo : Đừng ăn! Đừng dùng !
 
Nếu khuyên, tôi xin thưa cùng
Thiền sinh Tánh Không hãy dùng TOFU
Thiệt tình, ngon lắm bạn tu!
Dùng thử, sẽ thấy đúng”gu” vô vàng.
 
Tiếng chuông nhà Thờ vang vang
Tràn lan trong cõi lặng trang, im lìm
Chuông như gợi nhớ, bảo tìm
Đường về nhà cũ, đã chìm trong mơ.
 
Mừng Giáng Sinh, viết bài thơ
Quý tặng Thiền Sinh khắp bờ Đông Tây
Sau là kính tặng Cô Thầy
Tánh Không Thiền Viện, lòng đầy niềm vui.
 
                                     12 / 16 / 2022
                                        Không Lạc
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,749