HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0460 Nguyễn Thị Khánh Minh: ALBUM LỤC BÁT TẠ ƠN

Tuesday, November 29, 202212:34 PM(View: 138)
ALBUM: LỤC BÁT TẠ ƠN
DD0460 Nguyễn Thị Khánh Minh ALBUM LỤC BÁT TẠ ƠN
ƠN CHA MẸ
 Tinh cha huyết mẹ nên con
Vô lượng kiếp chảy trong nguồn sống tươi
Vô lượng mai kia cát bồi
Dòng sông con lại chảy đời biển xanh
Cha mẹ. Hạt suối ngọn ngành…
Mùa Vu Lan 2020
 
ƠN ANH EM
Mình được gọi nhau anh em
Cùng cha mẹ, cùng ruột mềm máu rơi*
Duyên lành lại có xa xôi
Lại cùng nhau, lại ngọt bùi, anh em…
7.2020
*tục ngữ: Anh em máu chảy ruột mềm
 
ƠN THẦY CÔ

Cắn đôi hạt chữ nên lời
a, b, c… dẫn một đời. Bước đi
Một ngàn con chữ theo vì
Mùa xuân kết cỏ. Ơn ghi. Thưa Thầy.
2009
 
ƠN TÓC TƠ
 1.
Đêm nằm nghe tiếng chuông chùa
Lòng an nhiên nở một tờ thư xanh
Tình chung hỏi có phân vân
Thưa không. Mệnh đã vào vòng nhân duyên
3.1980
2.
Em về bếp lửa quê thơm
Xếp năm tháng lại. Bữa cơm ban chiều
Bên ngoài mưa gió bao nhiêu
Bao nông nỗi. Để một điều. Anh đây
3.
 Tưởng vù theo đám mây bay
Ra mình còn đứng với ngày chưa đi
Một ngàn sợi nắng vân vi
Buộc nhau một chữ yêu vì. Tóc tơ
4.
Em gọi anh là Giấc Mơ
Em gọi anh là bài thơ cuối cùng
Hỏi xem trời đất mung lung
Có ai ghi chữ thủy chung như vầy
Giấc Mơ là để vòng tay
Ta ôm cho trọn phút giây mộng gần
2009
 
ƠN CON
 Vỡ òa tiếng khóc tinh khôi
Ơn con đến. Mẹ đâm chồi. Nở hoa
 
Ơn con. Thơ trẻ phù sa
Đắp bồi năm tháng. Tre già. Xanh tươi
 
Ơn con. Trong veo lòng suối
Cho mẹ về. Đời đá cuội bình yên
 
Ơn con. Hải đăng trong đêm
Sóng cả mưa dồn. Tay thuyền mẹ vững
 
Ơn con. Bãi bờ ngọt lựng
Sóng mẹ về nương những đắng cay
 
Ơn con bé nhỏ vòng tay
Ôm mẹ ngủ. Rúc no đầy giấc thơm
 
(Viết trong sinh nhật Chương-Chương, tháng 1, tháng 2.2016)
 
Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,749